הותר לפרסום: תמצית פרוטוקול הדיון בעניין אבישי רביב - הנוסח המלא

נציג השב"כ: "בדיון אצל דורית בייניש, היא נתנה אישור שיעשה פעילות על יד אוניברסיטת בר-אילן, ויחשיד אדם אחר כדי שייתפס"

משה לדור: "צריך לסגור את התיק מחוסר ענין לציבור. הגשת כתב אישום יכולה לפגוע קשות בשב"כ" * בן-יאיר: "אינני רוצה להיות מעורב בסגירת התיק. לא אכנס לנימוקים. כשלעצמי, הייתי מגיש כתב אישום"

לשכת היועץ המשפטי לממשלה ירושלים, כ"ט סיון תשנ"ד 16 יוני 1996 מס' מכתב: 2976/96 מס' תיק: 403 סיכום דיון בנושא טקס השבעה - ארגון אי"ל

מועד הדיון: 2.5.96

מקום הדיון: לשכת היועץ המשפטי לממשלה בהשתתפות: היועץ המשפטי לממשלה (מיכאל בן-יאיר - גלובס) פרקליטת המדינה (עדנה ארבל - גלובס) פרקליט מחוז ירושלים (משה לדור - גלובס) ח' כאלו, א' ברק, ג' בן-עמי - שב"כ נ' בן-אור, מנהלת המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה ט' ששון, ממונה על עניינים אזרחיים בפרקליטות המדינה ל' חביליו, סגן בכיר לפרקליט מחוז ירושלים נ' גולדברג, עורך בכיר ליועץ המשפטי לממשלה

תמצית פרוטוקול הדיון

סיכום ראייתי בתיק פ.א. 133/95 - טכס השבעה אי"ל, מסמך מיום 29.3.96 מאת י' רודמן.

י.מ.(יועץ משפטי - גלובס): ראינו כולנו את הקלטת. מי שנכח במקום צריך היה להבין שאין מדובר בטכס אותנטי. גם ועדת שמגר אמרה בדו"ח דברים מפורשים על כך.

חביליו: לא ראיתי שהושמטו בכוונה הקטעים הלא-אותנטיים. אני רואה קושי בהגשת כתב אישום כנגד הכתב.

י.מ.: אולי הליך משמעתי נגד הכתב?

כאלו: מדובר בהפעלת סוכן פובלמטי. תועלת אל מול נזק: 3-9 שנים האיש הופעל, ברוב הזמן - המאזן חיובי, פרט לשנה האחרונה. נתן אלפי ידיעות + פרשיות. בשנה האחרונה - התרת רסן מצידו, ותקפנו את הענין בשלבים ראשוניים. עבר חקירת מקור, והתוודה. המשכנו להפעיל אותו. סיפור הקלטת, מבחינתנו, קשה ביותר. בדיון אצלנו הוחלט שהאיש לא נשלט ואי אפשר להמשיך להפעיל אותו בצורה כזו.

אבל קבענו כללים חדשים של הפעלה, ניתוק, בדיקה פסיכולוגית. הובהר לו שככה לא נמשיך, ושלא תינתן לו חסינות על עבירות שיבצע. בחכמה שלאחר מעשה, אילו ניתקנו הקשר, אולי היה נותן לנו את הרוצח.

העמדה לדין - זה משפט נגד השירות. נצטרך לפרוש את כל הכללים אצלנו. זה יגרום נזק הפעלתי גדול מאוד, נזק אופרטיבי. צריך לזכור שאנו במצב קשה מול היריבים שלנו. במשפט יעלה הכל ודברים ייצאו החוצה. אינני זוכר משפט נגד מקור של השירות בדלתיים סגורות. יכול להיגרם נזק גדול מאוד. חשיפת שיטות הפעלה, ועוד.

בן-אור: עו"ד שייצג את א' רביב יהיה מגוייס אידיאולוגית, וייתכן שישתף פעולה עם גורמים קיצוניים, וייחשפו סודות.

ששון: יעשו הכל כדי לחשוף.

בן-עמי: כוונה פלילית: האם התכוון לעבוד עבירה? חשדו ברביב בשת"פ והיה צריך להוכיח את עצמו. הוא היה צריך להסיר מעליו חשדות. בדיון אצל דורית בייניש, היא נתנה אישור שיעשה פעילות על יד אוניברסיטת בראילן, ויחשיד אדם אחר כדי שייתפס. הוא היה צריך להגן על עצמו מפני היעדף. כל סניגור - יזמן את רביב לדוכן העדים.

ברק: רביב פעל כיעד אלים. העובדה שנחשד בשת"פ - כי כל הזמן נאלץ להוכיח פעילות.

לדור: צריך לסגור את התיק מחוסר ענין לציבור. הגשת כתב אישום יכולה לפגוע קשות בשב"כ. צריך לקבל בענין את חוות דעת השב"כ. אנחנו סוגרים הרבה תיקים מסוג זה, מחוסר ענין לציבור. הפגיעה היא ברורה. המשפט הזה ייראה עקום. סגירת הדלתות - לא יעיל.

בן-אור: אני מוטרדת גם מההיבט הפלילי. אינני בטוחה שזה לא יסתיים בזיכוי, ואז נימצא בצורה משונה. האיש הזה עובד בסיטואציה בעייתית.

הפעילות באי"ל לא היתה מותרת. לא אישרו לו להביא טלוויזיה. סוכן משטרתי שהועסק ברכישת סמים, אסור לו לעשן וכו'. כשנמצא בשטח, קשה, ולפעמים מורה היתר לעצמו לעבור עבירה פלילית. אולי הגנת הצורך; אולי צידוק: צריך לקנות את ליבם של הסובבים אותו. אינני רוצה לבוא להכרעה.

י.מ.: אני רואה את הדברים בחומרה. איני מקל ראש בנזק לארגון, גם חשיפת השם והכינוי ("שמפניה" - גלובס) גרמה נזק חמור. ואולם, הנזק הנוסף, הוא קטן באופן יחסי, ואפשר לדאוג לצמצומו. אפשר לנהל הליך בדלתיים סגורות. הפרשה עצמה חמורה ביותר ויש עניין ציבורי ממשי בנקיטת הליכים פליליים. הפרשה הזו זיעזעה את כל צופי הטלוויזיה וגרמה נזק עצום, סערה גדולה. אינני רואה איך אפשר להימנע בנקיטת הליכים.

בן-עמי: פן נוסף: גיוס סוכנים, והפעלת הסוכנים הקיימים. מקורות דורשים שהשירות יבטיח חשאיות הפקודות. יהיה קושי בהפעלת סוכנים וגיוס סוכנים.

י.מ.: סעיף 68 (ב)(1): הדיון כולו בדלתיים סגורות. גם ועדת שמגר דנה בדלתיים סגורות. זה אפשרי.

ששון: נניח שיש ראיות לכאורה. הכתבה עשתה עלי רושם, מדברי חזי (כאלו - גלובס) אנו למדים על הנזק שייגרם לשירות. אני צריכה להניח שהנזק ייגרם. צריך לשקול רווח אל מול הפסד. צריך לשקול באופן קר.

ארבל: מנקודת מבט של יועץ המשפטי ופרקליט המדינה: אי אפשר לבחון את הראיות כשאנו יודעים שמה שיש שם לא משקף את התמונה האמיתית. האיש היה סוכן. איננו יודעים מה התמונה הנכונה שהיתה אז. לא נוכל לדעת את מצב הדברים לאשורם, עד שיעלה על דוכן העדים, ואולי יאמר שפעל על פי הנחיות השב"כ. אי אפשר לומר אם יש ראיות או אין ראיות.

התיק מבויים. הקווים לא היו ברורים לאביבי רביב. מה היה קורה לו האיש היה מונע את הרצח? עם כל הקושי - אינני בטוחה שנוכל להשיג את המטרה. לא בלב קל אני מציעה לסגור.

י.מ.: סעיף 4(א) - אינני רואה בעייה עם הראיות. אינני רואה בעיה בתחום הכוונה הפלילית. אי אפשר לסגור את התיק, בלי מתן פומבי.

לדור: ניסחנו בשעתו טיוטת החלטת סגירה.

ארבל: יותר קל לנמק סגירה בחוסר ראיות. בעייה בראיות: יכול להיות שרצה לשכנע שהוא חלק מהם. אני רואה כאן בעיה, ואם יש בעיה עם הראיות - יותר קל לנמק. אינני צריכה לחכות ולבוא לביהמ"ש שיאמר את כל זה. הרצון שלי הוא להגיע כתב אישום. אבל הסיכון הוא כה גדול. נוכל לאמר זאת בבית המשפט העליון, אפשר לנמק זאת.

ברק: עובדתית, ברצף ההפעלה של רביב, היו הרבה אירועים. הוא כמובן יוכל להעיד על נושאים שבהם הפעלנו אותו. כל מסכת ההפעלה תוצף, ומבחינה משפטית יהיה קושי. גם אחרי השידור המשיכו להפעיל אותו.

ששון: העדר ראיות וחוסר ענין לציבור, אלו הם נימוקים מצטברים.

י.מ.: אינני רוצה להיות מעורב בסגירת התיק. לא אכנס לנימוקים. בכל מקרה, צריך לשלוח מכתב לרשות השידור ובו פליאה על הכתבה. צריך לכתוב משהו נגד איתן אורן. לא אוכל להיות מעורב בזה. כשלעצמי, הייתי מגיש כתב אישום. אבל, כאמור, אינני רוצה להיות מעורב בזה.

אבקש שהטיפול יועבר לפרקליטות, שתינתן החלטה על ידי פרקליטת המדינה, ושתינתן על כך הודעה למתלוננים.

רשם: נועם סולברג, עו"ד אבישי רביב מיכאל בן-יאיר דורית בייניש עדנה ארבל משה לדור ««הותר לפרסום: תמצית פרוטוקול הדיון בעניין אבישי רביב - הנוסח המלא « נציג השב"כ: "בדיון אצל דורית בייניש, היא נתנה אישור שיעשה פעילות על יד אוניברסיטת בר-אילן, ויחשיד אדם אחר כדי שייתפס"

צרו איתנו קשר *5988