מנהלי החברה הצפונית לייצור משקאות חוייבו לשלם 3 מיליון שקל לנושה בחברה

שופטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב, מרים סוקולוב, דחתה בקשת רשות להתגונן שהגישו אליאס שלופה, מנהל בחברה הצפונית לייצור משקאות, ועאידה שלופה, בעלת מניות ומנהלת בחברה, בתביעה שהגישה כנגדם חברת אמרז, בגין התחייבותם לחוב של החברה בסך 3 מיליון שקל.

שלופה חתמו על כתב ערבות אוטונומית, והיתנו זאת בהתחייבותה של אמרז, לכך שבטרם תנקוט כל פעולה כנגדם, היא תנקוט קודם לכן בכל האמצעים כדי לגבות את החוב מהחברה. אמרז טענה, באמצעות עו"ד חגי שלו, כי הטענה שיש למצות תחילה את ההליכים נגד החייב העיקרי בעיסקת היסוד, אינה טענת הגנה שניתן להעלותה על ידי ערבים בהתאם לכתב ערבות אוטונומית נגד הנושה, מה גם שהחברה הצפונית היא ממילא חדלת פרעון.

השופטת ציטטה מפסק דין קודם, בו נאמר, כי במקרה של ערבות אוטונומית, חיובו של הערב הוא חיוב ראשוני, שאינו מושפע בדרך כלשהי מקיומה של עיסקת היסוד. לפיכך, חובת התשלום של הערב קמה בעקבות הצגת המסמכים המהווים תנאי לתשלום בפניו, מבלי שהוא נדרש לבדוק האם בפועל היתה הפרה של עיסקת היסוד. מכיוון שכך, לא חייבת אמרז להיפרע תחילה מהחברה הצפונית. (בקשה 15297).«הדס מגן«מנהלי החברה הצפונית לייצור משקאות חוייבו לשלם 3 מיליון שקל לנושה בחברה