האם קוצצו 90% מתקציב הרשות לזהות לאומית יהודית?

כמה מתקציב הרשות של אבי מעוז "הוקרב" לטובת המאמץ המלחמתי? כמעט הכול • המשרוקית של גלובס

אבי מעוז, נעם (הפטריוטים, ערוץ 14, 11.3.24) / צילום: ויקיפדיה
אבי מעוז, נעם (הפטריוטים, ערוץ 14, 11.3.24) / צילום: ויקיפדיה

להגדרות הציונים לחצו כאן

נכון - ההצהרה נכונה ומדויקת
נכון ברובו - ההצהרה נכונה ברובה, אך יש בה מרכיב שאינו נכון או אינו מדויק
חצי נכון - חלק מההצהרה נכון וחלקה שגוי, או שהיא אינה כוללת פרטים מהותיים שעשויים לשנות את משמעותה
לא נכון ברובו - חלק קטן מההצהרה נכון ורובה שגוי, או שהיא מחסירה פרטים יסודיים באופן היוצר הטעיה מהותית לגבי משמעותה
לא נכון - ההצהרה כלל אינה נכונה
מטעה - ההצהרה יוצרת מצג שווא או רושם שגוי, אף שהיא מתבססת על עובדות נכונות
כן, אבל - עובדה נכונה בפני עצמה, אך עובדות שלא צוינו עשויות להעמידה באור אחר. מומלץ לבחון את הדברים בפרספקטיבה רחבה יותר
לא מבוסס - לא קיימים נתונים עליהם ניתן לבצע קביעה פוזיטיבית לגבי נכונות הטענה, ואלה גם לא נאספים
ללא ציון - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת לאמירה ציון מובהק. הסיבות האפשריות לכך יכולות להיות: התבטאות שאינה מובהקת מספיק וניתן לפרש אותה במספר צורות, מחלוקת בין מומחים, מתודולוגיות שונות שלא ניתן להכריע ביניהן ועוד

הביקורת המרכזית שנשמעת על הממשלה בתחום הכלכלי היא הקצאת כספים קואליציוניים שאינם מיועדים לצרכי המלחמה או לחיזוק מנועי צמיחה. לדוגמה, הרשות לזהות לאומית יהודית של סגן השר אבי מעוז, שקיבלה 25 מיליון שקל. אבל מעוז, מצדו, טוען שהוא דווקא תרם למאמץ המלחמתי. "פרצה המלחמה, אמרתי להם חבר'ה... קחו לצורכי המלחמה וקחו לצורכי המפונים וכל צורכי המלחמה", הוא אמר בריאיון לערוץ 14. לדבריו, אחרי שאכן לקחו, "קיצצתי בתקציב שלי למעלה מ־90%, נשארתי עם פחות מ־10%". האם אכן מעוז ויתר על תקציבים בכאלו סכומים?

משרד ראש הממשלה סיפק לנו את התקציבים הרלוונטיים של הרשות - החוסה תחת משרד זה - ומשרד האוצר אישר אותם בפנינו. את התקציב המקורי של הרשות קבעו בהחלטת ממשלה 511 ממאי 2023, שעסקה בכספים הקואליציוניים. שם נקבע שב־2023 יוקצו 120 מיליון שקל לטובת הרשות של אבי מעוז.

אבל חמישה חודשים לאחר מכן, ב־7 באוקטובר, פרצה המלחמה. שבועיים לאחר מכן מעוז כתב למנכ"ל משרד ראש הממשלה מכתב פומבי שבו הצהיר שהוא "מעמיד את עובדי הרשות..., את תקציב הרשות ואת משרדי הרשות לטובת צרכי המלחמה, ככל אשר יידרש ובהתאם לשיקול דעתך". במשרד אישרו לנו שאכן ב־2023 לא הוקצו כלל כספים לרשות, והם הוקצו לצרכים אחרים.

אבל הכספים שהוקצו לרשות לפני המלחמה לא הסתכמו ב־2023 לבדה. החלטה 511 כללה גם הקצאות ל־2024, שלגבי הרשות היו אמורים להסתכם ב־165 מיליון שקל. אבל בשל המלחמה, הממשלה קיבלה בינואר האחרון את החלטה 1306, שקבעה בין השאר שתקציב הרשות "לא יעלה על 25 מיליון ש"ח". החלטה 1505 ממרץ פירטה את ההקצאה: 19.5 מיליון ישירות לרשות לזהות לאומית יהודית, 4 מיליון לפעילות בנושא במסגרת הרשות לפיתוח הנגב והגליל וברשות לזיכרון השואה והגבורה, ועוד מיליון למרכז מורשת בגין. ביחד, מדובר ב־24.5 מיליון שקל.

אז כמה קוצץ באחוזים? החלטה 511 הקצתה לרשות ב־2023 ו־2024 יחדיו 285 מיליון. לאחר הוויתור על כל תקציב 2023 והקיצוץ בתקציב 2024, נשארו 24.5 מיליון. שיעור הקיצוץ, בהתאם לדבריו של מעוז, הוא כ־91%.

בשורה התחתונה: דברי מעוז נכונים. התקציב לרשות לזהות לאומית יהודית עמד במקור על 285 מיליון שקל ב־2023 ו־2024. לאחר המלחמה הסכום הכולל ירד ל־24.5 מיליון - ירידה של 91%.

תחקיר: יובל אינהורן

לבדיקה המלאה לחצו כאן

שם: אבי מעוז
מפלגה: נעם
תוכנית: הפטריוטים
ציטוט: "קיצצתי בתקציב של [הרשות לזהות לאומית יהודית] למעלה מ-90%, נשארתי עם פחות מ-10%"
תאריך: 11.3.24
ציון: נכון

על רקע הביקורת שנשמעה סביב החלטת הממשלה להקצות 25 מיליון שקל למנהלת לזהות לאומית יהודית - שנמצאת תחת אחריותו של סגן השר אבי מעוז - התראיין מעוז לערוץ 14 וביקש להגיב לביקורת. "אני רוצה להגיד לך את הסיפור של הרשות לזהות לאומית יהודית שברוך השם עכשיו אנחנו מתחילים להפעיל אותה", אמר מעוז - ופירט: "במקור- התקציב שהיה לי 285 מיליון שקל לשנים 23' ו-24'. התחלנו להפעיל את הרשות - פרצה המלחמה. פרצה המלחמה, אמרתי להם חבר'ה 120 מיליון שקל שהיו מיועדים לתקציב 23', קחו לצורכי המלחמה וקחו לצורכי המפונים וכל צורכי המלחמה, נתתי. נשארו לי 165 מיליון שקל בתקציב 24' במקור. זה תוקן עכשיו בהחלטת ממשלה ל-24.5 מיליון שקל בלבד". כלומר, בסיכומו של דבר, לדברי מעוז, "קיצצתי בתקציב שלי למעלה מ-90%, נשארתי עם פחות מ-10%". בדקנו האם אכן אלה הנתונים.

את פירוט התקציבים קיבלנו ממשרד ראש הממשלה - ואישרו לנו במשרד האוצר. נתחיל אם כן משנת 2023. המסמך הרלוונטי להקצאת התקציב של הרשות הוא החלטת ממשלה מספר 511 שהתקבלה במאי 2023 ועניינה הקצאת כספים קואליציוניים. בסעיף 11 להחלטה אכן מוזכר המספר בו נקב מעוז, ונקבע שם כי "תקציב הרשות לזהות לאומית יהודית במשרד ראש הממשלה יעמוד על 120 מיליון ש"ח בשנת 2023".

אלא שב-7 באוקטובר פרצה המלחמה, וכשבועיים לאחר מכן, כפי שגם פורסם בתקשורת, מעוז שלח מכתב למנכ"ל משרד ראש הממשלה, בו הוא הצהיר כי הוא "מעמיד את עובדי הרשות..., את תקציב הרשות ואת משרדי הרשות לטובת צרכי המלחמה, ככל אשר ידרש ובהתאם לשיקול דעתך". במשרד ראש הממשלה אישרו לנו כי התקציב אכן הוסט לצרכים אחרים - ולא הוקצה בשנה זו לרשות לזהות לאומית יהודית.

ומה לגבי 2024? גם כאן, התקציב המקורי ל-2024 של הרשות נקבע באותה החלטת ממשלה 511 ממאי 2023. גם כאן, סעיף 11 להחלטה מציין את התקציב שמוקצה לרשות לזהות לאומית יהודית בשנה זו - 165 מיליון שקל.

בינואר 2024 התקבלה החלטת ממשלה 1306 שעדכנה את סכומי הכספים הקואליציוניים. בהתאם לדברי מעוז, סעיף 15 ג' מציין שהממשלה החליטה "להקצות סכום שלא יעלה על 25 מיליון ש"ח בשנת 2024 לטובת הרשות לזהות לאומית יהודית". בהחלטת ממשלה 1505 ממרץ 2024, פורטו הייעוד התקציבי של רוב הסכום הזה, ונקבע ש-19.5 מיליון שקל יועברו ישירות לרשות לזהות לאומית יהודית; עוד 4 מיליון שקל יועברו לפעילות בנושא זהות יהודית ברשויות לפיתוח הנגב והגליל (במשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי) וברשות לזיכרון השואה והגבורה (במשרד החינוך) - ועוד מיליון יועבר למרכז מורשת בגין. בסך הכל, 24.5 מיליון שקל.

סיכום הסכומים הללו: במקור, לרשות לזהות לאומית יהודית הוקצו בשנים 2023 ו-2024 ביחד 285 מיליון שקל. בשנת 2023 לא הוקצו 120 מיליון השקל שהיו מיועדים במקור - ובשנת 2024 עומד על 24.5 מיליון שקל. כלומר, מדובר בהפחתה של 260.5 מיליון שקל - שהם קיצוץ של 91%.

לסיכום: התקציב לרשות לזהות לאומית יהודית (שנמצאת תחת אחריותו של סגן השר מעוז) יועד במקור להיות 285 מיליון שקל בשנים 2023 ו-2024 ביחד - ולאחר הקיצוצים הוא עמד על 24.5 מיליון שקל. כלומר, התקציב קוצץ ב-91%. לכן דבריו של מעוז נכונים.

היות שדבריו של מעוז נכונים, לא פנינו אליו לקבלת תגובה.