בית המשפט המחוזי הורה למזרחי טפחות להעביר את תרומתו של רומן אברמוביץ' לזק"א

ביהמ"ש הורה לבנק להעביר 8 מיליון שקל שביקש איש העסקים להעביר לארגון, זאת בניגוד לעמדת היועמ"שית ובנק ישראל • השופטת כתבה: "לא השתכנעתי כי העברת התרומה תביא לבידודו של הבנק, וזאת בניגוד לנזק הבלתי הפיך שכבר נגרם וממשיך להיגרם כתוצאה מאי-העברת התרומה לזק"א"

רומן אברמוביץ' / צילום: Reuters, Maxim Shemetov
רומן אברמוביץ' / צילום: Reuters, Maxim Shemetov

בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל היום (ג') את בקשת זק"א ורומן אברמוביץ', והורה לבנק מזרחי טפחות להעביר 8 מיליון שקל שביקש איש העסקים הישראלי-רוסי להעביר לארגון. ההחלטה, שהורתה באופן חריג על מתן סעד זמני שחופף לסעד העיקרי בתביעה, דחתה את עמדת היועצת המשפטית לממשלה, בנק ישראל והמפקח על הבנקים, שגיבו את הבנק בסירובו להעביר את הכספים. הבנק הודיע כי יערער, וכניסתה של ההחלטה לתוקף מעוכבת בשל כך ב-72 שעות.

ניתוח גלובס | הסנקציות הבינלאומיות על רומן אברמוביץ': היועמ"שית מציבה גבול ליחסי בנק ולקוח
"חלום הבלהות של שוק ההון": מייסד החברה קיבל עונש קל בלבד

כפי שפרסמנו בגלובס, על איש העסקים הישראלי-רוסי רומן אברמוביץ' הוטלו סנקציות בבריטניה ובאיחוד האירופי, על רקע קשריו לכאורה עם ולדימיר פוטין. ערעור שהגיש אברמוביץ' על הסנקציות, שכללו, בין היתר, החלטה על הקפאת נכסיו לבית הדין של האיחוד האירופי, נדחה. על אף שישראל לא אימצה את הסנקציות הללו, בנק מזרחי טפחות חסם את חשבון הבנק שלו בישראל.

לאחר אירועי ה-7 באוקטובר, פנה זק"א לאברמוביץ' בבקשה לתרום לארגון 8 מיליון שקלים מחשבונו לחשבונו של זק"א, אך הבנק סירב. הבנק נימק שמדיניות ניהול הסיכונים של הבנק, שהוראות הרגולטור מחייבות אותו להתקין, אוסרת עליו לאפשר פעילות בנקאית ועסקית שוטפת עם ישויות שנכללות ברשימות סנקציות המפורסמות על-ידי גופים מסוימים מחוץ לישראל, ביניהם האיחוד האירופי וממשלת בריטניה. מאחר שאברמוביץ' מופיע ברשימות הללו, נטען כי הבנק יוכל לבצע את העברת הכספים רק אם יקבל אברמוביץ' רישיון לכך.

אברמוביץ' וזק"א הגישו באמצעות עורכי הדין שמוליק קסוטו ובלה פלד תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד הבנק, שעניינה בדרישה להורות לבנק להעביר את תרומתו של אברמוביץ' לזק"א. בד בבד, הוגשה גם בקשה לסעד זמני - בה הכריע היום בית המשפט המחוזי. במסגרת ההליך, הודיעה היועצת המשפטית לממשלה על התייצבותה להליך, וזאת על דעתם של נגיד בנק ישראל והמפקח על הבנקים.

העמדה שהגישה היועמ"שית גיבתה את החלטת הבנק ונכתב בה, בעיקרו של דבר, כי הבנקים בישראל מחויבים לקבוע וליישם מדיניות ניהול סיכונים שתכלול גם את ההשלכות הפוטנציאליות שיהיו לאי-כיבודן של סנקציות בין-לאומיות. מצופה מהבנקים לוודא שהם לא משמשים כדרך לעקיפת משטר הסנקציות. הגם שאסור להם להימנע באופן גורף ממתן שירותים מבלי שבחנו סנקציות באופן פרטני - אם הם מאמצים משטר סנקציות במלואו, הם מוגנים וסירובם לבצע בשל כך פעולות ייחשב סביר. העמדה המקצועית של בנק ישראל והפיקוח של הבנקים, שהובאה במסגרת העמדה האמורה, היא כי פעולה של בנק בניגוד למשטרי סנקציות בין-לאומיים עלולה לפגוע במוניטין שלו, כמו גם של המערכת הבנקאית כולה, דבר שעלול לגרור פגיעה במשק הישראלי. בהתאם לכך, סירוב לבצע פעולות בחשבונות בנק שנשען על אימוץ של סנקציה - הוא סירוב סביר.

"לא ניתן להפר סנקציות מקום בו אינן חלות"

היום, דחתה השופטת ירדנה סרוסי את עמדת היועצת, כמו גם את עמדתו של הבנק, נעתרה לבקשה למתן סעד זמני והורתה על העברת כספיו של אברמוביץ' לזק"א. היא קבעה כי סיכויי התביעה שהוגשה להתקבל הם גבוהים, מן הטעם שהבנק החיל משטר סנקציות באופן גורף, בניגוד לפסיקה המנחה ובניגוד להוראות המפקח על הבנקים (שכזכור עמדת היועצת שהוגשה הייתה על דעתו). זאת, בעוד שלא ניתנו ראיות קונקרטיות לתמיכה בחששות עליהם הצביע הבנק, מפני הנזקים הכלכליים שעשויים להיגרם כתוצאה מהפרת משטר הסנקציות האירופי. "הבנק לא בחן לגופו של עניין ועל בסיס נתונים פרטניים, האם ראוי להחריג העברת תרומה מחשבון ישראלי לחשבון ישראלי, תוך בחינת התועלת שתצמח מכך אל מול הנזק העלול להיגרם", נכתב, וצוין כי מדובר ב"'העתק-הדבק' של הסנקציות הזרות, ללא הפעלת שיקול דעת עצמאי".

השופטת קיבלה את טענת אברמוביץ' וזק"א כי הסנקציות אינן כוללות איסור על העברת התרומה, מאחר שהן אינן חלות בישראל. "לא ניתן להפר סנקציות מקום בו הן אינן חלות", נכתב, ובהמשך צוין כי "על הבנק לאזן בין הצורך בהעברת הכספים והחשש מהנזק שעלול להיגרם לו, והוא אינו יכול לאסור באופן גורף על כל פעילות שהיא בחשבון אך מכיוון שהיא חלק ממשטר הסנקציות של מדינה אחרת".

בהמשך לכך, ובהתאם לכללים החלים ביחס לסעדים זמניים, קבעה השופטת כי "מאזן הנוחות" מחייב את העברת הכספים כבר בשלב זה. "לא השתכנעתי כי העברת התרומה בהוראת בית המשפט תביא לבידודו ולבידולו של הבנק, וזאת בניגוד לנזק הכבד והבלתי הפיך שכבר נגרם וממשיך להיגרם כתוצאה מאי-העברת התרומה לזק"א".

אשר לעמדת היועצת, קבעה השופטת כי אין בה כדי לשנות ממסקנתה בדבר העברת הכספים, וזאת מאחר שנראה כי "נכתבה באופן כללי בקשר להפרה כללית של משטר הסנקציות, ללא בחינה נקודתית של עוצמת החשש ביחס להעברת התרומה".

מטעמו של עוה"ד שמוליק קסוטו, בא-כוחם של זק"א ואברמוביץ', נמסר: "אנו מודים לבית המשפט על החלטתו לאפשר למר אברמוביץ' לתרום 8 מיליון ש"ח לזק"א. מטרת התביעה הייתה לאפשר לזק"א, ארגון שזוכה לתקצוב ממשלתי מינימלי, להיערך לאתגרים העתידיים, ולהיות מסוגל להמשיך לעשות את עבודת הקודש למען העם בישראל. זק"א הוא נכס חשוב למדינת ישראל ומר אברמוביץ' גאה לתמוך בפעילות הארגון".