הכלכלנים מעריכים: מה צפוי היום במדד המחירים הישראלי

המדד, שיראה את השינוי באינפלציה בספטמבר, לא ישקף את השינוי בשל המלחמה, נתון שיתפרסם רק בנובמבר • קצב האינפלציה השנתי עמד על 4.1% באוגוסט, ופי הערכות הוא יעלה היום

ישראל בצמרת יוקר המחיה של ה־OECD / עיצוב: טלי בוגדנובסקי
ישראל בצמרת יוקר המחיה של ה־OECD / עיצוב: טלי בוגדנובסקי

מדד המחירים לצרכן הישראלי לחודש ספטמבר יתפרסם היום ב-18:30. המדד, שיראה את השינוי באינפלציה בספטמבר, לא ישקף את השינוי בשל המלחמה, נתון שיתפרסם רק בנובמבר.

קצב האינפלציה השנתי עמד על 4.1% באוגוסט. להערכות הכלכלנים בשוק, המדד יציג עלייה חודשית של 0.1%-0.2%, כך שקצב השנתי יישאר על כנו או שיירד בכ-0.1%. יש לציין שבחודש שעבר הפתיע המדד כלפי מעלה וגרר עלייה חדה יותר באינפלציה השנתית. במידה ותתרחש גם הפעם עלייה במדד, תהיה זו עלייה שנייה רצופה במדד המחירים מאז החל לרדת בתחילת השנה.

הלקח מעיירה שהוצפה במים מזהמים: מה מלמדים מחקרים על טראומה קולקטיבית
ראיון | מפלצת שאכלה לנו מהיד: פרופ' עוזי רבי מנתח - איפה שגתה ישראל 

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים, כתב בסקירתו כי "הפיחות בשקל ישפיע על מדדי המחירים הבאים בעיקר בשל מחירי טיסות לחו"ל, ומדד ספטמבר צפוי לעמוד על 0.2%". קליין מוסיף שהתחזיות הבאות יהיו חמורות יותר, כאשר התחזית הראשונית לאוקטובר עלתה לטווח של 0.5%-0.6% ובנובמבר ל-0.1%.

"התחזית לאינפלציה ב-12 החודשים הקרובים עלתה בשיעור מתון יותר ל-3% כי אנו מצפים להאטה בקצב הצמיחה ובאינפלציית השירותים במהלך 2024 והלאה. לאור זאת, אנו סבורים שהציפיות לאינפלציה לטווח הארוך בישראל גבוהות מידי", מסכם קליין.

"הלמ"ס לא הבהירה כיצד יתנהל שינוי החישוב"

בבנק הפועלים, לעומת זאת צופים עלייה מתונה יותר, של 0.1% בלבד שתביא לירידה קלה באינפלציה. מודי שפריר, אסטרטג ראשי שווקים פיננסים, מוסר כי "תחזית מדד ספטמבר עומדת על כעשירית האחוז אך יחד עם זאת, אי הוודאות לגבי מדד ספטמבר גדולה מאוד, היות והלמ"ס לא הבהירה כיצד יתנהל שינוי החישוב בנושא המט"ח בשיטת המדידה החדשה של רכיב הטיסות לחו"ל, ועד כמה שיטת המדידה תוביל לירידה חדה ברכיבי 'טיסות לחו"ל' בספטמבר הנוכחי, בהשוואה לשנים עברו".

שפריר מדגיש כי גורם זה יכול לשנות את החישוב מאוד ולגרום לירידה בסעיף זה. עוד סעיף שיעלה במדד הנוכחי הוא סעיף הדיור, אשר צפוי לעלות לפי שפריר בכ-0.4%, כמו כן, גם מחירי הפירות והירקות והריהוט לבית יבלטו בעלייה במדד הקרוב. מהצד השני, צפויים לרדת כאמור מחירי הטיסות, ובנוסף לכך מחירי המזון ומחירי החופשות בישראל.

את השפעת המלחמה, שנמצאת בעיצומה, על האינפלציה עוד קשה להעריך. עם זאת הקונצנזוס בשוק כרגע שבניגוד למערכות קודמות, ההשפעה על הכלכלה הישראלית תהיה גבוהה. שפריר אומר כי הפועלים נותרים בהערכה כי המלחמה תשפיע על האינפלציה ותוביל למיתון העלייה במחירים, זאת בשל דוח בנק ישראל המציג כי עימותים צבאיים פוגעים בצריכה הפרטית ובצריכת השירותים בפרט.