מהבנק אל חברת נדל"ן: הג'וב החדש של סמדר ברבר-צדיק

מנכ"לית הבנק הבינלאומי לשעבר תמונה לתפקיד יו"ר עופר השקעות • בנוסף תמונה ברבר-צדיק גם לתפקיד דירקטורית במליסרון • לצד הדיווח על מינויה של ברבר-צדיק, מליסרון פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הבוקר

סמדר ברבר-צדיק / צילום: תמר מצפי
סמדר ברבר-צדיק / צילום: תמר מצפי

מנכ"לית הבנק הבינלאומי לשעבר, סמדר ברבר-צדיק, מי שעמדה בראשות הבנק במשך 16 שנה, תמונה לתפקיד יו"ר עופר השקעות, זרוע ההשקעות שבשליטת ליאורה עופר השולטת בענקית הקניונים מליסרון . ברבר-צדיק תיכנס לתפקיד החדש בתחילת חודש דצמבר.

מלאומי לביטוח: הג'וב החדש של סאמר חאג' יחיא 
הנכסים המניבים של נתן חץ בחו"ל מוחקים מיליארדים. אז למה הוא אופטימי? 

עופר השקעות היא חברה פרטית, ולכן לא ניתן לדעת מה יהיו תנאי שכרה של ברבר-צדיק בתפקיד החדש. בשנות כהותה הארוכות בבנק הבינלאומי הסתכמו תנאי העסקתה בסך כולל של קרוב ל-70 מיליון שקל. המשקיעים במניות הבנק נהנו מתקופת הניהול, שכן המניה רשמה בתקופה זו תשואה של 335%.

ברבר-צדיק נכנסה ללשכת מנכ"ל הבנק הבינלאומי, בשליטת צדיק בינו, בחודש מרץ 2007. את קומת ההנהלה הכירה היטב עוד קודם לכן, מאז מונתה לתפקיד ראש החטיבה העסקית בבנק שנתיים קודם לכן. לנוכח התחלופה הגבוהה של מנהלי בנקים בישראל בשנים האחרונות היא נותרה הותיקה מבין הבכירים. רק מנכ"לית אחרת עקפה אותה עד היום מבחינת אורך הותק, וזו גליה מאור, שכיהנה כמנכ"לית בנק לאומי במשך 17 שנים.

לצד הדיווח על מינויה של ברבר-צדיק, מליסרון פרסמה את תוצאותיה הכספיות

בנוסף לתפקידה כיו"ר עופר השקעות, תמונה ברבר-צדיק גם לתפקיד דירקטורית במליסרון. החברה פרסמה במקביל את התוצאות לרבעון השלישי של 2023. לפי החברה, תנועת המבקרים חזרה לקניונים לרמה של כ-90% בממוצע ביחס לטרום המלחמה. פעילות הקניונים הורחבה בהדרגה והם פועלים כיום עד לשעה 20:00 בערב, לאחר שבשבועות הקודמים הורו מנגוני הביטחון להגביל לשעה מוקדמת יותר את הפעילות.

דמי השכירות נטו (ה- NOI ) המיוחסים לבעלים של מליסרון עלו ב-11% ברבעון השלישי ל-345 מיליון שקל, בהשוואה ל-311 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נבעה משילוב בהתייקרות של דמי השכירות עקב האינפלציה, לצד התרחבות בגין נכסים חדשים שנקנו או נבנו.

בשורה התחתונה, נחתך הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ב-46% והסתכם ב-119 מיליון שקל ברבעון השלישי. השינוי ברווח הנקי נבע בעיקר מכך שברבעון המקביל אשתקד הכירה החברה ברווחי שיערוך, נטו בסך של כ-145 מיליון שקל בהשוואה להפסדי שיערוך, נטו, בסך של כ-53 מיליון שקל ברבעון השלישי השנה, שנבעו בעיקר מהשקעות שביצעה החברה בנכסים קיימים אשר לא קיבלו ביטוי בשווי.

מנגד, רשמה החברה ירידה בהוצאות המימון, נטו, בעיקר כתוצאה מהשפעה מתונה יותר של עליית המדד ברבעון הנוכחי, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, על יתרת ההלוואות ואגרות החוב של החברה, לצד גידול ברווח מתיק ניירות ערך ופיקדונות.