מכרז אשכול: הקנס של דליה עשוי לגדול, וחברת החשמל עלולה לתבוע אותה

בעקבות נסיגתה מהצעתה הראשונית של דליה אנרגיה, החליטה ועדת המכרזים של חברת החשמל לחלט את הערבות שהפקידה בסך 100 מיליון שקל • בעקבות הפרשת הענק, סיימה דליה את הרבעון השני של 2023 בהפסד

תחנת כוח אשכול / צילום: יוסי וייס חברת החשמל
תחנת כוח אשכול / צילום: יוסי וייס חברת החשמל

ועדת המכרזים של חברת החשמל החליטה באופן סופי לחלט ערבות בסך 100 מיליון שקל של דליה אנרגיה, בעקבות נסיגתה מהצעתה הראשונית בסך 12.4 מיליארד שקל, טרם החזירה את 100 מיליון שקל הנוספים שהחליטה לפי שעה לא לחלט בעקבות שיקול דעתה, ועשויה לבחון אפשרות לתבוע את החברה. כך נודע היום (חמישי) מדיווח של דליה לבורסה.

טילים ב-14 מיליארד שקל: אפילו טורקיה וסעודיה לא שמעו על עסקת נשק כזו
מספר המשרות הפנויות יורד ב-20%, והוא הנמוך מאז מרץ 2021

לפי ההודעה, ועדת המכרזים של חברת החשמל החליטה להותיר את החלק השני של הערבות שלא חולט, בסך 100 מיליון שקל, בידיה עד ל-15 בספטמבר. "זאת, מכיוון שנכון למועד האמור בכוונת הוועדה לקיים דיון בעניין, בין היתר, בשים לב למידע ולנתונים שיהיו בידיה באותו מועד". בהודעה עוד נאמר כי ועדת המכרזים ציינה בפרוטוקול הישיבה שבה דחו את טענות דליה בנוגע לחילוט הערבות, כי טרם שקלה את האפשרויות העומדות בפניה בקשר עם נקיטת צעדים משפטיים נוספים, לרבות הגשת תביעה נגד החברה הייעודית, בגין הפער הכספי בין הצעתה המקורית של החברה הייעודית שהגישה במכרז לבין המחיר הסופי שבו יימכר אתר אשכול לרוכש עתידי וכן בגין נזקים עודפים מעבר להיקף הכספי של ערבות הביצוע".

הפסד לדליה אנרגיה במחצית הראשונה של השנה

בעקבות חילוט הערבות, דליה סיימה את הרבעון בהפסד. לפי הדוח הרבעוני, לאור החלטת ועדת המכרזים של חברת החשמל על חילוט אותם 100 מיליון שקל מערבות הביצוע, בכפוף למתן זכות שימוע, החברה ביצעה הפרשה של 87.5 מיליון שקל בדוחות הכספיים. בעקבות הפרשת הענק, סיימה דליה את הרבעון השני של 2023 בהפסד של כ-57.4 מיליון שקל (לעומת הפסד של כ-41.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד), והציגה בסיכום המחצית הראשונה של השנה הפסד של כ-17.8 מיליון שקל (לעומת רווח של כ-4.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה) על מחזור הכנסות של כמיליארד שקל .

את שנת 2022 כולה סיימה דליה אנרגיה עם רווח של 176 מיליון שקל והכנסות של כ-2 מיליארד שקל. דליה אנרגיה, המוחזקת על ידי החברה הבורסאית משק אנרגיה, ג'ורג' חורש וצבי ברק, עוסקת בייצור חשמל באמצעות תחנת כוח פרטית בדרום הארץ, המופעלת בגז טבעי, בהספק של כ-912 מגוואט.

נזכיר כי לפני חודשיים הוכרזה הצעתה של דליה אנרגיה כזוכה במכרז לרכישת תחנת הכוח אשכול באשדוד - התחנה הגדולה בישראל שמופעלת בגז טבעי, עם יכולת מותקנת של כ־1,693 מגוואט - בתמורה לסכום של כ-12.4 מיליארד שקל. עם זאת בתוך זמן קצר התברר כי דליה לא תוכל להשיג מימון לרכישה, גם לנוכח פער של יותר מ־5 מיליארד שקל לעומת ההצעה השנייה בגובהה שהגישה קבוצת או.פי.סי של עידן עופר וקרן נוי.

דליה הגישה הצעה מעודכנת לרכישת התחנה בסכום של 9 מיליארד שקל אך חברת החשמל החליטה בחודש שעבר לבטל את המכרז, לחלט את הערבות של דליה כאמור ולצאת להליך חדש של התמחרות. בו יוכלו להשתתף רק המשתתפות במכרז המקורי, וזאת לפי מחיר מינימום של 9 מיליארד שקל - התואם את הצעתה המעודכנת של דליה. דליה כאמור פנתה לוועדת המכרזים בבקשה לבטל את החילוט, למרות שבמקור עמדה הערבות שהעמידה על 200 מיליון שקל.

תאריך היעד שנקבע להליך ההתמחרות על רכישת אשכול נקבע ל־20 באוגוסט, אלא שכצפוי קבוצת או.פי.סי־קרן נוי שהוגדרה "כשירה שנייה" במכרז המקורי, עם הצעה בסך 7 מיליארד שקל, עתרה לאחרונה לצו מניעה. במסגרת העתירה, הקבוצה דורשת לבטל את הליך ההתמחרות ולהכריז עליה כזוכה, או על קיום התמחרות ללא דליה, שממנה יוסר התנאי של 9 מיליארד שקל רף הצעה מינימלי.

בית המשפט לנושאים מנהליים בתל אביב שדן בעתירה, קבע את מועד הדיון בה ל־5 לספטמבר, וכן קבע כי המועד להגשת הצעות בהליך התחרותי יוארך עד להחלטה אחרת.