ביהמ"ש המחוזי דחה בקשת הבנקים למנוע מחיקת חוב למושב

בעקבות פסק משקם, שניתן על פי "הסדר רביד" לחובות המושבים

בית המשפט המחוזי בת"א דחה את בקשתם של בנק לאומי ובנק החקלאות לביטול פסק משקם בנוגע למחיקת חובו של מושב גן חיים לשני הבנקים. הבנקים טענו כי המשקם חרג מסמכותו.

המשקם, עו"ד אליהו בן-ישראל, יישם את "הסדר רביד", שהיה הסדר מרצון של חובות המושבים, וחייב את הבנקים לבצע מחיקת חובות למושב גן חיים בתאריך נקוב.

השופטת רות שטרנברג-אליעז ציינה, כי למשקם סמכות להביא בחשבון את הסדר רביד על כל הכרוך בו, וכן להתבסס על חוק גל, שנועד לאותה תכלית שיקומית של הסדר רביד.

החוק נועד לקבוע הסדרים לפתרון בעיית החובות במיגזר החקלאי שעמדו לפירעון בסוף דצמבר 87'.

השופטת קבעה, כי בעלי הדין היו צדדים להסדר רביד ועיקרון היסוד בדבר כיבוד חוזים, האינטרס הציבורי שביסוד הסדר רביד והתכלית החקיקתית של חוק ההסדרים, תומכים במסקנה שאליה הגיע המשקם.

אשר על כן, אימצה השופטת את החלטת המשקם לפיה מושב גן חיים, שחובו לבנקים הסתכם בכ-10.3 מיליון שקל - נכון לסוף יוני 89' - נכנס להסדר רביד ועל הבנקים למחוק מחוב זה כ-3.3 מיליון שקל (בל"ל חוייב למחוק 554 אלף שקל ואילו בנק החקלאות סכום של 873 אלף שקל) (ה.פ 841/96, 842/96). ! «מאת יצחק דנון «ביהמ"ש המחוזי דחה בקשת הבנקים למנוע מחיקת חוב למושב «בעקבות פסק משקם, שניתן על פי "הסדר רביד" לחובות המושבים

צרו איתנו קשר *5988