הנקראות ביותר

דפוס המקור - בוחנת שיתוף פעולה

דפוס המקור הודיעה שהיא מנהלת משא ומתן עם גוף העוסק בהוצאה לאור של מקומונים על שיתוף פעולה ומיזוג פעילויות תמורת תשלום או הקצאת מניות. דפוס המקור מוסיפה, כי טרם נקבעו היקף העסקה והסכום שישולם בתמורה, אך אם היא תמומש עשויה להיות לה השפעה רבה על פעילותה.

ישראמקו - חוזה להבאת אסדת קידוחים שותפות ישראמקו, מפעילת רישיון מד אשדוד, הודיעה שנחתם חוזה קדיחה עם קבלן קידוחים להבאת אסדת הקידוח Atwood Southern Cross במחצית הראשונה של חודש יוני השנה לביצועו האפשרי של קידוח להפקת גז בתחומי מובלעת "ים אשדוד" שברישיון. ישראמקו ציינה שמועד פקיעת הרישיון הוא 14 ביוני 2000, אולם תחילת הקידוח לפני תום תקופת הרישיון תאפשר לשותפים להאריך את תוקפו במקרה של תגלית. השותפים במובלעת ים אשדוד הם דלק קידוחים, ישראמקו, חנ"ל ים המלח, נפטא ובריטיש גז.

לוי - קנתה נכס בצרפת ב-16 מ' ד' חברת הנדל"ן לוי, בבעלות משפחת לוי, הודיעה על רכישת נכס מקרקעין בלה בורז'ה שליד פריס בשטח כולל של 92 דונם. תמורת הנכס תשלם לוי 122.5 מיליון פרנק (כ-16 מיליון דולר). על המרקעין בנויים מבנים המשמשים למסחר ואחסנה בשטח כולל של 62 אלף מ"ר. כ-%60 ממבנים אלה מושכרים וההכנסה מהסכמי שכירות אלה משקפת תשואה של %10 על השקעת החברה.

גאון אגרו - הסכם עם חברה אוסטרית חברת גאון אגרו, בשליטת גאון אחזקות, חתמה על הסכם עם החברה האוסטרית VATECH WABA, הנחשבת לאחת החברות המובילות בעולם בנושאי המים והביוב. על-פי ההסכם ישתפו הצדדים פעולה בפרויקטים עתידיים בנושאי מים, ביוב וטיהור מים בישראל, בשטחי הרשות הפלסטינית ובירדן. כן התחייבו הצדדים לשתף פעולה במכרזים שיפורסמו לפרויקטים בנושאים אלה. גאון אגרו תהיה אחראית למימון הפרויקטים, להתקשרויות עם קבלנים מקומיים ולתפעול הפרויקטים וניהולם. וובג תהיה אחראית לתכנון, אספקת ציוד, התקנה, פיקוח וניהול טכני. תוקפו של ההסכם לשנה.

אורביט - אופציה להעברת השליטה לגלובל אורביט אלחוט טכנולוגיות הודיעה שבעלת השליטה בחברה (%52), שולמית שטיין, העניקה לחברת גלובל היי-טק אינווסטמנט, בבעלות משקיע חוץ, אופציה לרכישת 1.7 מיליון מניות החברה. על פי תנאי האופציה יימכרו מניות אלה, שהן %20 מהון החברה, ב-67 שקל למניה, מחיר הגבוה בכ-%47 ממחיר מניית אורביט הבוקר בבורסה. האופציה ניתנת למימוש במשך 270 יום מתום בדיקות הנאותות שיתחילו לאחר חג הפסח ויימשכו כ-90 יום.

אם תמומש האופציה יינתנו לקבוצת גלובל זכויות הצבעה בדירקטוריון החברה שלא יפחתו מ-%51 מכוח ההצבעה, כך שכוח הניהול בחברה יהיה בידי קבוצת גלובל.

כור תעשיות - הקצתה 50 מ' שקל לרכישת מניות כור חברת כור תעשיות הודיעה כי החליטה לאשר מסגרת כוללת של 50 מיליון דולר לרכישה עצמית של מניות רגילות של כור. המניות יירכשו מדי פעם במהלך המסחר בבורסה. לאחרונה רכשה החברה 82 אלף מניות כור, שהן כ-%0.5 מהון מניותיה, בסכום כולל של 30 מיליון שקל. אי.בי.אי - חיתום יתר של %37 למרות האווירה בשוק ההון, שגרמה לדחיית הנפקות מתוכננות, הסתיימה הנפקת בית ההשקעות והחיתום אי.בי.אי בחיתום יתר של כ-%37. סך הכול גיייסה אי.בי.אי 37.1 מיליון שקל. אשפרה - בעלי מניות דורשים לתבוע דירקטורים חברת החוטים הסינתטיים לתעשיות הטקסטיל והעור, אשפרה, הודיעה שכמה בעלי מניות בחברה דורשים להגיש תביעה נגד דירקטורים ונושאי משרה בכירים. בעלי המניות טוענים שהחברה משלמת משכורות מופרזות לדירקטורים ולנושאי משרה בכירים, וכי בעלי השליטה בחברה מסרבים לחדול מלכהן כמנהלים.

עוד הם טוענים, כי החלטות שנתקבלו לפני שנתיים וחצי בדבר מינוי מנכ"לים ונושאי משרה בחברה ותנאי העסקתם לא אושרו כדין. לטענתם, פעולות אלה הן עבירות פליליות והחברה נדרשת להגיש תלונות בהתאם.

בהודעתה מציינת אשפרה, כי לדעתה ועל-פי ייעוץ משפטי שקיבלה הפעולות הנטענות נעשו כדין תוך מתן גילוי נאות לציבור.

כן דיווחה אשפרה, בשליטת יחזקאל גוטשאט, כי קיבלה מהחברה האם של מפיץ החברה באנגליה הודעה על כוונתו להפסיק בקרוב את הפצת חוטי אשפרה. מכירות אשפרה ללקוח זה בשנת 99' הסתכמו ב-5.2 מיליון שקל שהם %10.5 ממחזור מכירות החברה. כלל תעשיות - הושלמה עסקת סאיטקס-קריאו חברת כלל תעשיות אלקטרוניקה הודיעה על השלמת העסקה למיזוג פעילות קדם הדפוס של סאיטקס קורפוריישן עם החברה הקנדית קריאו. המיזוג בוצע תמורת 13.2 מיליון מניות קריאו הנסחרות בוול-סטריט. קומסק - מקצה אופציות לארבעה חתמים חברת אבטחת המידע קומסק, בשליטת משפחת בראל, הודיעה על הקצאה פרטית של 820 אלף אופציות הניתנות למימוש למניותיה. 220 אלף אופציות יינתנו לחברת החתמות תמיר פישמן, 200 אלף אופציות ללאומי ושות' חתמים, מספר דומה של אופציות לגמול סהר חתמים, ו-180 אלף אופציות לאייל ניירות ערך והנפקות.

האופציות ניתנות למימוש למניות עד סוף מרס 2002 במחיר של 8 שקלים (נכון להיום, האופציות מחוץ לכסף), ועם מימושן צפויה קומסק לגייס כ-6.6 מיליון שקל. ההטבה הגלומה באופציות היא כ-2.2 מיליון שקל. א.מ.ל.ד - רוכשת השליטה בדריה ובגני אור חברת א.מ.ל.ד, בשליטת ראובן גבריאל ומרדכי מנשה, הודיעה על רכישת השליטה בשלד הבורסאי דריה אינג'נירינג מיעקב וצילה דריה תמורת 775 אלף דולר. בני הזוג דריה ימכרו מניות בשיעור %58.5 מהון דריה השוות כ-2 מיליון דולר לפי מחירן הבוקר בבורסה.

עסקה זו הותנתה ברכישת הפעילות העסקית של דריה - שעיקרה ייצוג יצרני ציוד ואספקת מערכות מחו"ל בתחומי ההנדסה הכבדה - על-ידי המוכרים. על-פי הצעת בני הזוג דריה תירכש פעילות זו ב-100 אלף דולר.

כן רכשה א.מ.ל.ד בעסקות מחוץ לבורסה כ-%74 מהון המניות של החברה הבורסאית גני אור. 364 אלף מניות נרכשו במחיר של 3.3 שקלים למניה, ו-1.7 מיליון מניות נרכשו במחיר של 47 אגורות למניה, שנסחרה הבוקר במחיר של 3.2 שקלים.

גני אור עסקה בפעילות קמעונית וכיום היא שלד בורסאי. א.מ.ל.ד משקיעה במיזמים שונים שהעיקרי בהם הוא קזינו וירטואלי. מרדכי מנשה, אחד מבעלי השליטה בא.מ.ל.ד, היה מעורב לאחרונה בכמה שלדים בורסאיים, כמו נביגטור השקעות ווידאומטריקס, שבה רכש %8.9 מההון. תעשיות לכיש - הזמנת המשך במיליון דולר חברת תעשיות לכיש הודיעה, כי במסגרת שותפות עם ביבאס תעשיות לאספקת אב-טיפוס להרמת טילים ומטוסים, קיבלה הזמנת המשך לייצור ואספקה של ציוד קרקע למטוסים בבריטניה במיליון דולר. הזמנה זו גדולה יחסית לעסקיה והונה העצמי של חברת תעשיות לכיש.

על-פי התכנון תתחיל אספקת הציוד ברבעון השני של 2001 ותסתיים בתוך 6 חודשים. חברת תעשיות לכיש הודיעה גם על כוונתה להשקיע בשיווק ציוד קרקע למטוסים למדינות נאט"ו בעקבות ההזמנה. כן דיווחה החברה שהיא מנהלת מו"מ עם מדינה אירופית נוספת לייצור ואספקה של אותו מוצר במסגרת הזמנת ההמשך.

תעשיות לכיש, המשווקת גם מערבלי מזון לרפתות, סיימה את שנת 99' עם הכנסות של 66 מיליון שקל ואיזון בשורת הרווח. ברום - תחלק דיבידנד בסך 26 מ' ד' חברת ברום ים המלח החליטה על תשלום דיבידנד סופי בגובה %60 מהרווח הנקי לשנת 99' בסך 26.1 מיליון דולר, בניכוי 10.6 מיליון דולר שכבר שולמו כדיבידנד ביניים. הדיבידנד לתשלום במזומן מסתכם ב-15.4 מיליון דולר שהם 17.6 סנט למניה. בעלי עניין - רמקו החלה בת.א.ת חברת ניהול קרנות הנאמנות רמקו הודיעה, כי החלה להיות בעלת עניין בחברת ת.א.ת תעשיות של שלמה אוסטרזצר ודב צאלים. חברת י.ת אמריקה ישראל אינווסטמנט, בשליטת יצחק תשובה, החלה לגלות עניין באלוני חץ. בנק לאומי החל להתעניין בעל-בד, יצרנית המגבונים הלחים ממושב משואות יצחק, ובטרנסכלל, וחדל להתעניין בשרם-פודים-קלנר ובצור. בנק דיסקונט החל להתעניין בכור ובקו מנחה. עודד שפק החל להיות בעל עניין בלודן חברה להנדסה. מינויים והטבות - קאול צורף לדירקטוריון קבוצת דלק יצחק קאול, מנכ"ל כלל ישראל, שמונה לאחרונה ליו"ר דירקטוריון גרין וליו"ר קומפיולייט, חברות מקבוצת יצחק תשובה, מונה לדירקטור בקבוצת דלק, גם היא בשליטת יצחק תשובה.

חברת זנלכל הודיעה על הפסקת כהונתו של היו"ר, יעקב שיינפלד, שיוסיף לכהן כיו"ר פעיל באמצעות התקשרות בהסכם עם חברת שיאד שבבעלותו. שיינפלד הוא בעל המניות הגדול בזנלכל.

חברת התעשיות הרפואיות ניסן, בשליטת יחזקאל ניסן, הודיעה על מינויו של יו"ר הדירקטוריון, יחזקאל ניסן, למנכ"ל החברה לתקופה של שלוש שנים.

חברת לירז מערכות מקבוצת דיסקונט השקעות הודיעה על מינויו של לני רקנאטי ליו"ר הדירקטוריון.

י.א.ד אלקטרוניקה מינתה את אשתו של בעל השליטה בחברה, יונתן זילברשטיין, לאחראית תפעול במחלקת מכירות, והחליטה ששכרה יהיה 10,000 שקל לחודש.

חברת בירמן עצים וחומרי בניין, בשליטת בנימין בירמן, הודיעה על תשלום תוספת שכר לבכירי החברה, הנובעת מגילום שווי רכבם במשכורותיהם. בני ומרדכי בירמן יקבלו תוספת של 3,500 שקל כל אחד, כך ששכרם יהיה 75 אלף שקל ו-41 אלף שקל לחודש בהתאמה. גם שכרם של גיל בירמן וליאור בירמן יועלה.

תדיראן מוצרי צריכה הודיעה שבעקבות העברת השליטה בחברה לנחושתן חלו שינויים בדירקטוריון החברה. יוסי פלד, לוי קושניר, אורי קויאטק וגרשון סקופ החלו לכהן כדירקטורים במקומם של יוסי בן-שלום, בניהו שמש וישראל זמיר.

אורי עמית, מנכ"ל אורלייט תעשיות, מקבוצת פועלים השקעות, חדל לכהן בתפקידו כמנכ"ל אורלייט תעשיות, והחל לנהל חברה בת בקבוצה שהפעילות התעשיתית של מפעל החברה בנס-ציונה הועברה אליה.« « דפוס המקור - בוחנת שיתוף פעולה «

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
נדל"ן
גלובס טק
נתוני מסחר
שוק ההון
נתח שוק
דין וחשבון
מטבעות דיגיטליים
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
עקבו אחרינו ברשתות