תא הכתבים הצבאיים: צה"ל משתמש בנו לצורך תעמולה והטעיית הציבור

תא הכתבים הצבאיים טוען, כי צה"ל משתמש בכתבים לצורך תעמולה והטעיית הציבור, וכי הם אינם מסוגלים לשרת את הציבור במתן מידע מהימן ועדכני על הנעשה בצה"ל, ובייחוד בדרום לבנון.

בישיבה של תא הכתבים, שנערכה השבוע, הוחלט לבחון ולהסדיר מחדש את מערכת היחסים המקצועית עם צה"ל. ועוד הוחלט, כי עד לפתרון הבעיות, תיפסק כל הפעילות היזומה עם שלטונות צה"ל, שכוללת השתלמות כתבים במכללה לבטחון לאומי ושיחות רקע.

לטענת הכתבים, בקרב הפיקוד הבכיר של צה"ל אין מודעות לזכות הציבור לדעת, ולחובתו של הצבא ליידע את הציבור בנעשה בו, וכי הכתבים אינם מסוגלים לבצע את תפקידם בצורה מקצועית ואמינה.

לא ניתן היה לקבל את תגובת דובר צה"ל, תא"ל עודד בן-עמי, ואת תגובת ראש תא הכתבים הצבאיים, כרמלה מנשה