רובינשטיין: לא נמצאו ראיות למעשים פליליים של נציב מס הכנסה וסגניו

ממליץ, עם זאת, לנקוט כנגד דורון לוי, יצחק בורשטיין ואהוד ברזילי בהליכים משמעתיים, בכפוף לזכות שימוע

היועץ המשפטי לממשלה, אליקים רובינשטיין, החליט, כי לא נמצאו ראיות לעבירות פליליות מצד נציב מס הכנסה, דורון לוי, או מצד סגניו, יצחק בורשטיין ואהוד ברזילי, בקשר לארבע פרשיות בהן נחשד לוי כי נתן יחס מועדף ללקוחותיו של רו"ח מיכאל ברזילי, אביו של ברזילי.

מדובר בפרשיות הולילנד, מלון גולן, בליליוס ופעמונית בר. התיקים הנוגעים לשתי הפרשיות האחרונות, נסגרו כבר על ידי הפרקליטות בלא שנמצאו בהם ראיות לעבירות פליליות. לגבי הולילנד ומלון גולן, ממליץ רובינשטיין לנקוט בהליכים משמעתיים כנגד הנוגעים בדבר - לוי, בורשטיין וברזילי.

פרשת הולילנד נחשפה על ידי יואב יצחק ב"גלובס". הפירסום התייחס לדו"ח ביקורת פנימי שגובש במס הכנסה, ממנו עלה, כי לוי נתן ידו לאישור עיסקת נדל"ן במחיר מלאכותי ומופחת, כדי לאפשר לקבוצת הולילנד קורפוריישן, שיוצגה בידי רו"ח ברזילי, להימנע מתשלום מס מלא.

דו"ח הביקורת מצא, כי חברת הולילנד רכשה בשנת 1957 מתחם בן 200 דונם בירושלים, הכולל את מלון הולילנד. בתור חברה זרה, היתה מנועה הולילנד מליהנות ממענקים והטבות. בשל כך, פעלו בעלי הולילנד ל"גיורה" של החברה, על ידי מכירת זכויותיהם במיתחם, באמצעות הולילנד, לבעלותם הישירה, או לחברות ישראליות. עוד נטען, כי במטרה להקטין באופן מלאכותי את חבות המס, הועברו חלק ניכר מהזכויות במחיר המשקף רק %10-%20 משווי הקרקע. הפעולות אושרו על ידי לוי.

בפרשה זו, החליט רובינשטיין להמליץ על נקיטת הליכים משמעתיים כנגד השמאים שהעריכו את הקרקע בערכה המופחת. רובינשטיין העביר את הטיפול בעניינם למועצת שמאי מקרקעין.

רובינשטיין קבע, כי האופן בו נקט לוי במקרה זה - הזמנת שומה חיצונית והעברתה לבורשטיין, ששימש אותו זמן כמנהל מס רכוש ירושלים לצורך בדיקתה - היתה פעולה סבירה בנסיבות העניין. עם זאת העיר רובינשטיין, כי על לוי היה להיות ער לעובדה, שהשומה אושרה על ידי בורשטיין מיד למחרת קבלתה על ידיו, על אף היותה שומה מורכבת.

לדעת רובינשטיין, היה על לוי לבדוק אצל בורשטיין, כיצד פעל באופן מיידי בנושא רחב ההיקף, שכן גם אם בורשטיין פעל לזירוז אישור השומה בעקבות פנייתו של לוי אליו, הרי שסיום הטיפול בזמן כה קצר, היה צריך לעורר סימני שאלה אצל לוי.

לאור זאת, החליט רובינשטיין להמליץ בפני שר האוצר לנקוט כנגד לוי בהליך משמעתי, וזאת לאחר שימוע. בעניין בורשטיין קובע רובינשטיין, כי פעולותיו לאישור השומה מיידית, בעצמו, ללא בדיקה על ידי שמאי ותוך ביטול הליך הביקורת, נכנסות לכאורה לגדר עבירת משמעת המצדיקה לכאורה הגשת קובלנה, גם זאת לאחר שימוע.

בעניין פרשת מלון גולן, התעורר חשד, כי לוי התערב לביטול קנס שהוטל על מלון גולן - לקוחו של רו"ח ברזילי. בכך פטר את המלון מתשלום קנסות של מאות אלפי שקלים.

רובינשטיין קובע, כי בפעולותיו של לוי בתיק, לא נמצאו ראיות לעבירות פליליות, אך הסכמתו לבטל את פסק הדין שניתן כנגד מלון גולן, ולאחר מכן לבטל את פסילת ספריה, היו חריגות. רובינשטיין ציין, כי אם רצה לוי להביע עמדה, היה עליו לעשות כן בפני הגורמים המטפלים בתיק, אך לא להתערב באופן אישי ולפעול כפי שפעל. גם בנושא זה ממליץ רובינשטיין על הליך משמעתי, מותנה בשימוע.

באשר לאהוד ברזילי, קבע רובינשטיין, כי ברזילי אמר בחקירתו, כי לא טיפל בכל נושא הקשור לאביו. אולם מתברר, כי ברזילי ניהל מגעים בעניין תיק מלון גולן עם פרקליטות מחוז חיפה, מבלי שיידע את אנשי הפרקליטות, כי מלון גולן מיוצג על ידי אביו. פעולות אלו, קובע רובינשטיין, מצדיקות לכאורה הגשת קובלנה לפי חוק שירות המדינה, בכפוף לשימוע.«מאת הדס מגן«רובינשטיין: לא נמצאו ראיות למעשים פליליים של נציב מס הכנסה וסגניו«ממליץ, עם זאת, לנקוט כנגד דורון לוי, יצחק בורשטיין ואהוד ברזילי בהליכים משמעתיים, בכפוף לזכות שימו

צרו איתנו קשר *5988