חברה לבדיקת פוליסות: ב-90% מתיקי בדיקת מדגם נמצאו טעויות לרעת הלקוח

טוענת שבשום מקרה לא התגלתה טעות לרעת חברת הביטוח

"ב-90% מהמקרים שבדקנו התברר, שחברות הביטוח שילמו למבוטחים פחות ממה שהגיע להם, לעיתים בסכומים ניכרים". כך אמר היום (א) ל"גלובס" ארז דיין, בעלי חברת פוליסי צ'ק, לבדיקת כספי פדיון פוליסות ביטוח חיים ומנהלים של מבוטחים. דיין אמר, כי לדעתו יש עוד אלפי מקרים כאלו.

פוליסי צ'ק החלה לפעול לפני חודשיים, בדקה עד עתה 28 תיקים של פדיון פוליסות, וב-25 מהם התגלו לדבריה טעויות, כולן לרעת המבוטחים ולטובת החברות. דיין אמר, כי הוא בטוח שהטעויות נעשו בתום לב. בכל המקרים התנצלו החברות על הטעות ושילמו את הכספים. דיין הציג היום בפני התקשורת מכתבי התנצלות של החברות וצילומי צ'קים.

דיין היה בעבר ראש תחום ביטוח חיים בחברה לביטוח ישיר, עובד הפניקס וסגן מנכ"ל סוכנות הביטוח נאמנים, בבעלות אברהם אורני. הוא גובה עמלה של 35% (כולל מע"מ) מהכספים שהוא מצליח להחזיר ללקוח. אין עמלה על הבדיקה עצמה.

דיין הציג את הדוגמאות הבאות של מבוטחים, שלא קיבלו את כל המגיע להם בעת פדיון הפוליסה:

* מבוטח קיבל 62,000 שקל. בבדיקה התברר ש-12,360 שקל נוספים שהגיעו לו נעלמו, מסיבה לא ברורה.

* חברה הזינה את נתוני ערכי הפדיון באופן שגוי למחשב, ובכך הפחיתה 6,950 שקל ממה שהגיע ללקוח.

* מבוטח פדה פוליסה בינואר. החברה לא דיווחה לו שמדובר בפוליסה חצי-שנתית, שניתן לפדותה רק בפברואר ובאוגוסט. כתוצאה מכך, הפסיד המבוטח 1,500 שקל.

* מבוטח קיבל פדיון פוליסה ללא המדד האחרון - הפסד של 420 שקל.

דיין אמר, כי משרדו בדק גם מספר מקרים של פדיון כספים בקרנות גמל וקרנות השתלמות, אך לא מצא טעויות. עוד אמר, כי הוא בודק גם ערכי פדיון וערכים מסולקים של משכנתאות, וגם כאן נמצאו טעויות לרעת הלקוחות. דיין אמר, כי בשום מקרה לא נמצאה טעות לטובת הלקוח ולרעת החברה.

מבוטחים פדו אשתקד פוליסות ב-4.34 מיליארד שקל, גידול של 55% לעומת 2000. דיין אמר, כי הוא מעריך שהשנה יהיו פדיונות ב-5.5 מיליארד שקל.