אישום: שני אחים ניסו להתחמק ממס על דיבידנדים מהכנסות של מעל 135 מיליון אירו

בני המשפחה מואשמים כי מסרו מידע כוזב לפקיד השומה, במטרה להסתיר את הקשר של החברות לישראל ולהתחמק מתשלום מס בישראל • גם רואה החשבון של בני המשפחה מואשם באי-דיווח

שטרות אירו. בני המשפחה מסרו מידע כוזב לפי כתב האישום / צילום: Shutterstock
שטרות אירו. בני המשפחה מסרו מידע כוזב לפי כתב האישום / צילום: Shutterstock

בני משפחה מישראל ניסו להתחמק מתשלום מס על דיבידנדים מהכנסות של מעל 135 מיליון אירו שהפיקו בחברות שהקימו במקלטי מס - כך נטען בכתב אישום שהוגש על-ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה לבית המשפט הכלכלי בתל אביב נגד האחים אבי ורצברגר-רגב ועזרא רגב; בתו של אבי רגב, ליאת טונקונוגי; ושתי חברות בבעלותם שנרשמו במדינות זרות.

למגורים או לבנייה רוויה? מדוע קבעה רשות המסים כי הנכס שווה יותר מפי 2 
יותר הונאות בינלאומיות, פחות שוחד: מהן עבירות הלבנות ההון הנפוצות בישראל? 

על-פי כתב האישום, האחים רגב מסרו מידע כוזב לפקיד השומה, במטרה להסתיר את הקשר של החברות לישראל ולהתחמק מתשלום מס בישראל. טונקונוגי, ששימשה כמנהלת בחברות בבעלות האחים רגב, מואשמת כמי שהייתה מעורבת במסירת המידע הכוזב.

בנוסף, רו"ח אריה שרוני, שסיפק שירותי ראיית חשבון לנאשמים האחים רגב ולרשת החברות בבעלותם, מואשם באי-דיווח על הכנסה של האחים רגב מדיבידנדים אותם קיבלו מהחברות בבעלותם, וזאת ללא הצדק סביר.

על-פי כתב האישום, שהגישו עו"ד הילה מנשה-ז'בנר ועו"ד תמר פירון, האחים רגב עוסקים, באמצעות חברות שבבעלותם ובניהולם, בפעילות סחר בינלאומי מקביל, על-ידי רכישת סחורות מסיטונאים במדינות בהן המחירים נמוכים ומכירתם במדינות בהן מחירי הסחורות גבוהים.

פעילות הסחר בוצעה בישראל באמצעות חברה שנרשמה בישראל, כאשר שתי חברות שנרשמו במדינות זרות - OZ GROUP LIMITE שנרשמה באיי הבתולה ו-EMA Trading Limited שנרשמה באיי מאן - שימשו כפלטפורמות לרכישת הסחורות בשווקים זולים ומכירתן בשווקים יקרים.

מהאישום עולה כי בשנת 2015, כחלק מדיונים שהתקיימו אצל פקיד השומה בנוגע לתושבות של החברות ולחובתן לשלם מס בישראל, מסרו האחים רגב לפקיד השומה מסמך המכיל מידע כוזב לגבי פעילות החברות שנרשמו בחו"ל, וזאת במטרה להסתיר את זיקותיהן לישראל ולהביא להתחמקות מתשלום מס בישראל.

הכנסותיהן של החברות אוז ואמה בשנים 2015-2006 נאמדות בסך של כ-135 מיליון אירו. על-פי כתב האישום, בין השנים 2015-2013, האחים רגב, ביחד עם רו"ח שרוני, לא דיווחו לפקיד השומה על הכנסות מדיבידנדים בהיקף של מעל 11.5 מיליון שקל שהאחים קיבלו מחברת אוז, וזאת ללא הצדק סביר.

לאבי ורצברגר-רגב, עזרא רגב, ליאת טונקונוגי והחברות אוז ואמה יוחסו עבירות של השבת תשובה כוזבת ושימוש במרמה, עורמה ותחבולה, והכול בכוונה להתחמק מתשלום מס; לאבי ורצברגר-רגב, עזרא רגב ורו"ח אריה שרוני יוחסו עבירות של הגשת דוח לא נכון ללא הצדק סביר.

*** חזקת החפות: אבי ורצברגר-רגב, עזרא רגב, ליאת טונקונוגי ורו"ח אריה שרוני לא הורשעו בעבירות המיוחסות להם, ועומדת להם חזקת החפות.