תדמור: עיסקת גרנית-רדינג אנד בייטס נפסלה משום שדלק וסונול היו שולטות על 60% מזכויות ים תטיס

מסביר: "זהו איום רציני לפגיעה בתחרות בשוק שיווק הדלקים - זרע פורענות לשנים רבות" * גרנות עמדה לרכוש 15% בשותפות שגילתה גז טבעי

הממונה על ההגבלים העיסקיים, ד"ר דוד תדמור, פירט היום (ה') את הנימוקים להחלטתו, שלא לאפשר לחברת גרנית הכרמל, החברה האם של סונול, לרכוש את אחזקותיה של החברה האמריקנית רדינג אנד בייטס, בשותפות ים תטיס. גרנית התכוונה לרכוש 15% מהזכויות בשותפות, תמורת 120 מיליון דולר.

תדמור החליט לפסול את העיסקה, משום שהיתה יוצרת שותפות בין שתיים מתוך שלוש חברות הדלק הגדולות בארץ - דלק, המחזיקה כיום 23.6% ממניות ים תטיס, וסונול. שותפות ים תטיס גילתה גז טבעי מול חופי אשקלון.

בסוף פסיקתו כותב תדמור: "נקודת תורפה היתה בעקבו של אכילס, מגדולי הלוחמים במיתולוגיה היוונית, ובנה של אלת הים, תטיס היפה. בהשאלה אומר, כי ההסדר המוצע, שלפיו תבוא גרנית בנעלי רדינג, לוקה בנקודות תורפה רבות. תוצאתן המצטברת היא, איום בפגיעה משמעותית בתחרות בשווקים שבהם פועלות דלק וגרנית".

תדמור מפנה את גרנית הכרמל לבית הדין להגבלים עיסקיים, אם ברצונה לערער, ולבקש אישור להסדר כובל. בשבוע שעבר אמרה רדינג אנד בייטס, כי בעיקבות החלטת תדמור, היא מקפיאה את ההסכם עם גרנית, ותציע את מניותיה לאחרים.

תדמור ציין, כי קבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה, מחזיקה בפועל יותר מ-23.6% מהשותפות. זאת, משום שדלק מחזיקה ב-32% מהון המניות של חברת אבנר, המחזיקה ב-21.4% ממניות ים תטיס. לדבריו, אבנר אינה יכולה לקבל החלטה עיסקית, ללא הסכמת קבוצת תשובה.

בנימוקיו מתייחס תדמור לאחזקות של דלק ושל גרנית בתחומי גז ודלק שונים במשק הישראלי. לדבריו, אישור המיזם משמעותו, שדלק וסונול ישלטו יחד על כ-60% מהזכויות בים תטיס. הסדר כזה היה יוצר זיקה ואינטרס פיננסי משותף לשניים מהמתחרים המרכזיים, שהם מועטים כל כך בשוק האנרגיה.

לדבריו, "זיקה זו כשלעצמה מעוררת קושי גדול, אף בלי לבחון את הסכם התפעול... שפועל להעצמתן. ההסכם מגביר את התלות ההדדית בין דלק לגרנית, יוצר להם זיקה ניהולית, ואינטרסים משותפים של שליטה ופיננסים".

לאלה, לדבריו, מתווספים היבטים אחרים: המיזם המשותף צפוי להפוך לחשוב יותר ויותר לעסקיהן, ולבוא יותר ויותר בדלת אמות התחרות ביניהן... רק לאחרונה הסתיים מהלך מורכב וקשה, לפירוק שותפויות בין שלוש חברות הדלק הגדולות בארץ - פז, דלק וסונול - אחרי שנמצא, כי שותפויות אלו יוצרות קשיים תחרותיים של ממש".

תדמור אומר, כי התחרות בענף הדלק מאוד מצומצמת, וכי ל"קשירה מחודשת של דלק וסונול... תהיה השלכות מדאיגות על התחרות". לדבריו, דלק וסונול מחזיקות ביחד ב-54% משוק הבנזין הציבורי וב-52% מכמות הסולר המשווקת. מצב ששתי החברות מהוות לכאורה, כשהן יחד, מונופולין.

הוא מציין, כי באיזור הצפון והמרכז מחזיקות סונול ודלק נתח שוק של 56%, בירושלים 51.5%, ובאיזור הדרום 53.5%. כן, הן מחזיקות ב-55% משוק התדלוק האוטומטי. בתחום תחנות הדלק הפנימיות מחזיקות שתיהן 60% מהשוק, ובשוק המזוט 58%.

לדבריו, בשוק אוליגופוליסטי מרוכז חשוב לשמור על התמריצים למתחרים המועטים הפועלים בו. העיסקה היתה צפויה לשחוק באופן ניכר ולאורך זמן רב, את ההסתברות לקיומה של תחרות טובה ומשוכללת יותר בשוק שיווק הדלקים.

בהתייחסו למשק הגז הטבעי אמר תדמור, כי גם בשוק זה תהיה תחרות מועטה יחסית, והיא תתמקד בין גז טבעי לבין מקורות אנרגיה חלופיים, ובמיוחד מוצרי דלק. התחרות הפנימית בשוק הגז הטבעי תהיה מוגבלת, גם בגלל המונופולין בהפצת הגז ובחלוקתו. לכן, חשוב שתהיה תחרות בין הגז לבין מקורות אנרגיה חלופיים.

תדמור אומר, כי עקב מאפייני שוק שיווק הדלק, ממועט המתחרים ועתיר חסמי כניסה, מיזם משותף הפוגע בתחרות זורע זרע פורענות לשנים רבות. לדבריו, גם אין הצדקה לפגוע בתחרות הצפויה בין חברות שיעסקו בגז טבעי לאלה שיעסקו בשיווק מוצרי דלק". גרנית הכרמל טענה בפני תדמור, כי אין להקיש בין עיסקי קבוצת דלק לבין עיסקי גרנית במסגרת ים תטיס, לבין עיסקיהן בשווקים אחרים. זאת, משום שבשווקים האחרים יש בין שתי הקבוצות תחרות עזה, וכי ממילא משקלה של גרנית בים תטיס נמוך מכדי להשפיע על מערך היחסים הכולל בינה לבין דלק.

צרו איתנו קשר *5988