זיסר: "לאלביט הדמיה יש אלטרנטיבות טובות בהרבה מהצעת רכש לאלסינט"

אלביט הדמיה לא תרכוש את מניות הציבור באלסינט, בשל "חשיפתה הפיננסית" *ביצוע הצעת הרכש היה כרוך בהשקעה של כ-100 מיליון דולר * מוטי זיסר: "אין לי ספק שבעלי המניות באלסינט עוד יתאהבו בנו"

חברת אלביט הדמיה, מקבוצת אירופה ישראל של מוטי זיסר, הודיעה היום (ג') כי הפסיקה את דיוניה עם החברה הבת אלסינט לגבי אפשרות איחודן של שתי החברות. אלביט הדמיה מדווחת כי לאחר התדיינויות ארוכות שנערכו עם ועדת הדירקטורים החיצונית של אלסינט, החליטה ועדה דומה מטעם דירקטוריון החברה כי "מצבה הפיננסי של אלסינט והחשיפה הפיננסית, הנובעות מעיקר מהחבויות התלויות והאחרות המתייחסות למכירת עסקי אלסינט בשנת 98', מביאים למסקנה כי העיסקה האמורה לא תהיה לטובת בעלי המניות של אלביט הדמיה".

פרשת הצעת הרכש באלסינט החלה להתגלגל בפברואר 98', בעת שאלביט הדמיה היתה עדיין בשליטת אלרון מקבוצת דיסקונט השקעות. באותו חודש הודיעה אלביט הדמיה לאלסינט, חברה בת בשליטה של %55, כי בכוונתה לפעול לאיחוד פעילותן באמצעות הצעת רכש שתוגש למניות הציבור באלסינט. בהתבסס על מידע שהיה בידי אלביט הדמיה באותו מועד, העריכה החברה כי המחיר הראוי למניות אלסינט הוא 14 דולר למניה.

בתחילת חודש מאי השנה עברה השליטה באלביט הדמיה לידי אירופה ישראל. בדו"חות הכספיים שפרסמה האחרונה בשבוע שעבר נכתב כי "החברה התחייבה לגרום לכך שאלביט הדמיה תעמוד בכל התחייבויותיה, ככל שתהיינה, הנובעות ממכתב אלביט הדמיה לאלסינט בנוגע להצעת הרכש, הקובע מחיר של 14 דולר למניה".

אלא שמוטי זיסר טען היום כי הצעת רכש רשמית מעולם לא הוצעה, כך שהתחייבות לגבי מהלך כזה במילא חסרת תוקף: "אלביט הדמיה הודיעה כי תבחון הצעת רכש ועשתה זאת, באמצעות דירקטורים חיצוניים".

מחירן של מניות אלסינט, הנסחרות בבורסה האמריקאית נמוך ב-%32 מהמחיר בהצעת הרכש המתוכננת. החברה נסחרת היום בשווי של 157 מיליון דולר, ואם היתה ההצעה יוצאת לפועל, היתה אלביט הדמיה נושאת בהוצאה של כ-100 מיליון דולר.

לגופו של עניין, טען זיסר כי "מחיר הצעת רכש מתבסס על שיקלול הנכסים וההתחייבויות של החברה הנרכשת. לאור בדיקת ההתחייבויות של אלסינט, הסתבר כי הללו גדולות ממה שהעריכו קודמי, ולכן אין סיבה לבצע הצעת רכש במתכונת שהתכוונה אלרון לבצע. האלטרנטיבות העסקיות העומדות בפני אלביט הדמיה (זיסר מתכוון לשלב את החברה בפעילויות הנדל"ן של אירופה ישראל בחו"ל - ש.ש) טובות בהרבה".

חברת אלסינט רוקנה מעיקר פעילותה העסקית אשתקד, לאחר שמכרה את חטיבת התהודה המגנטית לג'נרל אלקטריק תמורת 100 מיליון דולר, ואת חטיבת הטומוגרפיה הממוחשבת לפיקר תמורת 270 מיליון דולר.

אלסינט מתמקדת כיום בהחזקה של %50 בחברה משותפת עם ג'נרל אלקטריק, המרכזת את פעילות המו"פ, ההרכבה והבחינה של מערכות רפואה גרעינית. לאחרונה התקשרה אלסינט עם עמנואל גיל, לשעבר מנהל העסקים של אלביט הדמיה, ועם אלביט הדמיה בהסכם להקמת חברה משותפת, שתשקיע במיזמים משותפים ובסיוע לפיתוח עיסקי של חברות ישראליות בארץ ובחו"ל ושל חברות זרות בישראל.

החלטתה של אלביט הדמיה מאמתת את חששם של בעלי מניות אלסינט, שהעריכו כי שינוי השליטה בחברה האם מסכן את סיכויי הצעת הרכש. לפני כחודשיים שכרה קבוצת משקיעים אמריקאיים את שירותיו של עו"ד רם כספי, במטרה לחייב את אירופה ישראל להוציא את הצעת הרכש לפועל.

הקבוצה מסרה לזיסר כי אי-קיום ההצעה עשוי לגרום להגשת תביעה ייצוגית בארה"ב נגד אלרון, אלביט הדמיה, אירופה ישראל ואלסינט וכן נגד הדירקטורים ונושאי המשרה בחברות אלו. עו"ד רם כספי הגיב היום על הודעת אלביט הדמיה באומרו "אנו בוחנים עם עורכי דין באמריקה האם יש עילת תביעה. טרם קיבלנו את חוות דעתם".

יצוין כי אירופה ישראל התחייבה בהסכם רכישת השליטה באלביט הדמיה כי תשפה את אלרון, את בעלי המניות שלה ואת מנהלי החברה כנגד כל נזק שייגרם להם עקב תביעה בגין אי-קיום הצעת הרכש.

מוטי זיסר - שבתחילת השבוע רכש בנק לאומי %9.7 ממניות אירופה ישראל שלו, תמורת 43 מיליון שקל - לא נשמע היום מודאג מאפשרות של הגשת תביעה, והוסיף: "אין לי ספק שבעלי המניות באלסינט עוד יתאהבו בנו". בשבוע שעבר הוגשה תביעה כנגד אלרון, אלביט הדמיה ואלסינט, ובקשה להכיר בה כתביעה ייצוגית, על ידי נשיא אלסינט לשעבר, יונתן אדרת.

אדרת, בעל מניות באלסינט, טען כי דירקטורים לשעבר באלסינט גרמו בפעולותיהם לפגיעה באלסינט ולקיפוח בעלי המניות בחברה, לרבות בהחלטותיהם לגבי מכירת עסקי אלסינט, תוך ניגוד עניינים בין טובת אלסינט ובעלי מניותיה לבין טובת אלביט הדמיה ובעלת השליטה בה דאז.

אדרת ביקש כי אלסינט תחויב לרכוש מבעלי מניות המיוצגים על ידו, במחיר שלא יפחת מסך של 28 דולר למניה; או לחילופין, לפרסם הצעת רכש במחיר זה לכלל מניות הציבור. אלביט הדמיה סבורה כי אין בתביעה כל בסיס, עובדתי או משפטי, וכי בכוונתה להתנגד לה בכל תוקף.« מאת שי שלו « זיסר: "לאלביט הדמיה יש אלטרנטיבות טובות בהרבה מהצעת רכש לאלסינט" « אלביט הדמיה לא תרכוש את מניות הציבור באלסינט, בשל "חשיפתה הפיננסית" *ביצוע הצעת הרכש היה כרוך בהשקעה של כ-100 מיליון דולר * מוטי זיסר: "אין לי ספק שבעלי המניות באלסינט עוד יתאהבו בנו"

צרו איתנו קשר *5988