ועדת הכספים: על מס רכוש לפצות מפעלים מאזה"ת עטרות שנפגעו מהמהומות

ועדת הכספים קיבלה היום (ד') החלטה עקרונית לחייב את שלטונות מס רכוש לשלם פיצויים על נזקי פעולות איבה לאיזורי תעשייה שנפגעו במהומות, גם אם אינם נכללים בהגדרה החוקית של איזורי ספר או של יישובי קו עימות.

ההחלטה נועדה לאפשר לאוצר לפצות מפעלים שנפגעו באיזור התעשייה עטרות שבצפון ירושלים. כתוצאה ממהומות שפרצו בסביבה, נאלצו המפעלים לצמצם את היקף עבודתם ולבטל את משמרות הלילה, בנוסף להפסקות עבודה ולהוצאות כבדות על מיגון.

הוועדה החליטה לעגן את החלטתה בסעיף שיצורף להצעת החוק הממשלתית, שמרחיבה את הזכאות לפיצויים על פעולות איבה לאיזורים הסמוכים ליישובי קו העימות, המוכרים לצורך תשלום הפיצויים.

את ההחלטה ניסחה היועצת המשפטית של הוועדה, עו"ד אנה שניידר, לבקשת חברי הכנסת. בסעיף הנוסף נקבע, כי הפיצויים ישולמו לאיזורים שנפגעו ויוכרזו כזכאים על ידי שר האוצר, באישור ועדת הכספים. לקביעה זו נטען תוקף למפרע מה-1 באוקטובר 2000, מועד תחילת המהומות, ותוקפה יפוג ב-31 בדצמבר 2001. אם יימשכו המהומות מעבר למועד זה, יוארך תוקף הוראת השעה.

נציבות מס הכנסה מתנגדת להרחבה המבוקשת בהצעת החוק. נציגת הנציבות, יעל ייטב, אמרה, כי גם אם ראוי לסייע לעסקים שנפגעו, אין לעשות זאת באמצעות חוק מס רכוש, המבוסס על גביית המס. לפיכך, היא אינה רואה כיצד ניתן לממן את תוספת התקציב שתידרש, אם תתקבל הצעת הוועדה.

הוועדה דחתה את אישור הצעת החוק של האוצר לקריאה שנייה ושלישית, יחד עם התוספת.

הוועדה דחתה גם את אישור בקשת האוצר להאריך בשנה את תוקף הטבות המס שניתנות לתעשיית הקולנוע. הוועדה החליטה לזמן את נציגי הענף לשימוע, כדי שיחוו את דעתם על ההצעה שהעלה היום ח"כ יוסף פריצקי (שינוי), ולפיה יש להמיר את ההטבות במענקים להשקעות בתעשיית הקולנוע, כגון במפעל לעריכת סרטים, דבר שיוסיף מקומות עבודה. האוצר העריך את עלות ההטבות ב-40 מיליון שקל בשנה.

צרו איתנו קשר *5988