חברת ההשקעות סייבל רכשה את Inspiration Investments

אחזקותיה של אינספיריישן בחברות פרטיות עומדות על כ-8 מיליון דולר

חברת ההשקעות סייבל (Cybele) רכשה את חברת Inspiration Investments ותנהל בנאמנות את נכסי לקוחותיה. אינספיריישן ניהלה והחזיקה בנאמנות השקעות של משקיעים פרטיים בעיקר - מקומיים וזרים - ששוויין עומד היום על כשמונה מיליון דולר. מדובר באחזקות בחברות פרטיות כמנגו DSP וסולידקם.

סייבל, המנוהלת על ידי שחר סיידון, מפעילה שלוש חטיבות פעילות שונות: ייעוץ אסטרטגי, גיוס הון וחטיבת שוק הון. פעילות התחום הראשון מתרכזת במתן שירותי בנקאות להשקעות למיזמים חדשים (ליווי של משלב הרעיון, בחינת היתכנות, טיפול בפטנט, הכנת חומרים לגיוס הון, הקמת החברה וליוויה).

החטיבה כוללת כעת שבעה סטארט-אפים ושואפת להגיע ל-20 חברות בעתיד. לדברי סיידון, מתבצע סינון רב בקבלת חברות, שכן סייבל שואפת ללוות רק חברות בהן היא מאמינה.

הפעילות הנוספת הנוגעת לייעוץ מתבצעת בחברות בוגרות יותר, בשווי של 20 מיליון דולר ויותר, שבהן מעורבת סייבל בתרומה למו"מ עם שותפים אסטרטגיים, קשרים בחו"ל, ליווי למיזוגים ורכישות והכנות PPM (תשקיפים להנפקות פרטיות).

בתחום גיוסי ההון מרכזת החברה יותר מ-200 משקיעים פרטיים, עבורם היא בודקת שווקים ומבצעת בדיקות כדאיות פיננסיות, אסטרטגיות וניהוליות לקראת ביצוע השקעה. חלק מהלקוחות משלמים דמי עמלה חודשיים, והחברה גם מחזיקה בנאמנות מניות בחברות פרטיות עבור משקיעים, בתמורה לדמי ניהול.

סיידון אומר שהתמורות שעוברות חברות פרטיות, הן בסבבי הגיוס השונים והן בפעילויות של מיזוגים ורכישות בשוק הפרטי, מעמיסות על רשימת מחזיקי המניות בסטארט-אפ עשרות פרטיים וגופים, וסייבל מרכזת את המשקיעים הללו, מחזיקה עבורם את המניות בנאמנות ומיידעת אותם על בסיס רבעוני על מצב אחזקותיהם.

סיידון טוען כי הצוות הניהולי של סייבל גם דואג להיות מעורב בחברות שאינספיריישן מחזיקה בהן מניות ברמה גבוהה מזו המקובלת על ידי קרנות הון סיכון.

סייבל פועלת לצד קרנות הון סיכון וחולקת איתן תזרימי עסקאות. לדבריו, בתהליך רכישת אינספיריישן התחרתה החברה בקרנות קטנות וחברות השקעה אחרות שהיו מעוניינות לבצע את הרכישה.

חטיבת שוק ההון של החברה מפיצה מכשירים פיננסים בשיתוף עם חברת DBM, ומבצעת "הנדסה פיננסית" בכדי ליצור מכשירים בעלי תשואה גבוהה יותר מהאלטרנטיביות הסולידיות הקיימות בשוק. הקרן נשמרת בסיכון נמוך אך מתאימה גם לאוהבי סיכון, שכן המכשירים ניתנים למינוף של עד 80%.

מדובר במכשירים המופצים על ידי דויטשה בנק, רבו בנק, קומרס בנק ואחרים, בעלי דירוג דאבל וטריפל A. הפעילות הזו משמשת לשמירה על ערכם של הכספים המוחזקים עבור לקוחות בנאמנות, ושמיועדים להשקעה בסטארט-אפים.