שילת לביהמ"ש: המינהל מנסה להשתלט על קרקע של המושב לטובת העיר מודיעין

"הקטנת מספר הנחלות במושב על ידי המינהל - חריגה מסמכות"

מושב העובדים שילת טוען, כי מינהל מקרקעי ישראל מנסה להשתלט על קרקע של המושב לטובת הקצאת קרקעות לעיר מודיעין.

שילת הגישה היום (א') לבית המשפט המחוזי בתל-אביב עתירה למתן פסק דין, המצהיר כי מספר הנחלות הקיימות במושב הוא 57, וכי שינוי הסכם המשבצת בין המושב לבין המינהל, שנעשה באופן חד-צדדי על ידי המינהל, בטל ואינו תופס חוזית.

בעתירה נטען, כי החברים במושב התקבלו על בסיס חברות בתנאי נחלה, וחוזה המשבצת שנחתם בשנת 81' בין המינהל לבין הסוכנות בנוגע לשטחי המושב, קבע דמי חכירה לפי חישוב של 60 נחלות.

באוגוסט 91', כחודש לאחר החלטת ועדת הפרוגרמות המאשרת כי תקן היישוב עומד על 57 נחלות, הודיע המינהל למושב, כי התקן שונה ל-24 נחלות חקלאיות בלבד, בעוד ש-33 הנותרות הן יחידות לא חקלאיות ולא נחלות.

המושב לא הסכים לניסיון המינהל לנגוס בקרקעותיו ובזכויות חבריו, ולטענתו, מאז ועד היום לא חל שינוי בתקן הנחלות של המושב ומספרן נותר 57.

לטענת המושב, במסגרת ההליך השיגרתי של החידוש התלת-שנתי של הסכם החכירה המשולש, העביר המינהל למושב עותקי חוזי חכירה ל-40 נחלות בלבד, ומתוך חוסר תשומת לב למספר הנחלות המוטעה, חתם המושב על חוזה החכירה. למושב הסתבר, כי מספר הנחלות הוקטן על ידי המינהל בכתב יד מ-40 ל-24, והקטנת מספר הנחלות באופן חד-צדדי היתה מכוונת ולא בגדר טעות ותום לב.

בעתירה נטען, כי לא יעלה על הדעת, כי בגלל שיקולים זרים של המינהל, ובניסיון להשתלט על קרקע העותרת לטובת הקצאת קרקעות לעיר מודיעין, יישללו זכויות העותרת וחבריה ויוגבלו אמצעי הייצור שלה. עוד נטען, כי פעולת המינהל מהווה חריגה מסמכות, שכן קביעת מספר הנחלות מסורה בידי ועדת הפרוגרמות, על בסיס המלצות הסוכנות, והמינהל אינו יכול לשנות את ההסכם המשולש באופן חד-צדדי. כן נטען, כי תיקון ההסכם בכתב יד על ידי המינהל אינו סביר ואינו תופס חוזית. (ה.פ 58/97). «מאת יצחק דנון «שילת לביהמ"ש: המינהל מנסה להשתלט על קרקע של המושב לטובת העיר מודיעין «"הקטנת מספר הנחלות במושב על ידי המינהל - חריגה מסמכות"

צרו איתנו קשר *5988