בתקופת ליברמן כשר ביטחון ניתנו הכי הרבה פטורים משירות?

כמה פטורים משירות ניתנו אצל ליברמן? מגמת העלייה החלה לפניו ונמשכה אחריו • המשרוקית של גלובס

מיכאל מלכיאלי, ש''ס (שירון כידון, רדיו ynet, 15.8.23) / צילום: דוברות לשכת עורכי הדין
מיכאל מלכיאלי, ש''ס (שירון כידון, רדיו ynet, 15.8.23) / צילום: דוברות לשכת עורכי הדין

להגדרות הציונים לחצו כאן

נכון- ההצהרה נכונה ומדויקת
נכון ברובו- ההצהרה נכונה ברובה אך יש בה מרכיב שאינו נכון או אינו מדויק
חצי נכון- חלק מההצהרה נכון וחלקה שגוי, או שהיא אינה כוללת פרטים מהותיים שעשויים לשנות את משמעותה
לא נכון ברובו- חלק קטן מההצהרה נכון ורובה שגוי, או שהיא מחסירה פרטים יסודיים באופן היוצר הטעייה מהותית לגבי משמעותה
לא נכון- ההצהרה כלל אינה נכונה
מטעה - ההצהרה יוצרת מצג שווא או רושם שגוי, אף שהיא מתבססת על עובדות נכונות
כן, אבל - עובדה נכונה בפני עצמה, אך עובדות שלא צוינו עשויות להעמידה באור אחר. מומלץ לבחון את הדברים בפרספקטיבה רחבה יותר
לא מבוסס- לא קיימים נתונים עליהם ניתן לבצע קביעה פוזיטיבית לגבי נכונות הטענה, ואלו גם לא נאספים
ללא ציון- המצב העובדתי מורכב מכדי לתת לאמירה ציון מובהק. הסיבות האפשריות לכך יכולות להיות: התבטאות שאינה מובהקת מספיק וניתן לפרש אותה במספר צורות, מחלוקת בין מומחים, מתודולוגיות שונות שלא ניתן להכריע ביניהן ועוד

חוק הגיוס צפוי לעמוד במוקד הדיון הציבורי עם חזרתה של הכנסת לפעילות בקרוב. כשהשר מיכאל מלכיאלי נשאל על הנושא, ועל ההתנגדות שהחוק צפוי לעורר, הוא השיב כי למעשה החרדים היו יכולים לקבל את אותם תנאים גם ממפלגות האופוזיצה. כדי לחזק את דבריו הוסיף דוגמה: "על־פי פרסומים… העדנה הכי גדולה של 'המשתמטים', לאו דווקא שתורתם אומנותם, הייתה בתקופה שליברמן היה שר ביטחון", הוא אמר, "אפשר גם לבדוק את הנתון הזה". בדקנו.

אביגדור ליברמן כיהן כשר ביטחון בממשלה ה־34 שבראשה עמד בנימין נתניהו. הוא החל לכהן בסוף במאי 2016, כשנה לאחר השבעת הממשלה, וסיים בנובמבר 2018, אז התפטר מתפקידו. לצורך הנוחות התייחסנו לשנים 2016 עד 2018 במלואן ככאלה שהיו "באחריות" ליברמן. אל אמירתו של מלכיאלי על "המשתמטים" התייחסנו כאל טענה שנוגעת לשיעור מקבלי הפטור מצה"ל, מסיבות שונות שמגדיר החוק.

הקבוצה הגדולה ביותר של מקבלי הפטור הם אלה שמקבלים אותו מטעמי דת, מה שמלכיאלי הגדיר "תורתם אומנותם". אבל מכיוון שהשר אמר שהוא לא מדבר דווקא על מקבלי הפטור הזה, בחנו תחילה את כלל מקבלי הפטור בכל שנתון. אלה כוללים גם מקבלי פטור מטעמי בריאות, מטעמי הימצאות מחו"ל ועוד. בדיקה של הנתון הזה במהלך העשור האחרון בקרב גברים, מעלה כי המספרים נמצאים בעלייה מתמדת. ב־2012 עמד הנתון של כ־25% מכלל המחזור, בתקופתו של ליברמן הוא המשיך לעלות ל־28%־29%, וגם אחריו העלייה נמשכה, כשב־2022 הנתון הגיע ל־31.7% (ב־2020 נרשמה קפיצה חריגה ל־33%). גם בדיקת הנתון המקביל בקרב נשים מעלה תמונה דומה פחות או יותר.

 

מהו הגורם העיקרי לעלייה הזאת? כאן נעזרנו בנתונים שמופיעים בדוח מבקר המדינה, ומתחילים רק מ־2016, אז כאמור נכנס ליברמן לתפקיד. באמצעות הנתונים הללו, שמפלחים את סיבות הפטור, קל להתרשם כי העלייה נובעת בעיקר בשל מקבלי הפטור מטעמי דת. נתון זה עלה באופן עקבי מ־13.7% ב־2016 ל־18.4% ב־2022, מבלי שניתן להצביע על התרחשות מיוחדת דווקא בתקופת ליברמן. ומה לגבי הפטורים האחרים? סיבת הפטור העיקרית מלבד "דת" היא "בריאות", וכאן קשה יותר להצביע על מגמה מובהקת. ב־2016 8% מהגברים זכו לפטור כזה, בהמשך נרשמה עלייה עד לשיא של 9.1% ב־2020 (כלומר, שוב, ללא שיא מיוחד דווקא בתקופת ליברמן), ובשנתיים האחרונות שוב נרשמה ירידה.

בשורה התחתונה: דבריו של מלכיאלי לא נכונים. שיעור מקבלי הפטור מצה"ל נמצא באופן כללי במגמת עלייה, שנובעת בעיקרה מהגידול הנמשך בשיעור מקבלי הפטור מטעמי דת. בתקופתו של ליברמן כשר ביטחון אכן נרשם שיא בנתונים לאותה תקופה, אך גם אחריו המספרים המשיכו לעלות.

תחקיר: אוריה בר־מאיר

לבדיקה המלאה לחצו כאן

שם: מיכאל מלכיאלי
מפלגה: ש"ס
תוכנית: שרון כידון, רדיו ynet
תאריך: 15.8.23
ציטוט: "העדנה הכי גדולה של 'המשתמטים'... הייתה בתקופה שליברמן היה שר ביטחון"
ציון: לא נכון

השר לשירותי דת מיכאל מלכיאלי התראיין לרדיו ynet ועלה הנושא של חוק הגיוס. מלכיאלי טען שלו החרדים היו הולכים עם גנץ ולפיד הם היו יוצאים כשכל תאוותם בידם, עם חוק גיוס טוב יותר מבחינת החרדים. והוא גם הוסיף דוגמה: "כל מה שהיינו רוצים, אם היינו הולכים עם האופוזיציה של היום, היינו מקבלים. אגב, אגב, על-פי פרסומים, כן? התקופה, העדנה הכי גדולה, של המשתמטים, לאו דווקא שתורתם אומנותם, הייתה בתקופה שליברמן היה שר ביטחון. אפשר גם לבדוק את הנתון הזה". בדקנו האם אכן תקופתו של ליברמן כשר הביטחון התאפיינה במתן יותר פטורים מגיוס.

יש קושי להגדיר מהם "משתמטים", ומטעם מלכיאלי לא התקבל הסבר, ולא נגדיר בהכרח כל מי שקיבלו פטור משירות צבאי כמשתמטים. בפורטל המשפט והצבא army.co.il נכתב: "חשוב לשים לב כי אין בחוק הצבאי עבירה המגדירה מהי 'השתמטות'. 'משתמט' זו ההגדרה בשפה הצה"לית למי שנמנע מלהתייצב ביום גיוסו בלשכת הגיוס אליה נקרא". עם זאת, מלכיאלי אמר "לאו דווקא תורתם אומנותם", שפה שממנה ניתן להבין שמקבלי פטור מטעם זה גם יכולים להיכלל בספירה, והם מקבלים את הפטור כחוק. עם זאת, לא בטוח שנכליל גם מקבלי פטור אחרים כחוק - לדוגמה מטעמי מצב רפואי - כמשתמטים. לכן, התחלנו עם מקבלי הפטור באופן כללי, ולאחר מכן ניסינו לפרק את הסיבות לכך.

אביגדור ליברמן כיהן כשר הביטחון במסגרת הממשלה ה-34. הוא החל לכהן ב-30 במאי 2016, כשנה לאחר השבעת הממשלה, וסיים ב-18 בנובמבר 2018, כשהתפטר מתפקידו עוד לפני פיזור הכנסת ה-20. למרות שב-2016 וב-2018 ליברמן לא כיהן שנה מלאה, לצורך הנוחות בחנו את השנים האלו כאילו הוא זה שכיהן לכל אורכן.

ביקשנו מדובר צה"ל את נתוני מקבלי הפטור מגיוס לאורך העשור האחרון (2012-2022). ריכזנו את הפרטים בטבלה הבאה. נציין שצה"ל מספק את הנתונים לפי שנתון לידה, ושם אותם תחת "שנת גיוס עיקרית". הנתונים התקבלו בחלוקה לגברים ונשים, אך ניתן להסיק גם דרכם מסקנות לגבי נכונות אמירתו של מלכיאלי.

לגבי גברים, ניתן לראות שב-2016 אכן נשבר השיא לעומת כל השנים שקדמו לה, עם 28.1% מקבלי פטור. לאחר מכן שיעור מקבלי הפטור עלה קלות ב-2017 ל-28.3%, וב-2018 קפץ ל-29.4%. עם זאת, העלייה לא הפסיקה גם לאחר מכן, וב-2019 - כששרי הביטחון היו בנימין נתניהו ונפתלי בנט - הגיעה כבר ל-31.1%. השיא לאותו עשור נשבר ב-2020, תחת שר הביטחון בני גנץ, עם 33% גברים מקבלי פטור. ב-2021 ו-2022, כששר הביטחון עדיין היה גנץ, שיעור הגברים מקבלי הפטור עמד על 31.2% ו-31.7% בהתאמה - פחות מב-2020, אבל עדיין יותר מאשר בתקופת ליברמן.

לגבי נשים, ב-2016 ו-2017 אפילו לא נשבר השיא של מקבלות הפטור מ-2012 ועד אותן שנים. בשנים אלו שיעור מקבלות הפטור עמד על 41.9% ו-42.2% בהתאמה, בעוד ב-2013 וב-2014, תחת שר הביטחון משה (בוגי) יעלון, השיעור עמד על 42.6% ו-42.3% בהתאמה (ייאמר לזכותו של מלכיאלי שבשנים הללו הייתה ממשלה ללא מפלגות חרדיות). ב-2018 אכן נשבר השיא, עד אותו זמן, עם שיעור מקבלות פטור של 43.5%. אבל כמו עם הגברים, גם כאן העלייה המשיכה, גם בשנים שלאחר מכן: ב-2019 השיעור עמד על 44.1%, והמשיך לעמוד על מספרים גבוהים מבתקופתו של ליברמן גם בשנים שלאחר מכן. השיא לעשור נשבר ב-2022 עם שיעור מקבלות פטור של 45.4%.

אם נרצה להסתכל על מגמות בקבלת הפטור מגיוס לאורך העשור האחרון, הרי שמדובר במגמה של עלייה מתמדת, כשברוב המקרים בכל שנה שיעור מקבלי הפטור בקרב שני המינים היה גבוה מבשנה שקדמה לה. כלומר, ליברמן כשר הביטחון אמנם לא הצליח לעצור את המגמה ותחתיו נשבר שיא בשיעור מקבלי הפטור עד אותו זמן, אבל המגמה הזו המשיכה גם אחריו והשיא לעשור האחרון נרשם תחת בני גנץ.

דובר צה"ל נתנו לנו את פילוח הטעמים לפטור רק ל-2022. עם זאת, בדוח מבקר המדינה מפברואר 2023 ישנה התייחסות לטעמי הפטור מ-2016 ועד 2021. כלומר, אין באפשרותנו לדעת מה היה לפני ליברמן, אך כן מה היה אחריו. נציין שהמספרים הכלליים של מקבלי הפטור בדוח שונים במעט מאלו שדובר צה"ל העביר לנו, בין השאר כי הם עברו עיבוד של משרד המבקר, אבל גם מהם עולה תמונה דומה לגבי העובדה ששיא מקבלי הפטור לא היה בתקופת ליברמן כשר הביטחון. עם זאת, חשוב להעלות את הסייג הזה כדי להבין שההמשך של הנתונים ל-2022 עלול לתת תמונה מעט מעוותת.

אם נסתכל על המקבלים והמקבלות מטעמי דת (עבור גברים מדובר בסעיף תורתו אומנותו), נוכל לראות שהם אלו שמהווים את רוב מקבלי הפטור וששיעורם מכלל מחזור הגיוס עולה בהתמדה. השיא שלהם לבד, בשני המקרים, היה ב-2022 (18.4% לגברים ו-37.1% לנשים). אם נבדוק כמה מקבלים פטור בלעדיהם, אז עבור גברים שנת השיא הייתה 2018, אכן תחת ליברמן, עם 15%. ב-2019, תחת נתניהו ובנט, השיעור לא היה גבוה בהרבה, 14.9%. בכל מקרה, מאז שיעור מקבלי הפטור מסיבות שאינן דת ירד בהתמדה, עד שהגיע ל-13.3%. בקרב נשים השיא היה ב-2019, עם 8.4%. ב-2022 שיעור הנשים שקיבלו פטור שלא מטעמי דת עמד על 8.3%. ניתן גם לטעון שלא כל מקבלי הפטור מטעמים שאינם דת צריכים להיספר כ"משתמטים", לדוגמה מי שקיבלו מטעמי בריאות או מגורים בחו"ל. אם נוריד גם אותם, אז גם בקרב גברים וגם בקרב נשים השיא הגיע ב-2018, תחת ליברמן, עם 3.5% ו-1.8% בהתאמה. עם זאת, יש לסייג שבקרב נשים גם ב-2019 השיעור עמד על 1.8%. ב-2022 השיעור עמד על 2.3% ו-1.1% בהתאמה.

אם נרצה לבדוק כמה קיבלו פטור בלי אלו שקיבלו אותו מטעמי בריאות וחו"ל, הרי שלגברים השיא היה ב-2022 (20.7%) וכך גם לנשים (38.2%). בסופו של דבר, מאחר שההקשר של דבריו של מלכיאלי היה שלחרדים היה יותר נוח לקבל פטור משירות צבאי דווקא עם מפלגות האופוזיציה, הרי שהנתונים ההגיוניים לבדוק הם פטורים באופן כללי, פטורים מטעמי דת בלבד ופטורים בניכוי טעמי בריאות וחו"ל.

דובר צה"ל מסר למשרוקית ביחד עם הנתונים את התגובה הבאה: "צה״ל מייעל כל העת את הליך הגיוס, מנגיש ומתאים אותו תוך הקשבה לצרכים שעולים. גיוס החובה קבוע בחוק שירות ביטחון, ועל כן פטור משירות ניתן בהתאם לתנאים הקבועים בחוק ולאחר בחינה מוקפדת".

ייתכן שמלכיאלי התכוון לפרסומים בתקשורת לפיהם כשכיהן כשר הביטחון ליברמן סייע לבניהם של בכירים חרדים לקבל פטור מגיוס. אך הדבר לא מצביע על כך שאכן אצלו הייתה "העדנה הכי גדולה" בתחום, בטח שלא מבחינה מספרית.

מטעם השר מלכיאלי לא התקבלה תגובה.

לסיכום, בספירה כללית שיא מקבלי הפטור לא היה תחת ליברמן אלא תחת גנץ, כחלק ממגמת עלייה כללית בשיעור מקבלי הפטור. הדבר נכון גם לגבי מקבלי הפטור מטעמי דת בלבד. לכן דבריו של מלכיאלי לא נכונים.