דירקטורית במגדל התפטרה: "נעשים מעשים שלא עולים בקנה אחד עם הממשל התאגידי התקין"

הדירקטורית ד"ר רו"ח קרן בר חוה הודיעה על התפטרותה, לאחר שמגדל לא פעלה לפיטורי יו"ר ועדת הביקורת, מירב בן כנען הלר, ואפשרה את כינוס הוועדה • בר חוה כתבה ליו"ר דירקטוריון מגדל: "כדירקטורית, אני חבה חובת אמונים לחברה, ומשכך אינני יכולה להיות חלק ממועצת המנהלים"

חברת הביטוח ''מגדל'' / צילום: טלי בוגדנובסקי
חברת הביטוח ''מגדל'' / צילום: טלי בוגדנובסקי

הדירקטורית ד"ר רו"ח קרן בר חוה הודיעה ליו"ר דירקטוריון מגדל אחזקות, השופט בדימוס חנן מלצר, על התפטרותה. בר חוה היא ראש החוג לחשבונאות באוניברסיטה העברית, ומשמשת כדירקטורית במגדל ביטוח וכחברה בוועדת הביקורת משנת 2022. בר חוה הודיעה היום (ב') למלצר כי אם ועדת הביקורת בראשותה של הדירקטורית החיצונית מירב בן כנען הלר תתכנס, היא תתפטר.

בר חוה דרשה לפטר את יו"ר ועדת הביקורת על רקע דוח שנערך במגדל. לטענתה, מאז פרסום הדוח בנובמבר 2023, ביטלה בן כנען הלר שתי ישיבות של ועדת הביקורת שתוכננו מראש ולא קיימה את הדיונים הנחוצים לחברה בעת שגרה.

היום נקבע דיון בוועדת הביקורת והתקיים בידיעתו של יו"ר מגדל ביטוח. כאמור, בר חוה הודיעה מראש כי אם הישיבה תתקיים היא תתפטר, וכתבה: "כדירקטורית המשרתת מחזיקי עניין רבים, ביניהם מיליוני לקוחות, עמיתים, עובדים ספקים, בעלי מניות ועוד, אני חבה חובת אמונים לחברה, ומשכך אינני יכולה להיות חלק ממועצת המנהלים המאפשרת מעשים שאינם עולים בקנה אחד עם הממשל התאגידי התקין".

במכתב צוין כי בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ב-31 בינואר, נדונה הצעת הדירקטור אריה מינטקביץ להדיח את בן כנען הלר מכהונתה כיו"ר ועדת הביקורת. עם זאת, הצעה זו נדחתה על־ידי יו"ר הדירקטוריון פרופ' ברנע. הוא נימק את החלטתו בכך שלא יתקיימו ישיבות של ועדת הביקורת ממילא עד סוף פברואר, ואמר כי עד אז הוא ממשיך לפעול לפרישתה של בן כנען הלר מדירקטוריון מגדל ביטוח "בדרכי שלום".

מגדל: "הטענות של ד"ר בר חוה לא מציגות את התמונה המלאה"

מגדל דיווחה לבורסה היום: "החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 5 בפברואר 2024, הודיעה ד"ר קרן בר חוה, המכהנת כדירקטורית בחברה ובחברה הבת, מגדל חברה לביטוח בע"מ ("מגדל ביטוח"), כי אם תתקיים במועדה ישיבת ועדת הביקורת של מגדל ביטוח שנקבעה להיום (5 בפברואר 2024) בראשות יו"ר וועדת הביקורת של מגדל ביטוח - היא תתפטר מכל תפקידיה בקבוצת מגדל והתפטרות זו תכנס לתוקף כאמור במכתבה המצורף בזאת (תוך מחיקת שמות הנזכרים בו, למעט שמה של ד"ר קרן בר חוה, שולחת המכתב). ישיבת הוועדה האמורה מתקיימת בראשות יו"ר ועדת הביקורת, ובהתאם ההתפטרות של ד"ר בר חוה נכנסה לתוקף.

ממגדל ביטוח נמסר כי היא "דוחה את הטענות שעלו במכתבה של ד"ר בר חוה, כמו גם את הציטוט הסלקטיבי שלקוח מדוח הבדיקה שנערכה במגדל ביטוח, שאינם מציגים תמונה מלאה בנוגע למערכת היחסים בין שתי הדירקטוריות, כפי שעולה מדוח הבדיקה, וכאמור בדיווח מיום 28 בנובמבר 2023 ובדיווח מיום 25 בינואר 2024. כמו כן, החברה שבה על האמור בדיווח מיום 25 בינואר 2024, אשר האמור בו כלול בדיווח זה על דרך ההפניה, בנוגע לצעדים המקודמים בעת הזו במכלול".