הממשלה אישרה את דו"ח פלד לפתיחה הדרגתית של ענף התקשורת המשודרת

הדו"ח שהובא לאישור - בהתאם להסכמות בין לבנת והמר * לבנת תקים מנהלת ליישום הדו"ח

הממשלה אישרה היום (א') את דו"ח ועדת פלד להרחבה ולאירגון מחדש של שידורי הטלוויזיה. בבסיס ההמלצות, היערכות בהדרגה לעידן של "שמיים פתוחים" בתקשורת המשודרת, בו יוכלו גורמי תקשורת רבים לשדר לציבור במגבלות סף בלבד, וללא מיכרז.

עוד המליצה הוועדה לחוקק חוק תקשורת אחיד ולבטל את חוק רשות השידור, חוק הרשות השנייה, חוק הבזק בנוגע לחברות הכבלים ופקודת הטלגרף. עוד בהמלצות, להקים רשות תקשורת, שתחליף את מליאת רשות השידור, את מועצת הרשות השנייה ואת מועצת הכבלים.

לפי המלצות הדו"ח, בשנת 99' יעלה לאוויר ערוץ מסחרי נוסף, שיתחרה בערוץ 2 הקיים. הזיכיון של שלושת זכייני ערוץ 2 לא יוארך מעבר ל-6 שנים, המסתיימות בנובמבר 99', ולאחר מכן הוא יינתן לתאגיד אחד, ולא לשלושה.

חברות הכבלים יחוייבו לעבור למכירת חבילות ערוצים מגוונות (טירינג), במקום חבילה אחידה הקיימת היום; יוקמו 5 ערוצים ייעודיים בכבלים, ויותרו שידורים באמצעות לוויין ישירות לבתי מנויים בשיטת DBS. שידורי הלוויין יוכלו להגיע גם ליישובים שאינם מחוברים לרשת הכבלים, ויתחרו מול חבילת הערוצים המשודרת בכבלים.

בתחום הרדיו ממליצה הוועדה לבצע שינויים מקיפים בזיכיונות תחנות הרדיו האיזוריות, שיאפשרו להן, בין השאר, לשדר שידורים ארציים וכן לשדר חדשות כלליות במאוחד. הוועדה ממליצה לעבור בהדרגה לשידורי רדיו דיגיטליים, שיאפשרו להקצות רשיונות לתחנות רדיו רבות. כמו כן, ממליצה הוועדה לפרסם מיכרז לערוץ רדיו ארצי, שישדר שידורי דת ומסורת.

יצויין, כי שני נושאים מתוך הדו"ח אושרו כבר בעבר בממשלה, ולכן לא הובאו לאישורה היום (א'). האחד, קליטת שידורים ישירים מהלוויין, אושר כבר עקרונית בינואר 97', במסגרת השינויים המבניים. היום (א') אושרו גם שידורי לוויין לא ממוענים, כמו אלה המתוכננים בקיבוצים.

נושא שני שכבר עבר בממשלה הוא הקמת ערוצים ייעודיים בכבלים, במימון מפרסומת. נושא זה אושר בממשלה לפני מספר חודשים, והועבר לוועדת הכלכלה בתחילת מאי 97', אך שם נתקעו הדיונים עקב התנגדות חלק מחברי הוועדה והיו"ר החדש של הוועדה, ח"כ אבי יחזקאל.

דו"ח ועדת פלד הוגש לשרת התקשורת, לימור לבנת, עוד באמצע יוני, ולבנת הודיעה אז כי תביאו מיידית לאישור הממשלה, אך שר החינוך, זבולון המר, הממונה על הטלוויזיה החינוכית ועל ערוץ 2, התנגד נמרצות, ועיכב את הדיון בדו"ח.

הדו"ח הוגש כעת לממשלה, לאחר שבשבוע שעבר הגיעו המר ולבנת לסיכום, לפיו תמשיך הטלוויזיה החינוכית לפעול במסגרת ערוץ 2, בניגוד להמלצות דו"ח פלד; סמכויות הרשות השנייה יועברו לרשות הלאומית החדשה לתקשורת בסוף הקדנציה של הממשלה הנוכחית, ולא בנובמבר 99', עם סיום הזיכיון של ערוץ 2; וכי שינויי חקיקה בנוגע לרשות השנייה ולרדיו האיזורי ייעשו בתיאום עם המר, כאשר ראש הממשלה יכריע במקרה של מחלוקת.

הממשלה הסמיכה היום את לבנת לפעול ליישום ההמלצות באמצעות הקמת מנהלת יישום והסדרה. אולם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ולא לבנת, יקבע מי יעמוד בראש המנהלת. בימים אלה מנוהלים מגעים בין משרד התקשורת והאוצר לקבלת תקציב למנהלת. במשרד התקשורת סירבו למסור את עלות הפעלתה.

דו"ח פלד לא עסק ישירות בנושא רשות השידור. בכך מטפלת ועדת צוקרמן, האמורה להגיש המלצות בנושא השידור הציבורי במהלך חודש ספטמבר 97'. «מאת אביבה קרול «הממשלה אישרה את דו"ח פלד לפתיחה הדרגתית של ענף התקשורת המשודרת «הדו"ח שהובא לאישור - בהתאם להסכמות בין לבנת והמר * לבנת תקים מנהלת ליישום הדו"ח

צרו איתנו קשר *5988