בעל דירה דרש שכ"ד ממשפחת חטופה. מה אומר החוק?

בעל דירה דרש את מלוא תשלום שכר הדירה בדירת שותפים בחיפה, בזמן שהשותפה נחטפה על ידי החמאס לרצועת עזה • האם לדרישתו של בעל הדירה יש בסיס חוקי, או שהנסיבות מחריגות את המחייבות לחוזה?

חיפה / צילום: Shutterstock, Elena Rostunova
חיפה / צילום: Shutterstock, Elena Rostunova

בשבוע שעבר התעוררה סערה בתקשורת וברשתות החברתיות בעקבות פוסט על בעל דירה שדרש את מלוא תשלום שכר הדירה בדירת שותפים בשכונת הדר בחיפה, בזמן שהשותפה, ענבר הימן, נחטפה על ידי החמאס לרצועת עזה.

הביקושים ירדו, המשבר יחריף: מה יקרה לשוק הדיור בדרום בגלל המלחמה?
"ערוכים לאיומים של שנות ה-90": האם הממ"דים בכלל מגנים עלינו?  

סיפור זה והמצב הביטחוני בכלל מעורר שאלות משפטיות מסובכות: איך נוצר המצב שניתן לדרוש את התשלום ומה ניתן בכל זאת לעשות. גלובס בדק עם עו"ד קרן פרשקר, בעלים משותף במשרד רז־כהן פרשקר ושות', את המצב החוקי.

אם אחד השותפים או בני הזוג לא יכול לשלם שכירות בגלל נסיבות טרגיות. האם ניתן לבטל את החוזה?
"במקרה רגיל שבו מי מהשותפים או כולם לא משלמים את חלקם מנסיבות כאלה ואחרות - אם השוכר שכן נשאר בדירה חתם על חוזה והתחייב בהסכם לאחריות 'ביחד ולחוד', עליו לקיים את מלא ההתחייבויות והתשלומים של השכירות, ארנונה וכו' כלפי המשכיר.

"אולם גם במקרה שההסכם מחייב באופן שהשוכרים חייבים 'ביחד ולחוד' ניתן לראות באירועים מסוימים מקרים המסכלים את האפשרות לקיים את ההסכם ולהחיל את דוקטרינת הסיכול בדיני החוזים, המאפשרת לצד לחוזה 'להשתחרר' מחיוביו החוזיים.

"זאת, במידה וקיום החוזה הפך בלתי אפשרי עקב התרחשות אירוע חריג שלא ניתן היה לצפות אותו. אמנם לא קיימת פסיקה שמאפשרת להחיל את הסיכול רק ביחס למחצית החיוב, אלא ביחס למלוא החיוב, אולם מקרים טראגים מחייבים פתרונות יצירתיים.

"תקנת הציבור מחייבת להשקיף על הסיטואציה החריגה שנוצרה כמניעות וסיכול האפשרות לקיים את השכירות ביחס לאחד השוכרים בלבד. ראוי לאפשר לבעלים לבטל את ההסכם לחלוטין, אולם עד שיבוטל יש להעמיד את דמי השכירות רק בגובה החיוב כלפי שוכר אחד".

"במקרה הנוכחי, שהוא בנסיבות יוצאות דופן טרגיות וחריגות, אני לא רואה סיטואציה שלא יתייחסו למצב הזה כסיכול ומניעות הסכם. הכוונה, לנסיבות כמו 'כוח עליון' שמאפשר לבטל את החוזה".

האם מותר לדרוש לפנות את החפצים מהדירה המושכרת בגלל שלא שולם שכר הדירה?
"הפרה של הסכם השכירות על ידי השוכר, כמו אי תשלום דמי השכירות הקבועים בהסכם, לא מקנה למשכיר את האפשרות לעשות 'דין עצמי' ולפנות את השוכר או את חפצי השוכר בכוח או לגרום נזק כלשהו למיטלטלין של השוכר המצויים בדירה.

"אם המשכיר ביטל את הסכם השכירות עקב הפרת ההסכם על ידי השוכר, וכפועל יוצא מכך הוא מבקש לפנות את השוכר שמסרב להתפנות מהדירה, ולחלופין לפנות את הדירה מחפציו של השוכר, על המשכיר לפנות לביהמ"ש ולדרוש סילוק ידו של השוכר וחפציו מן הדירה".