בוטלה ההחלטה להפקיד את תוכנית בניית המרינה בת"א

בית המשפט המחוזי בתל אביב, ביטל את החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה של מחוז תל אביב, להפקיד את תוכנית בניית המרינה בת"א. התוכנית המקורית כללה ייבוש שטחי ים גדולים בשפך הירקון; בניית דירות מגורים, מלונות ומרינה גדולה. כמחצית ממקומות העגינה במרינה היו אמורים להיות פרטיים. התוכנית היוותה חריגה.

עמותת אדם טבע ודין, עתרה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, על מנת שיבטל את ההחלטה להפקיד את התוכנית. טענות העמותה היו: התוכנית מהווה חריגה גדולה מהוראות תוכנית המתאר הארצית לחופים (תמ"א 13); לא הושלמו הבדיקות הסביבתיות, הנדרשות בחוק על מנת לוודא שייבוש הים ובניית המרינה לא יגרמו נזקים כבדים לחוף.

עורכי הדין, גילה שטופלר ואלי בן ארי, באי כוחה של העמותה, טענו כי יש לבטל את ההחלטה על ההפקדה כל עוד לא יתוקנו הפגמים. העתירה, הוגשה לפני שנתיים. צו ביניים של השופטת סירוטה מנע ביצוע כל פעולה בנושא עד למתן פסק דין סופי.

במהלך שנתיים אלה התקבלו שתי החלטות מעניינות. האחת קבעה כי אין להפקיד תוכנית בעלת השפעה סביבתית בלי השלמת הבדיקות. השנייה קבעה כי בניית שכונת מגורים סמוך לים סותרת את תוכנית המתאר הארצית לחופים. (הפ 210/96). « «בוטלה ההחלטה להפקיד את תוכנית בניית המרינה בת"א «

צרו איתנו קשר *5988