קרן הנדל"ן משקיעה בב.ס.ר, בעוד חברת הבת סבורה ש"זו לא הזדמנות"

קרן הנדל"ן JTLV עתידה להיכנס לשליטה משותפת בקבוצת ב.ס.ר • ב-JTLV ניסו לגייס גם את החברה הבת דוניץ, אך זו סירבה להצעה בטענה ש"עסקת ההשקעה אינה מהווה הזדמנות עסקית עבור החברה"

בעלי קרן JTLV, מימין: אריאל רוטר, עמיר בירם, שלמה גוטמן / צילום: שרון גבאי
בעלי קרן JTLV, מימין: אריאל רוטר, עמיר בירם, שלמה גוטמן / צילום: שרון גבאי

קרן הנדל"ן JTLV הודיעה כי תשקיע 180 מיליון שקל בקבוצת ב.ס.ר, מהחברות הוותיקות בענף הנדל"ן, ותיכנס לשליטה משותפת בחברה. שתי החברות משתפות פעולה בכמה פרויקטים כבר שנים, וכעת מהדקות את הקשר ביניהן, כך שלאחר העסקה תחזיק הקרן בכ־27% ממניות ב.ס.ר. חברת אחים דוניץ, ש־JTLV היא בעלת השליטה בה, נקראה גם היא להצטרף להשקעה, אך סירבה להצעה וקבעה: "העסקה אינה מהווה הזדמנות עסקית עבור החברה".

חבל ההצלה הנוסף של היזמים: מכירות פריסייל לקבוצות רוכשים
זורקים אג"ח ממשלת ישראל ורצים לקנות חוב של חברות נדל"ן יזמי

קרן JTLV, הפועלת בתחום הנדל"ן בישראל, רכשה בתוך כשנה את השליטה הן באחים דוניץ והן בחברת אלעד ישראל מגורים. לאחר מכן, ביוני 2022 מיזגה הקרן בין שתי החברות. כחלק מהמיזוג נחתם הסדר תיחום פעילות בין JTLV לדוניץ, שבמסגרתו התחייבה הקרן להציג לדוניץ עסקאות חדשות שעומדות על הפרק - וכך עשתה לקראת עסקת ב.ס.ר.

דירקטוריון החברה ו־ועדת הביקורת של דוניץ החליטו לדחות את ההצעה. בהודעה ששלחה החברה לבורסה היא מציינת כי "עסקת ההשקעה אינה מהווה הזדמנות עסקית עבור החברה. אם הייתה מגיעה פנייה ישירה מב.ס.ר לחברה לביצוע עסקת ההשקעה, לעמדת הנהלת החברה הדבר לא היה עובר את שלבי הבחינה הראשונים מאחר שעובדתית, עסקית וכלכלית אין מדובר כלל 'בהזדמנות עסקית' עבור החברה. לדעת חברי הדירקטוריון ו־ועדת הביקורת, התקשרותה של החברה בעסקת ההשקעה, למועד זה, אינה לטובת החברה ואין מדובר בעסקה התואמת את האסטרטגיה העסקית של החברה".

החברה מדגישה כי קביעה זו ניתנת "בשים לב למכלול השיקולים והנימוקים", אשר הוצגו בהודעתה לבורסה, וביניהם העובדה שתחומי הפעילות של דוניץ וב.ס.ר אינם חופפים. "רוב פעילות ב.ס.ר איננה עומדת במוקד הפעילות של החברה, ולכן עסקת ההשקעה אינה עולה בקנה אחד עם מרבית פעילותה הקיימת. לא נמצא שקיים לחברה יתרון משמעותי בשילוב פעילות ב.ס.ר אל תוך פעילות החברה. יתרה מזאת, תוספת הפעילות של ב.ס.ר נשוא עסקת ההשקעה עשויה להסיט את המשאבים הקיימים והנדרשים בחברה לניהול פעילותה, ואף לפגוע במיקוד התוכניות והאסטרטגיה של החברה". עוד ציינה דוניץ בהודעתה כי למקורות הכספיים העומדים לרשות החברה "שימושים עדיפים" לנקודת הזמן הנוכחית.

"לא מגיעה מהתחום"

גורמים המעורים בעסקה מציינים כי הקרן הייתה מחויבת להציג את אפשרות ההשקעה בפני דוניץ, במסגרת הסדר תיחום הפעילות בינה לבין הקרן, ומדגישים את ההבדלים באופי הפעילות של שתי החברות. "המיזוג בין דוניץ לאלעד מגורים, למשל, היה טבעי ולכן קרה ומתקיים עד היום", אומרים אותם גורמים, "בעוד כאן דוניץ פועלת בעיקר בתחום המגורים ואילו ב.ס.ר בעיקר בתחום המשרדים. ההצעה לדוניץ הייתה רק למען הגילוי הנאות. אין זה אומר שמדובר בעסקה לא טובה, דוניץ לא יכולה לקבוע דבר כזה כי היא לא מגיעה מהתחום".

בעלי ב.ס.ר, נחשון קיויתי, אמר בשיחה עם גלובס כי הוא לא ניהל משא ומתן עם דוניץ. "הם דחו את ההצעה מהסיבות שלהם. גם כשאומרים 'לא', צריכה להיות תגובה כלשהי. כל אחד עושה ניתוח עסקי משלו, ואני לא נעלב מזה. היו לנו מחזרים רבים בשנים האחרונות, ואני שמח שבחרנו באנשים הנכונים במקום הנכון", אמר.