המחוזי סיים את סאגת מקום הישיבה של מלצר: יו"ר מגדל אחזקות יישב יחד עם ההנהלה

השופט גד גדעוני קבע כי יו"ר מגדל אחזקות, שופט העליון בדימוס חנן מלצר, יוכל לשוב לשבת במשרדי החברה בפתח תקווה לצד יתר חברי הנהלת החברה, תוך שציין כי הוראת הממונה על שוק ההון בנוגע למלצר נעדרה תשתית עובדתית

חברת הביטוח ''מגדל'' בקריית אריה, פ''ת / צילום: טלי בוגדנובסקי
חברת הביטוח ''מגדל'' בקריית אריה, פ''ת / צילום: טלי בוגדנובסקי

בית המשפט המחוזי ירושלים התערב הערב (ד') בחלק קטן מהחלטת הממונה על שוק ההון ביחס לחברת מגדל, אך כזה שעורר הרבה אמוציות - מקום מושבו של יו"ר מגדל אחזקות, שופט העליון בדימוס חנן מלצר. השופט גד גדעוני קבע כי מלצר יוכל לשוב לשבת במשרדי החברה בפתח תקווה, לצד יתר חברי הנהלת החברה, נושאי המשרה והמטה, תוך שציין כי הוראת הממונה בנוגע למלצר נעדרה תשתית עובדתית ומעוררת שאלות ביחס ל"הגיונה".

שאלות ותשובות | חוק הבוררות המסחרית הבינלאומית עבר בישראל: כך זה ישפיע על המגזר העסקי 
אחרי דיון סוער: האם זו הפשרה שתיסגר בין מגדל לרשות שוק ההון? 

רשות שוק ההון הביעה חשש מפגיעה בעצמאות דירקטוריון מגדל ביטוח

כזכור, בחודש יולי האחרון שיגרה רשות שוק ההון שורה של הוראות ביחס לדירקטוריון חברת מגדל ביטוח ולהתנהלות התאגידית של מגדל ביטוח ומגדל אחזקות. הרשות דרשה ממגדל ביטוח בין היתר לפעול למינויו של יו"ר דירקטוריון קבוע בעל רקע וניסיון הולמים, להעביר לאישור הרשות נוהל העברת מידע בין מגדל ביטוח לבין בעלי המניות ונוהל שיסדיר את הפעילות מול בעל השליטה, לעגן בתקנון שלה כי תקופת כהונה של יו"ר הדירקטוריון לא תפחת משלוש שנים תוך קביעת אפשרות להעברת היו"ר מכהונתו מטעמים מיוחדים תוך קביעת הוראות משלימות ביחס לכך, ולעגן באותו תקנון כי מספר הדירקטורים הבלתי תלויים יהיה שלישי ועוד אחד מקרב חברי הדירקטוריון. כן הורה הממונה לבצע הפרדה מוחלטת בין מקום מושבו של יו"ר מגדל אחזקות מלצר לבין מקום מושבם של יתר בעלי התפקידים במגדל ביטוח.

הטעם שבאמצעותו נומקה ההחלטה האחרונה נגע לחשש לפגיעה בעצמאות דירקטוריון מגדל ביטוח מעצם הישיבה במשרדי החברה. הטענה ביסוד הדברים הייתה כי מלצר, היו"ר של מגדל אחזקות, פעל לקדם את מינויו של רונן אגסי למנכ"ל מגדל ביטול מבלי להביא את הדברים לכתחילה לפני דירקטוריון מגדל ביטוח. כן נטען למעורבות לא תקינה של מלצר בבחירת חברת הייעוץ לגיבוש האסטרטגיה של מגדל ביטוח.

ב-30 באוגוסט, יום לפני המועד שנקבע לביצוע ההוראה בדבר העברת המושב של מלצר הגישה מגדל אחזקות עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים, שבה ביקשה להורות על ביטול כלל הוראות הממונה, ובכללן זו הנוגעת למלצר. בקשה שהגישה למתן צו ביניים שיתלה את החלטת הממונה נדחתה בספטמבר. בינתיים מונה פרופ' אמיר ברנע ליו"ר קבוע של מגדל ביטוח, מונה דירקטור בלתי תלוי נוסף לשם והאסיפה הכללית של מגדל ביטוח, היא מגדל אחזקות, תיקנה את תקנון מגדל ביטוח לשם עיגון הוראות הממונה. מגדל העבירה נוהל בעל שליטה שאושר על ידי הרשות, ומקום המושב של מלצר הופרד והוא עבר לשבת בבניין בתל אביב.

"לא הונחה תשתית עובדתית רלוונטית בעוצמה מספקת"

בדיון שנערך השבוע הבינה מגדל, לאחר ששמעה את הלך הרוח של השופט גדעוני ביחס לתיק, שכדאי לה לסגת ממרבית הטענות שלה ביחס להוראות, והעתירה צומצמה רק לשאלת מקום מושבו של מלצר. לאחר הדיון הבהירה רשות שוק ההון באמצעות בא-כוחה מפרקליטות מחוז ירושלים, יעקב פונקלשטיין, כי היא עומדת על דרישתה בדבר הפרדת מקום המושב של מלצר, והערב הכריע בכך בית המשפט - שדחה את דרישתה.

"ככלל, אינני שולל כי בנסיבות מתאימות יכולה הוראה בדבר הפרדת מקום מושבו להיות רלוונטית והולמת לשם הסרת פגם בהתנהלות תאגידית", כתב גדעוני. יחד עם זאת הבהיר כי "בנסיבות העניין לא הונחה תשתית עובדתית רלוונטית בעוצמה מספקת שיכולה להצדיק את ההוראה בדבר הפרדת מקום המושב. הפגם שמצא הממונה בהתנהלותו של מר מלצר ואשר פגע לשיטתו בעצמאות דירקטוריון מגדל ביטוח אינו כזה שלעניינו יש רלוונטיות למקום המושב".

גדעוני הבהיר כי למלצר "לא יוחסה התנהלות בלתי תקינה שעל פי מאפייניה יש רלוונטיות ממשית למקום המושב באותו בניין בו יושבים יתר בעלי התפקידים במגדל ביטוח, או שסמיכות פיסית כאמור יכולה להקל על עשייתה או ליצור תנאים שיכולים להקל על הישנותה".

גדעוני הבהיר כי החשש המרכזי שהיה לממונה על שוק ההון, לעצמאות הדירקטוריון, זכה לשורה של הוראות שיושמו. נקבע כי החשש המרכזי - לעצמאות הדירקטוריון, טופל באמצעות שורה של הוראות, וכי מנגד ההוראה בדבר מקום המושב של מלצר, לא רק שלא הונחה לה תשתית עובדתית, אלא שהיא נעדרת היגיון: "תוצאת ההוראה בדבר הפרדת מקום המושב היא כי מר מלצר, יו"ר מגדל אחזקות, ישב בנפרד גם מיתר נושאי המשרה, ההנהלה והמטה, של מגדל אחזקות עצמה. זאת, משום שנושאי המשרה של מגדל אחזקות יושבים כולם בקומות אחרות באותו בניין משרדים בו יושבים נושאי המשרה ובעלי התפקידים של מגדל ביטוח. חרף האמור, הממונה לא דרש הפרדה פיסית בין מקום מושבם של כלל נושאי המשרה ובעלי התפקידים בשתי החברות".

"ההוראה על הפרדת מקום המושב התייחסה אך למר מלצר. זאת, בלא שנטען ובלא שהונחה תשתית לכך שהוא המחולל של ההתערבות שאותה מבקש הממונה למנוע או שמקום מושבו תורם לה". בהמשך ציין כי "יש באמור כדי להקים סימן שאלה תחת הגיונה של ההוראה - שנועדה לחזק את עצמאותה של מגדל ביטוח ממגדל אחזקות - בהעדר תשתית הולמת ביחס למר מלצר עצמו ובאופן שיש בו גם כדי להעצים את פגיעתה של ההוראה", כתב גדעוני.