רשות ניירות ערך הטילה עיצום בסך 700 אלף שקל על אי.בי.אי

העיצום, שהוטל בגין הפרות חוק איסור הלבנת הון, הוא הגבוה ביותר שהוטל לפי חוק זה על מפוקח של רשות ניירות ערך בשנים האחרונות • אי.בי.אי בתגובה: "ב-2018, התקופה אליה מתייחס דוח הרשות, תחום המטבעות הדיגיטליים היה עדיין חדשני, ולא הייתה כל רגולציה שהסדירה את הנושא"

עו''ד ספי זינגר, יו''ר רשות ניירות ערך / צילום: עידן גרוס
עו''ד ספי זינגר, יו''ר רשות ניירות ערך / צילום: עידן גרוס

הוועדה להטלת עיצום כספי על-פי חוק איסור הלבנת הון הטילה עיצום בסך של 700 אלף שקל על חבר הבורסה אי.בי.אי בגין הפרות חוק איסור הלבנת הון - כך פרסמה היום (ד') רשות ניירות ערך. זהו העיצום הגבוה ביותר שהוטל לפי חוק זה על מפוקח של רשות ניירות ערך בשנים האחרונות, והוא ניתן במסגרת הסדר בין החברה לרשות, שבמסגרתו הודתה החברה בהפרות ושיתפה פעולה עם הרשות. 

בוואן זירו חושפים הפסדים של מאות מיליונים ובטוחים: "המשקיעים יתמכו בנו עד לרווחיות"
דורי נאוי על ישראכרט: "צריכים להחליט אם להכניס שותף או לוותר"

העיצום הכספי הוטל בעקבות הפרות שהתגלו במסגרת ביקורת שגרתית שערכה הרשות באי.בי.אי. מהחלטת הוועדה - בה חברים יו"ר רשות ניירות ערך, עו"ד ספי זינגר, ועורכות הדין מאיה לדרמן ושרה קנדלר - עולה כי בין סוף 2017 לתחילת 2020, אי.בי.אי אפשרה ללקוחות חברת נאמנות קשורה להמיר מטבעות דיגיטליים למטבעות פיאט אצל ברוקרים זרים, להפקיד את הכספים שהומרו בחשבונות נאמנות באי.בי.אי, שם סווגו הלקוחות כ"נהנים" בחשבונות, ובהמשך להעביר את הכסף לחשבונם של הלקוחות בבנק מסחרי. הודעת הרשות מלמדת כי סך הכספים שהופקדו בדרך זו היה כ-382 מיליון שקל ב-27 חשבונות. 

הפעילות המתוארת נמשכה כאמור עד תחילת 2020, כאשר עיקרה נעשה בין ינואר למרץ 2018. 

הוועדה מצאה כי אי.בי.אי החלה בפעילות זו טרם גיבוש מדיניות לטיפול בסיכוני הלבנת ההון הגבוהים שנבעו ממנה. נמצא כי החברה לא וידאה כי חברת הנאמנות מיישמת את החובות הנדרשות ממנה, כגון זיהוי והכרה של הלקוח, כנדרש. 

כן נמצא כי אי.בי.אי לא נקטה משנה זהירות חרף "נורות אדומות" שהדהדו: עמדת הבנקים בישראל בתקופה הרלוונטית, לפיה הקשו על העברת כספים שמקורם במטבעות דיגיטליים, פניות של סגל רשות ניירות ערך לחברה בקשר לסיכוני הלבנת הון בפעילויות שונות הקשורות למטבעות דיגיטליים והעובדה שביחס לחלק מהלקוחות היה פרסום שלילי בתקשורת. 

נסיבות מקלות

בבוחנה את גובה העיצום, הוועדה ציינה נסיבות מקלות, ובהן בין היתר העובדה שבמועד ביצוע ההפרות טרם ניתנו הנחיות הרשות בנוגע לאופן היישום המצופה של סעיף 18 לצו איסור הלבנת הון. על כן סברה הוועדה כי יש מקום להתחשב בספק שהיה בהבנת החובה על-ידי החברה; כן צוינה העובדה שהחברה גילתה לבד את הפגם ופעלה לתיקונו, גם אם כי לא במהירות המצופה על-ידי הרשות.

בנוסף ציינה הוועדה כי מדובר בהפרה ראשונה של אי.בי.אי לפי חוק איסור הלבנת הון. מעבר לכך הוזכר כי בחברה היו מנגנונים ליישום הוראות הדין בתחום הלבנת ההון בתחומים שונים, וכי החברה פעלה מיוזמתה בזמן אמת לקבלת חוות-הדעת המשפטית המקיפה ונקטה צעדים משמעותיים לתיקון ההפרות ולמניעת הישנותן, לרבות הוצאת נהלים עדכניים והנחיות מחמירות, בחינת כל החשבונות וקביעת מנגנוני בקרה תוך השקעת משאבים רבים מצד לשם כך - והכול, נכתב, עוד קודם לביקורת של הרשות.

כן צוין כי מדובר באירועים שאירעו לפני למעלה מחמש שנים, וכי העיצום ניתן במסגרת הסדר שבו החברה נטלה על עצמה בהסכמה עיצום כספי תוך הודאה בביצוע הפרות ושיתוף-פעולה מלא עם הרשות. 

הפרות רוחביות

מנגד נכתב כי מדובר "במקרה חמור הכולל הפרות רוחביות אשר התקיימו בעשרות חשבונות ונמשכו מספר חודשים בתחום שיש בו סיכון משמעותי להלבנת הון, ואשר נגעו לסכום של מעל 300 מיליון שקל ובקשר עם לקוחות שלגבי שניים מהם הקשורים לחברות שהיו לקוחות נוספים, היה פרסום שלילי בתקשורת בעניין אחר".

בהחלטת הוועדה נכתב כי "לאור האמור לעיל ביחס לחומרת ההפרה מצד אחד, ובשל התקיימות השיקולים המקלים לעיל מצד שני, ולמרות שמדובר בעיצום כספי ברף הנמוך ביחס לחומרת המקרה - החליטה הוועדה ולהטיל על החברה עיצום כספי בסך 700 אלף שקל בגין ההפרות". 

אי.בי.אי: "תחום חדשני" 

מאי.בי.אי נמסר בתגובה: "אנו פועלים באופן תמידי ושוטף על-מנת להתאים את עצמנו לתמורות ולחידושים בשווקים הפיננסיים, מתוך מטרה לתת ללקוחותינו גישה למוצרים ולשירותים המתקדמים ביותר שיש לשוק להציע, תוך הקפדה על עמידה בהוראות הדין.

"יש להדגיש כי ב-2018, התקופה אליה מתייחס הדוח של רשות ניירות ערך, לא הייתה כל רגולציה שהסדירה את הנושא. תחום המטבעות הדיגיטליים היה עדיין תחום חדשני, ואי לכך, ההיכרות של הגורמים בחבר הבורסה עם התחום, כמו גם נוהלי העבודה, רק החלו להתעצב ודרשו למידה והתאמות.

"כפי שהובהר בדוח הרשות, הליקויים נתגלו על-ידי החברה עצמה במסגרת הבקרות היזומות הפנימיות. בעקבות כך פעלנו באופן מיידי ומיוזמתנו לתיקונם ולקביעת נהלים מחמירים בנוגע לקבלת כספים שמקורם בהמרת מטבעות קריפטוגרפיים באמצעות המערכת הבנקאית.

"יש להדגיש כי האמצעים שנקטה החברה על-מנת להסדיר את הנושא בזמן אמת, אף קיבלו ביטוי בהוראות רגולטוריות מאוחרות יותר.

"התפתחות הרגולציה בנושא בתקופה האחרונה אפשרה לחבר הבורסה של אי.בי.אי להשיק לא מכבר, ולראשונה בישראל, מסחר בקריפטו באמצעות באמצעות HBH, המאפשר ללקוחות המסחר העצמאי שלנו לסחור בקריפטו בקלות ובבטחה דרך גוף מפוקח ובעל רישיון".

את אי.בי.אי ייצגו מול הוועדה עורכי הדין לירן בר-שלום, עידן לרון ויוסי אטינגר, שותפים במשרד מיתר.