האוצר לבג"ץ: איזור תעשייה עטרות לא יוכרז כ"נפגע איבה" אך נסייע בשיקומו

"נפגע איבה" זכאי לפיצויים * האוצר: הכרה בעטרות תחייב מתן מעמד דומה לאיזורים נוספים

משרד האוצר פועל עם נציגי איזור התעשייה עטרות לגיבוש פתרונות לבעיות שמהן סובל האיזור, בעקבות אירועי האלימות מאז אוקטובר 2000. כך עולה מהודעה שמסרו שרי האוצר והביטחון לבג"ץ בתגובה לעתירה שהגישה החברה הכלכלית לירושלים.

בעתירה ביקשה החברה הכלכלית להורות לשרי האוצר והביטחון, סילבן שלום ובנימין בן-אליעזר, להשתמש בסמכותם ולהכריז על איזורים מסוימים, ובכלל זה איזור התעשייה עטרות, כאיזורים שנפגעו מפעולות איבה. בעקבות כך, יהיה עליהם להתקין כללים לתשלום פיצויים על "נזקי איבה", בהתאם לסמכות שהוקנתה להם.

המדינה דחתה את הבקשה. השרים טענו, באמצעות עו"ד אייל ינון מפרקליטות המדינה, כי הסמכות להכריז על איזורים כנפגעי פעולות איבה אינה סמכות חובה, אלא נתונה לשיקול דעת רחב של בן-אליעזר. לעת עתה, אומרת המדינה, אין פגם בהחלטה של השרים שלא להכריז על האיזורים כיישובי ספר.

בהודעה נאמר עוד, כי החלטת שלום שלא להכריז על איזור עטרות כיישוב ספר היא סבירה ואין מקום להתערב בה. לדברי המדינה, מאז אוקטובר 2000 הוכרו בסך הכל שני אירועים שהתרחשו באזור התעשייה עטרות כנזקי מלחמה. כלומר, בעטרות כמעט שלא נגרמו עד כה נזקי מלחמה ישירים, המזכים את בעלי העסקים גם בפיצוי עבור "נזק עקיף".

לטענת המדינה, עד כה לא נוצר מצב של חוסר אפשרות מוחלט לנצל נכסים בשל פעולות איבה שהתרחשו בעטרות, ולכן גם אם האיזור יוכרז כיישוב ספר, לא יהיה בזה כדי לזכות את בעלי הנכסים בפיצויים בשל "נזקים עקיפים".

לדברי שלום, הכרזה על עטרות כאיזור שנפגע מפעולות איבה היתה מחייבת הכרזה כזו על איזורים רבים נוספים בארץ, דבר שהיה מביא להשלכות תקציביות של מיליארדי שקלים.

שלום ציין עם זאת, כי הוא מודע למצוקה שאליה נקלע איזור התעשייה עטרות והוא פועל למתן מענה ספציפי לבעיות שמהן הוא סובל, אבל לא באמצעות הפעלתו של חוק מס רכוש.

(בג"ץ 4214/02).

צרו איתנו קשר *5988