כלל רשתות - צופה רווח הון משמעותי ממכירת מניותיה בכלל פארם

כלל רשתות וזאב גורה הגיעו בסוף השבוע לסיכום בדבר פירסום הזמנה להציע הצעות לרכישת כל מניותיהם ברשת כלל פארם. המכירה במסגרת ההצעות שתתקבלנה מותנית בהשגת מחיר מינימום. לזאב גורה ניתנה זכות לרכוש את מניותיה של כלל רשתות בכלל פארם - %60.8, תוך כ-21 יום במחיר שהוסכם ביניהם, וזאת לפני פירסום ההזמנה להציע הצעות.

בשלב זה לא ניתן להעריך, האם זאב גורה יממש את האופציה וירכוש את מניות כלל רשתות בכלל פארם, ובמקרה ולא ירכוש - האם ובאיזה מחיר תימכרנה מניות כלל פארם במסגרת ההזמנה להציע הצעות. להערכת הנהלת כלל רשתות, אם תימכרנה מניות כלל פארם על פי הסיכום בין הצדדים, ייווצר לכלל רשתות רווח הון מהותי.

רשת כלל פארם מפעילה רשת חנויות דראגסטור לממכר ורקיחת תרופות, למכירת תמרוקים, מוצרים לתינוקות לאם וליולדת, ודיאטטיקה. הרשת הפעילה 21 סניפים במארס 97'. בשנת 96' הגיעו הכנסות כלל פארם ל-175.3 מיליון שקל, לעומת 137.3 מיליון שקל ב-95' ולעומת 95.1 מיליון שקל ב-94'. רווחי הרשת עלו בהדרגה, מהפסד של 7 מיליון שקל ב-94', דרך איזון בשנת 95' ועד לרווח של 3.6 מיליון שקל ב-96'. ברבעון הראשון של 97' הסתכמו הכנסות כלל פארם ב-51 מיליון שקל, והיא חזרה להפסד של 906 אלף שקל, בעקבות העלויות שגבתה סגירת חנות « «כלל רשתות - צופה רווח הון משמעותי ממכירת מניותיה בכלל פארם «

צרו איתנו קשר *5988