בג"ץ דחה העתירה נגד הסדר "פטור ושמור" בדיוטי-פרי: "חוקי ומשרת את טובת הציבור"

סופר פארם: רשות שדות התעופה והמדינה קושרות עם חנויות הדיוטי-פרי קשר להפליית הסוחרים

הסדר הפטור ושמור המתקיים בחנויות הפטורות ממכס בנתב"ג הוא חוקי. עם זאת, מוטלת על החנויות החובה לסמן את מחירי הטובין ולציין את שם המוצר, ארץ הייצור, שם הצרכן וכד'. כך קבע היום (ב') בג"ץ ברוב דעות השופט יצחק זמיר והנשיא אהרון ברק, כנגד דעתו של השופט מישאל חשין.

השופט זמיר, שכתב את פסק הדין, ציין, כי על פי ההסדר החדש של פטור ושמור, הדבר מהווה עיסקת ייצוא לצורך תכלית החוק. הייצוא נועד להשגת מט"ח ולפיתוח כלכלת המדינה, וההסדר החדש משרת את התכליות הללו. אם הדבר איננו ייצוא הרי שהוא תחליף לייצוא. הוא הגדיל מאוד את היקף הקנייה של המצרכים בחנויות הפטור על ידי היוצאים מישראל, אומר השופט.

לדברי זמיר, מכירת המצרכים בחנויות הפטור על פי הסדר הפטור ושמור, משאירה בישראל את מלוא השווי של המצרך מתוצרת הארץ, ואת הערך המוסף של מכירת המצרך מתוצרת חוץ, אשר לפי טענת המדינה מגיע לכ-%60 ממחזור המכירה. מבחינה זו ההסדר החדש שקול כייצוא.

בנוסף, הגדלת ההיקף של מכירת המצרכים בחנויות הפטור בישראל מוסיפה מקומות עבודה בצורה ישירה ובעקיפין, וגם מבחינה זו ההסדר החדש שקול כייצוא. יוצא, כי מבחינות אלה הסדר הפטור ושמור משרת את תכלית החוק ואת טובת הציבור.

השופט זמיר מציין, כי אילו התקבלה העתירה ובג"ץ היה מבטל את ההסדר, היה נגרם הפסד הכנסה של כ-50 מיליון דולר לרשות שדות התעופה, אותם היא מקבלת כדמי הרשאה מחנויות הפטור. לכן, קובע זמיר, יש לדחות את העתירה ככל שהיא מתייחסת לחוקיות ההסדר החדש.

המדובר בעתירה שהגישו סופרפארם, השקם והמשביר לצרכן, כנגד מנהל המכס והרשויות, בשל הסדר הפטור ושמור. העתירה עוררה שתי שאלות בקשר לחוקיות המצב הקיים בחנויות הפטורות ממכס בנתב"ג.

השאלה הראשונה מתייחסת לפטור ממס קניה וממס ערך מוסף, והשאלה השניה התייחסה לעובדת אי סימון המצרכים הנמכרים בחנויות הללו.

במהלך הדיונים התברר, כי שר התמ"ס דאז, נתן שרנסקי, מוכן להחיל את החוק בקשר לסימון המצרכים הנמכרים בחנויות, ולפיכך נשארה פתוחה ועומדת שאלת הפטור ממס קניה וממס ערך מוסף. העותרות ביקשו לחייב את המצרכים הנקנים בחנויות הפטורות ממכס על פי הסדר הפטור ושמור בשני המיסים הללו.

השופט קובע שעל פי החוק, עיסקת המכירה בחנויות הפטור על פי הסדר הפטור ושמור חייבת במס ערך מוסף בשיעור 0. בהמשך קובע השופט שמתן הפטור ממס קניה לחנויות הפטור בנתב"ג, גם אם הוא פוגע בהיקף המכירות בחנויות של העותרות, איננו פוגע לא בזכות הקיניין ולא בחופש העיסוק של העותרות.

השופט קובע, כי לגבי המצרכים הנמכרים בחנויות הפטורות ממכס בנתב"ג חל צו הפוטר את המצרכים מתשלום מס קנייה. בהמשך פסק הדין בודק השופט את התייחסות החוק לגבי מצרכים שנקנו בהסדר הפטור ושמור, ונלקחים על ידי הקונה רק בעת חזרתו לארץ.

השופט קובע, כי המצרכים שנקנו בחנויות הללו על פי הסדר זה פטורים ממס קניה וממס ערך מוסף בעת הכניסה לישראל, עד לתקרת הפטור (200 דולר). הדברים מתייחסים גם למצרכים שיובאו וגם למצרכים שיוצרו בארץ ונשלחו לחנויות בשדה התעופה. מבחינה זו רואה פסק הדין את המצרכים שיוצרו בארץ כאילו יוצאו מישראל ונמכרים בחנויות.

השופט מישאל חשין, בדעת מיעוט, קובע, כי בהסדר הפטור ושמור יש משום פגיעה בחופש העיסוק. הנשיא אהרון ברק, שהצטרף לדעת השופט זמיר, קובע, כי סמכות הפטור, למרות שהיא פוגעת בחופש העיסוק, היא חוקית.

מנכ"ל סופר פארם, ליאור רייטבלט, אמר ל"גלובס" בתגובה, כי רשות שדות התעופה ומדינת ישראל קושרות קשר יחד עם חנויות הדיוטי פרי להפלייה לרעה של הסופר פארם ושאר הסוחרים בישראל. רייטבלט אמר, כי הוא מצר על החלטת הרוב ומציע להתיחס בכובד ראש לדעתו של השופט חשין. הוא הוסיף כי בסופר פארם שוקלים לבקש דיון נוסף תוך תאום עם המשביר לצרכן והשקם, השותפים לעתירה.

רייטבלט הוסיף: "הטעונים המטופשים, שיש במע"מ ובמיסי הקניה משום יצירת מימון לפרויקט נתב"ג 2000, הם לא לענין. אם המדינה רוצה לסייע במימון הפרויקט היא צריכה לעשות זאת מכספי מס הכנסה".

עוד אמר רייטבלט, כי בעבודה שהוגשה מטעם סופר פארם, המשביר לצרכן והשקם לאוצר ע"י אהרן פוגל מוכח בעליל כי הכנסות המדינה ממיסים יגדלו כתוצאה מביטול מיסי קניה. -"כל הגורמים באוצר הביעו דעתם החיוביות לגבי הנושא ואנחנו ממתינים" - אמר רייטבלט.

באשר לסעיף שקיבל בג"ץ, המתיחס לצורך באישורי מכון התקנים, משרד הבריאות וסימון המחירים על המוצרים, אמר רייטבלט, כי להערכתו תהיה בימים הקרובים לדיוטי פרי בעיה, בשל ההיערכות הנחוצה והבירוקרטיה הנדרשת.

(בג"ץ 4140/95).« מאת שמואל דקלו וזהבה דברת « בג"ץ דחה העתירה נגד הסדר "פטור ושמור" בדיוטי-פרי: "חוקי ומשרת את טובת הציבור" « סופר פארם: רשות שדות התעופה והמדינה קושרות עם חנויות הדיוטי-פרי קשר להפליית הסוחרים

צרו איתנו קשר *5988