הדו"ח שיחסל את הרפורמה בדלק

המלצת דו"ח ועדת גרונאו לפצל את בתי הזיקוק לשתי חברות, ולהתיר להן לשווק דלק, תהפוך את הענף לנשלט על ידי שתי חברות שיחלקו ביניהן את השוק, ותמנע תחרות חופשית

דו"ח ועדת גרונאו לבדיקת ענף הזיקוק בישראל הוגש השבוע לממשלה. אם הדו"ח ייושם, הוא יביא לקיצה של הרפורמה במשק הדלק.

עד שנת 1988, עת יצאה הרפורמה במשק הדלק לדרכה, היה משק האנרגיה משק קרטליסטי הנשלט על ידי מונופול של בתי הזיקוק בתחום הזיקוק וקרטל של חברות הדלק (פז, סונול ודלק) בתחום הרכישה של נפט גולמי והשיווק של מוצרי דלק. מבנה זה מנע קיומה של תחרות במשק הדלק, ועלה למשק במחיר של עשרות ואולי אף מאות מיליוני דולרים לשנה. יישום שלב א' של הרפורמה במשק הדלק, שהבטיח את חופש הכניסה לענף, את חופש העיסוק בו ואת העמדת שירותי התשתית לכל הגורמים הפועלים בענף על בסיס שוויוני, יצר זמן קצר לאחר מכן תחרות במקטעים רבים בשוק הדלק.

הרפורמה שפירקה את קרטל חברות הדלק, הביאה להוזלת עלויות הדלקים של הצרכנים הגדולים במשק, ביניהם חברת החשמל והתעשיות הפטרוכימיות, והביאה לחיסכון של מאות מיליוני שקלים בהוצאות הייצור שלהם (כ-100 מיליון דולר מדי שנה).

שלב ב' של הרפורמה אמור היה לטפל במקטע הזיקוק ובשוק תחנות הדלק. ביצוע נכון של שלב זה אמור להביא את יתרונות התחרות לצרכן הקטן, לשפר את השירות ולהוזיל את המחירים בתחנות הדלק. שלב זה צריך להיעשות בזהירות רבה וללא קיצורי דרך, העלולים להוריד לטמיון את הישגי שלב א' של הרפורמה, ולהחזיר את משק הדלק למצב ששרר בו ערב הרפורמה.

אחת ההחלטות החשובות שנתקבלו בעת עיצוב הרפורמה היתה, כי יש למנוע ממונופול בתי הזיקוק לשווק את תוצרתו לצרכן הסופי. בורר היה, כי יש לאסור על בתי הזיקוק את השיווק כל עוד לא קיימת אפשרות לייבא תזקיקי נפט לישראל בצורה סדירה, על ידי הקמת נמל תזקיקים מודרני ומתקני איחסון, אחרת ישתלטו בתי הזיקוק על מקטע השיווק, ולמעשה - ממשק הנשלט על ידי קרטל של שלוש חברות הדלק, היה הופך המשק לכזה הנשלט על ידי מונופול ורטיקלי מהזיקוק ועד לתחנת הדלק.

ההמלצה לפצל את בתי הזיקוק לשתי חברות (אשדוד וחיפה) ולהתיר להן לשווק תביא, למעשה, לסופה של הרפורמה, ותהפוך את משק הדלק הישראלי למשק הנשלט על ידי שתי חברות המחלקות ביניהן את השוק והמונעות כל תחרות. קביעת הוועדה כי לצידן של שתי חברות אלה יפעלו חברות שיתמחו במקטעים שונים של סחר ושיווק מוצרי דלק, אין לה סיכוי להתממש, ולמעשה, יהפכו חברות הדלק ליצור נכה, שאין לו כל אפשרות לתחרות הוגנת מול זרוע השיווק של בתי הזיקוק, מהם הן אמורות לרכוש את מוצרי הדלק.

מבחינת משק הדלק והצרכן, הרפורמה היא הצעד הנכון. יישומה המושכל יביא לחיסכון משאבים למשק, להוזלת מחירים ולביטול העיוותים הקיימים בענף. על הממשלה לפעול להקמת נמל תזקיקים, שיאפשר לחברות השיווק יבוא של מוצרים והתחרות בבתי הזיקוק, ולפעול מיידית להסרת המגבלות המיותרות של הקמת תחנות דלק חדשות. קיומם של תנאים אלה לא רק שיאפשר תחרות בענף, אלא אף סביר שיביא, סוף סוף, לכניסתן של חברות דלק רב-לאומיות לפעילות בארץ, וישים קץ לבידוד בו נמצא משק הדלק הישראלי מזה עשרות שנים.

ח"כ משה שחל היה בעבר שר האנרגיה «משה שחל «הדו"ח שיחסל את הרפורמה בדלק «המלצת דו"ח ועדת גרונאו לפצל את בתי הזיקוק לשתי חברות, ולהתיר להן לשווק דלק, תהפוך את הענף לנשלט על ידי שתי חברות שיחלקו ביניהן את השוק, ותמנע תחרות חופשית

צרו איתנו קשר *5988