סערה במגדל: דירקטורית התלוננה על הטרדה מינית מצד דירקטורית אחרת

התלונה הגיעה לכדי בדיקה של שופטת בדימוס שקבעה כי האירועים אינם בגדר הטרדה מינית, אך מהווים התנהגות פוגענית, התנהגות שנקטה לדברי השופטת גם המתלוננת • עם זאת, השופטת מצאה כי האווירה בדירקטוריון כוללת מחנאות ופוגעת ביכולתו לבצע את תפקידו

חברת הביטוח ''מגדל'' בקריית אריה, פ''ת / צילום: טלי בוגדנובסקי
חברת הביטוח ''מגדל'' בקריית אריה, פ''ת / צילום: טלי בוגדנובסקי

אם בחודשים האחרונים היה נראה כי בדירקטוריון מגדל שוררת רגיעה אחרי שנים ארוכות של אירועים וחילופי כוח אדם, היום (ג') נקטעו התחושות האלה. החברה דיווחה כי לאחרונה הגישה דירקטורית במגדל תלונה על הטרדה מינית נגד דירקטורית אחרת. במגדל מינו בודקת לאירוע שבחנה את האירועים אך מצאה כי לא מדובר בהטרדה מינית. 

מסע הרכישות של כלל ביטוח מגיע לחברת הנדל"ן של נתן חץ
פורסם תזכיר החוק שיאפשר מכירת כאל למוסדיים

אתמול (ב') הגישה השופטת לשעבר דוח סיכום בנוגע לטענות לכאורה ובנוגע לטענות הדדיות נלוות שהועלו על ידי שתי הדירקטוריות. במסגרת הדוח פירטה הבודקת את מסקנותיה והמלצותיה מהן עולה, בין היתר, כי האירועים שתוארו בפניה מהווים התנהגות שאינה הולמת ופוגענית מצד הדירקטורית נגדה הוגשה התלונה, אך אינם עולים כדי הטרדה מינית כפי שמובנה בחוק. 

עוד הוסיפה השופטת כי גם הדירקטורית המתלוננת נהגה בצורה פוגענית כלפי עמיתתה במהלך ישיבות הדירקטוריון וועדת הביקורת של מגדל ביטוח ולה תרומה שווה למערכת היחסים הקשה והמסוכסכת בין השתיים. 

אווירת "מחנאות" ותלונות הדדיות מרובות

כמו כן, על פי הדוח של הבודקת ועל בסיס עדויות שהובאו בפניה, האווירה בדירקטוריון ובוועדת הביקורת של מגדל ביטוח הייתה רוויה במתח רב, לרבות אווירת "מחנאות" ותלונות הדדיות מרובות בין חברי הדירקטוריון, עד כדי פגיעה ביכולתו של הדירקטוריון לבצע את תפקידו.

בהתאם, המליצה הבודקת, בין היתר, כי מגדל ביטוח תבחן כיצד ליישב את המחלוקות הקיימות בדירקטוריון וכן כי דירקטוריון מגדל ביטוח ישקול במידת הצורך נקיטת צעדים נוספים, לרבות בחינת התקיימותם או אי התקיימותם של התנאים בחוזר רשות שוק ההון "דירקטוריון גוף מוסדי" שיכול להביא גם להפסקת כהונת דירקטור בלתי תלוי. 

במגדל ציינו כי השופטת לשעבר הביעה תקוותה כי הדוח יתרום לשיפור מערכת היחסים בין שתי הדירקטוריות וכן לשיפור היחסים בדירקטוריון מגדל ביטוח כולו. עוד ציינה הבודקת, כי מצאה לנכון לציין שהנהלת מגדל ביטוח עשתה כל הנדרש ממנה, באופן מהיר ויעיל, לצורך בירור התלונה. 

"מסקנות הדוח והמלצותיו ייבחנו על ידי דירקטוריון מגדל ביטוח, בראשותו של פרופ' אמיר ברנע, אשר מונה לאחרונה כיו"ר הדירקטוריון, וככל שיידרש גם על ידי דירקטוריון החברה", ציינו בקבוצת הביטוח.