מודיעין נטשה את קידוח "דוד 1", והכסף בקופתה אזל

השותפות המוגבלת השקיעה בקידוח יותר מ-14 מיליון דולר, ותרשום אותם כהפסד ברבעון הרביעי

קידוח "דוד 1", תקוותם הגדולה של המשקיעים בשותפות הנפט מודיעין, ננטש. היום מסרה חברת נפטא, בשם כל השותפים בקידוח, כי תוצאות המבחנים שבוצעו בשכבות שבעומק 4,618-4,452 מטרים הראו שלא ניתן להפיק מהן נפט או גז. לאור זאת, הוחלט לסיים את המבחנים ולנטוש את הקידוח שהתבצע באיזור ראש העין.

קידוח "דוד 1" היווה, למעשה, את הפעילות היחידה של השותפות מודיעין בשנתיים האחרונות, ובסך הכל השקיעה בו השותפות יותר מ-14 מיליון דולר. הקידוח מתבצע במסגרת רשיון על פני שטח בן 400 אלף דונם, שתוקפו עשוי לפוג ביולי 97'. מודיעין, שגייסה הון לצורך חיפושי נפט שטח הרשיון, נקלעה במסגרת הקידוח והמבחנים השונים שליוו אותו למצוקת מזומנים. וכך, מלבד שיתופה של חברת נפטא בשיעור של %7.5 בזכויות הקידוח, היא הצליחה לצרף אליו שתי שותפות נוספות: דלק מערכות אנרגיה וחברת שרודר.

כל אחת משתי השותפות מחזיקה כיום ב-%15 מזכויות הקידוח, כאשר דלק הוכנסה לעיסקה כבר בנובמבר 95', ואילו ההסכם לשיתוף שרודר נחתם בספטמבר האחרון. בעקבות כניסת שתי השותפות הטריות יחסית, ירד חלקה של מודיעין בזכויות הקידוח מ-%92.5 ל-%62.5.

עלות המבחנים האחרונים, שסרקו את השכבות הפרם והפריאס בעומק האמור, הסתכמה ב-2.7 מיליון דולר, והצטרפה לסך ההשקעה של השותפות בקידוח. יש לציין, כי מאז תחילת קידוח "דוד 1" לא רשמה מודיעין בדו"חותיה הכספיים את הוצאות חיפושי הנפט והגז כהוצאה שוטפת בדו"ח הרווח וההפסד, אלא היוונה אותן כנכס במאזנה, כמקובל על פי כללי החשבונאות במקרה של קידוחי נפט.

היות ועתה הוכרז על נטישת הקידוח, תיאלץ מודיעין למחוק ממאזנה את הנכס המהוון, ולזקפו כהוצאה חד-פעמית גדולה, בהיקף של כ-49 מיליון שקל, בדו"ח הרווח וההפסד ברבעון הרביעי של 96'. כלומר, השותפות עשויה לרשום ברבעון הרביעי הפסד של למעלה מ-50 מיליון שקל.

בעקבות זאת, עשויה עתה מודיעין להיקלע לבעיית נזילות. על פי מאזנה של השותפות לתום הרבעון השלישי של 96', נותרו בקופת השותפות עוד כ-5.4 מיליון שקל, אך נראה כי עד תום הרבעון הרביעי, עקב ההוצאה בגין מבחני ההפקה האחרונים, לא ייוותר סכום משמעותי ברשות השותפות, ובהתאם גם הונה העצמי ישאף לאפס.

אביעזר שלוש, מנכ"ל מודיעין, אמר היום ל"גלובס", כי עדיין מוקדם מדי כדי לנתח את משמעות נטישת הקידוח "דוד 1". לדבריו, בשותפות ממתינים למסקנות הגיאולוגים המעורבים בקידוח על מנת לקבוע האם ישנה כדאיות לקדוח בשטחים אחרים במסגרת הרשיון.

גם אם המסקנה תהיה חיובית, הרי שהשותפות תצטרך לגייס הון חדש לצורך זאת, ובמצבו הנוכחי של שוק ההון קיים ספק האם המשקיעים יסכימו להשקיע את כספם בשותפות הנפט, הנחשבת לענף אשר נושא את רמת הסיכון הגבוהה ביותר בבורסה. שלוש לא שלל, כי במקרה ובשותפות יחליטו כי שוק ההון איננו מאפשר גיוס הון, מודיעין תנסה לעניין משקיעים זרים להשקיע בה.

יחידות ההשתתפות של מודיעין נסחרות היום במחיר של 8.2 אגורה ליחידה, המשקף שווי של 1.7 מיליון דולר בלבד לשותפות. עבור המשקיעים ביחידות ההשתתפות של מודיעין רלבנטית ביותר ההערה בתום סקירת מנהלי השותפות, לפיה "עיסוק בפעילות חיפושי נפט וגז כרוך בדרגת סיכון גבוהה של אובדן מלוא כספי ההשקעה". «אמיר אייזנברג «מודיעין נטשה את קידוח "דוד 1", והכסף בקופתה אזל «השותפות המוגבלת השקיעה בקידוח יותר מ-14 מיליון דולר, ותרשום אותם כהפסד ברבעון הרביעי