עלייה של 6% בהכנסות תחנות הרדיו האזורי ב-2001 - ל-99 מיליון שקל

מהדו"ח השנתי של הרשות השנייה עולה כי 60% מהתחנות מרוויחות וכי תחנה אחת תרמה את רוב העלייה. בנטרולה, ירדו ההכנסות המצרפיות ב-2%

ההכנסות של תחנות הרדיו האזורי הסתכמו בשנת 2001 ב-99 מיליון שקל, לעומת 93 מיליון שקל בשנת 2000. עם זאת, בשנת 2002 צפויות ההכנסות לרדת ב-5%. כך עולה מדו"ח הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו בנושא הרדיו האיזורי לשנת 2001, שפורסם אתמול (ד').

בשנת 2001 פעלו 13 תחנות רדיו איזורי. התוצאות העסקיות של התחנות מושפעות מפרמטרים שונים, כמו איזור הזיכיון, מספר התחנות באותו איזור, הוותק שלהן ופעילות לאחוקית של תחנות פיראטיות באיזור השידור של התחנה. לפי הערכת הרשות השנייה, כ-60% מהתחנות מרוויחות.

ביוזמת הרשות, נכנסו לתוקפן בראשית 2001 תקנות חדשות, הקובעות ששיעור התמלוגים שבהם מחויבים זכייני הרדיו האיזורי יוקטן ל-4% מההכנסות, במקום שיעור פרוגרסיבי של 8%-4%. כמו כן, הוחלט כי דמי הזיכיון המשולמים יופחתו בשיעורים של 30%-20% (השיעור משתנה בהתאם לאיזור).

הרשות השנייה ביצעה במהלך 2001 בדיקה כלכלית מקיפה לבחינת מצבן של תחנות הרדיו האיזורי. תוצאות הבדיקה העלו, שרובן המכריע של התחנות שיפרו את רווחיותן התפעולית, וכי הרווח התפעולי המצרפי של כל תחנות הרדיו גדל בשנת 2000 בכ-400% (מדובר באומדן משוער, מפני שחלק מהתחנות טרם העבירו דו"חות כספיים לשנת 2001).

עם זאת, לרוב התחנות הפסדים צבורים גבוהים משנים קודמות, המסתכמים בכ-50 מיליון שקל. להערכת הרשות, לא כל התחנות יצליחו להחזיר את השקעתן בתום ארבע שנות הזיכיון הנוכחיות.

סקירה של הכנסות זכייני הרדיו האיזורי מהשנה שבה עלו לאוויר (1995) עד 2001 מעלה כי הכנסות הזכיינים גדלו לאורך השנים, למעט בשנת 1998, שבה ירדו ההכנסות ל-62 מיליון שקל, בשל המיתון שהיה באותה שנה.

שנת 2001 היתה גם היא שנת מיתון, ולמרות זאת חלה עלייה של 6% בהכנסות בהשוואה לשנת 2000. עלייה זו היא תוצאה של עלייה בהכנסות של 8 תחנות וירידה בהכנסות של 5 תחנות. עיקר העלייה בהכנסות נובעת מעלייה בהכנסות בתחנה אחת. אלמלא העלייה באותה תחנה, היו הכנסות הזכיינים יורדות בכ-2%.

הרשות מקיימת סקרי האזנה כדי למדוד את שיעורי ההאזנה לשידורי הרדיו האיזורי, כפי שחויבה לעשות בחוק הרשות השנייה. במשך השנה קיימה הרשות סקר האזנה אחד בלבד, שנועד למדוד כמותית את מאזיני הרדיו האיזורי (RATING ו-SHARE). את הסקר ערכה חברת "מדגם", לאחר שזכתה במכרז סגור שקיימה הרשות.

הסקר התקיים בשיטת RECALL, שבה הנשאלים שיחזרו טלפונית את האזנתם לרשתות הרדיו השונות ביום שקדם לראיון עימם. בסקר השתתפו 4,103 נשאלים בפיזור ארצי ואיזורי, המייצגים את האוכלוסיה היהודית. לא התקיים סקר בקרב האוכלוסיה הערבית בצפון הארץ, כיוון שתחנת "רדיו 2000" סיימה את תקופת הזיכיון שלה ב-31 באוקטובר 2000.

מממצאי הסקר עולה כי בדצמבר 2001, במונחים כלל-ארציים, כ-868,500 מאזינים (בני 10 ) האזינו בממוצע לאחת או ליותר מתחנות הרדיו האזורי לפחות פעם ביום. בגילאי 18 מספר המאזינים הממוצע היה 700 אלף. טעות הדגימה המירבית (ברמת ביטחון של 95%) היא 1.6% לכלל המדגם.

בשנה זו התקיים לראשונה סקר האזנה בקרב האוכלוסיה דוברת השפה הרוסית באשדוד ובסביבותיה (שכן בין השעות 18:00-8:00 מתפצלים שידורי FM‏91 לב המדינה כך שבתדר FM‏89.1 משודרות תוכניות בשפה הרוסית, תחת השם "רדיו פירבויה").

שיעור ההאזנה ל"רדיו פירבויה" באיזורו המוגדר, חודשיים לאחר עלייתו לאוויר, עמד על 7% בקרב גילאי 10 ועל 7.4% בקרב גילאי 18 . המדגם הקיף 386 נשאלים, המייצגים אוכלוסיה של כ-75 אלף תושבים בגילאי 10 . משמעות הדבר היא כי ביום חול ממוצע, האזינו לשידורים בשפה הרוסית כ-5,250 מאזינים בגילאי 10 , וכ-4,720 מאזינים בגילאי 18 .

הסקר התקיים בדצמבר 2001. מועד זה נבחר בהתאמה לאחד המועדים שבהם נעשו הסקרים בשנים קודמות, ובהתחשב באירועים בלוח השנה, כגון ימי חג או חופשת הקיץ. בחירת המועד נעשתה כך כדי שניתן יהיה לקבל מגמה כללית, ולא רק נקודתית, על ההתפתחויות בהאזנה לרדיו בכלל, ולרדיו האזורי בפרט.

הממצאים העיקריים שהתקבלו מהשוואת תוצאות הסקר בשנה הנוכחית לתקופה המקבילה בשנים קודמות הם:

* סך ההאזנה לתחנת רדיו כלשהי בשנת 2001 - ללא שינוי בקרב גילאי 10 (70.5% לעומת 70.9% בשנת 2000). ניכרת מגמת עלייה בקרב גילאי 18 (מ-73.1% בשנת 2000 ל-74.8% ב-2001).

* הרדיו האזורי שומר על מגמת עלייה במשך שנות שידוריו. מסקנה זו עולה בניתוח על-פי תקופות במשך חמש שנות השידורים של תחנות הרדיו האזורי.

* הרדיו האזורי הוא רדיו לצעירים - במונחים ארציים, הרדיו האזורי הוא המואזן ביותר מבין כל תחנות הרדיו בגילאי 45-10 וכן בגילאי 45-18. מדובר ברשתות, שמתחרות בשידוריהן בתחנות האזוריות (גלי צה"ל, גלגל"צ, רשת ג'), והרדיו האזורי גובר עליהן בצורה ברורה.

בנוסף, בתקופה שבה נערך הסקר התרחשו אירועים חריגים רבים (המצב הבטחוני בשטחים, הפיגועים במרכז הארץ), וניתן היה לצפות להאזנה גוברת לרשתות האקטואליה (רשת ב' וגלי צה"ל) - ולא כך היה. שיעור ההאזנה לרדיו האזורי, בהשוואה לשתי רשתות אלה, גבוה בכ-50% ויותר הן בגילאי 45-10 והן בגילאי 45-18.

* זכירת שם התחנה המואזנת - נתון מעניין נוסף מתייחס למספר המאזינים שאינם זוכרים לאיזו תחנה האזינו. למשל, בגילאי 18 בשנת 2001 - 4.1% לא זכרו לאיזו תחנה האזינו, 5% בשנת 2000, 5.5% בשנת 1999 ו-8% בשנת 1998.

הניתוחים שלעיל עוסקים בשיעורי ההאזנה לתחנות האזוריות במונחים ארציים. בתוך שיעורים אלה ייתכנו הבדלים בין התחנות, בהשוואה ביניהן במשך השנים והתקופות (גידול בהאזנה למספר תחנות וירידה באחרות).

במשך השנה נעשו סקרי האזנה נוספים על-ידי TGI (יומנים), באמצעות חברת "טלסקר", וגם בהם נרשמו שיעורי האזנה גבוהים לתחנות הרדיו האזורי. במקרים מסוימים שיעורים אלה עולים על שיעורי ההאזנה לרשת ב' ובוודאי על אלו של רשת ג' ושל התחנות הצה"ליות, במונחים ארציים או במונחים אזוריים. כמו כן, מקיימת רשות השידור סקרי האזנה משלה.

צרו איתנו קשר *5988