תסקיר שירות מבחן - חומר חקירה

שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים, מיכאלה שידלובסקי-אור, אישרה בהחלטה עקרונית את קביעתו של שופט בית משפט השלום בירושלים, אריה רומנוב, לפיה על התביעה לחשוף בפני סניגורו של נאשם בפלילים תסקיר של שירות המבחן, שנערך לפי תקנה 4 לתקנות העמדת עבריינים במבחן (תסקיר קצין מבחן), תשי"ח-1958. בהחלטה נקבע שתסקיר שכזה הינו בגדר "חומר חקירה", המותר לעיון ולהעתקה. הנאשם הועמד לדין בחשד כי תקף את רעייתו וגרם לה חבלה של ממש. התביעה הסכימה כי הנאשם ורעייתו ייבדקו ע"י שירות המבחן ויוגש תסקיר לגביהם. לאחר שהוגש התסקיר, הודיעה התביעה כי היא עומדת על כוונתה המקורית להמשיך בניהול הליכי המשפט.

משביקש הסניגור לקבל עותק של התסקיר, התנגדו התביעה ושירות המבחן, בטענה כי מדובר בחומר "פנימי" במהותו, שאינו נוגע לבירור אשמתו של הנאשם. שופט בית משפט השלום רומנוב דחה את הטענה והורה לתביעה להעביר עותק של התסקיר לסניגור. על החלטה זו עררה התביעה, ועררה, כאמור, נדחה (תוך שהסניגור מסכים שלא לחשוף את תוכן התסקיר לעיני הנאשם).

"מדובר בראיה הקשורה לעניינו של נאשם באופן ישיר, ועל אחת כמה וכמה לנאשם בעבירות אלימות במשפחה, כשהחומר נאסף מסביב התרחשות העבירה", קבעה השופטת שידלובסקי-אור. "גם אם בלעדי התסקיר יכולה היתה התביעה לגבש החלטה אם להגיש כתב אישום, הרי, שמשעה שנחשפה לאמור בו, נוצר אצלה יתרון בלתי הוגן כלפי סניגורו של הנאשם, והוא זכאי לבקש לגשר עליו".

העובדה שהתסקיר הועבר לידי התביעה משירות המבחן אינה מעלה ואינה מורידה, בהיות עובדה זו זהה, מבחינה פונקציונלית, לחומר חקירה המועבר לתביעה מאת רשויות החקירה.

התביעה הוסיפה וטענה, שגם אם מדובר ב"חומר חקירה", הרי שזכות הנאשם נסוגה מפני אינטרסים חשובים יותר - הגנה על הפרטיות והגנה על הפרט מוסר-המידע. התסקיר עלול לכלול פרטים שמסרו בני משפחה אחרים, שחשיפתם תפגע במרקם היחסים ביניהם וכן באמון במערכת שירות המבחן. הטענה נדחתה.

"באשר לפגיעה באינטרס הפרטיות", הוסיפה וקבעה השופטת, "אומר כי במסגרת הפרשנות הרחבה שנקבעה למושג 'חומר חקירה', התיר בית המשפט חשיפתם של מסמכים הקשורים לעדי תביעה, באופן המגיע עד כדי פגיעה קשה בזכותם לפרטיות. כך למשל הותרה חשיפתם של מסמכים הנוגעים למצבם הרפואי של העדים ובכלל זה תיקים פסיכיאטרים ופסיכולוגים". המידע בענייננו אינו משתווה ברגישותו למידע המצוי בתיקים רפואיים.

הרציונל שעומד בבסיס הפרשנות הרחבה שניתנה לתיבת המילים "חומר חקירה" יונק את חיותו מעקרון העל, לפיו אין מרשיעים את החפים מפשע.

(ב"ש מחוזי י"ם 2151/01 מ"י נ. פלוני, החלטה מיום 21.5.01. השופטת מיכאלה שידלובסקי-אור. בשם התביעה עו"ד יובל קפלינסקי, בשם הנאשם עו"ד זכריה שנקולבסקי)

צרו איתנו קשר *5988