רב קר, החברה לישראל, אלוני, דולב, שקד, גב-ים - הטבות למנהלים

רב קר תכנס אסיפה כללית לדון ולאשר את שינוי תנאי ההעסקה של יהודה ברוידא, יו"ר הדירקטוריון, ושל יובל רגב, המנכ"ל. על פי ההצעה, יקבלו השניים, אם יעלו רווחי רב קר לפני מיסים ולפני המענק בשנה מסויימת מעל 3 מיליון שקל, מענק בגובה של %5 מרווחי החברה.

בנוסף, שכרם של שני המנהלים יועלה מדי שנה ב-1 באפריל ב-%10, וזאת בתנאי שהרווח לפני מס ולפני המענק יניב תשואה של %5.5 על ההון בסוף השנה שלפני כן. השינוי המוצע אמור לחול למפרע משנת 96'. יצויין, כי רב קר סיימה את 96' עם רווח לפני מס של 3.1 מיליון שקל, כך שאם ההצעה תאושר, יקבלו ברוידא ורגב מענק של 154 אלף שקל, כל אחד, עבור שנת 96'.

החברה לישראל תכנס אסיפה כללית להעלות את שכרו של עמוס מר חיים, סגן יו"ר הדירקטוריון, ב-%5 למפרע החל מ-1 בינואר 97'. עלות שכרו של מר חיים ב96' עמדה על 188 אלף שקל בחודש.

באסיפה כללית של תשלובת אלוני אושרה העלאת שכרו של מנכ"ל החברה, יצחק אלוני, בעל השליטה בחברה, מ-22,800 שקל בחודש ל-35,000 שקל בחודש החל מינואר 97' וצמוד למדד המחירים של חודש זה.

אסיפה של חברת שקד אישרה להעלות את שכרם של אביב שקד, יו"ר הדירקטוריון, ודב שקד, המנכ"ל, ל-46.4 אלף שקל בחודש כ"א, צמוד למדד, החל מפברואר 97'. בנוסף, ייהנו האחים ממענק של %4 מהרווח לפני מס של החברה, לא כולל רווחי הון ורווחי חברות כלולות, לכל אחד.

עמיחי בן-דוד, יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל של די.סי.אל, יקבל בונוס של 150 אלף דולר על תוצאותיה יוצאות הדופן של החברה ב-96'. אורי מלמד, המשנה למנכ"ל, יקבל בונוס של 25 אלף דולר. די.סי.אל, חברת אחזקות בתחום התוכנה, סיימה את 96' ברווח של 18.4 מיליון שקל, לעומת הפסד של 2.9 מיליון שקל ב-95', לאחר שרשמה רווחי הון גבוהים ממימוש השקעות.

חברת גב-ים מקבוצת דיסקונט השקעות מעוניינת להעלות את שכר היסוד של חנן ניצן, מנכ"ל ודירקטור, ב-%10. שכרו של ניצן ב-96' הסתכם ב-900 אלף שקל.

חברת הביטוח דולב מקבוצת הפניקס מבקשת לקבוע את שכרו של המנכ"ל, יהודה ברמן, על 42 אלף שקל בחודש. כמו כן, תובא בפני אסיפה כללית של חברת הביטוח הצעה להעניק לברמן בונוס של 170 שקל לשנת 96'. באותה שנה הסתכמה עלות שכרו של ברמן ב-968 אלף שקל. « «רב קר, החברה לישראל, אלוני, דולב, שקד, גב-ים - הטבות למנהלים «

צרו איתנו קשר *5988