נחל גזר ישוקם באפיקו הטבעי

כך קבעה ועדת ההתנגדויות של הוועדה המחוזית מרכז בעקבות התנגדות שהגישה אדם טבע ודין לתוכנית אחיסמך, לוד, בה מתוכננות 3,000 יחידות דיור

נחל גזר ישוקם ויפותח באפיקו הטבעי, ולא יעבור תוך מובל מלאכותי. כך קבעה ועדת ההתנגדויות של הוועדה המחוזית מרכז בעקבות התנגדות שהגישה אדם טבע ודין לתוכנית אחיסמך, לוד, בה מתוכננות 3,000 יחידות דיור.

עוד קיבלה הוועדה את דרישת אט"ד, שלא להוציא היתרי בנייה לשכונה לפני הכנת תוכנית ניקוז השפכים מהנחל, וזאת בניגוד לתוכנית המקורית שחייבה רק הכנת נספח ניקוז חלקי.

הוועדה גם קיבלה את עמדת אט"ד, לפיה יש לפתח את הנחל כשטח ציבורי פתוח, ולהוסיף מסלולים ושבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים שייקשרו בין השכונה לנחל. כמו כן החליטה הוועדה, כי מוסדות הציבור הסמוכים לנחל יפותחו, כך שתובטח גישה חופשית של התושבים לנחל, זאת בניגוד לקבוע בתוכנית המקורית.

הוועדה גם החליטה להגביל את מתן ההיתרים לשימושים חורגים בשטחים ציבוריים פתוחים וקיבלה את עמדת אט"ד, לפיה יש לבטל את ההיתרים להקמת תחנת טרנספורמציה ומחסנים על שטחים המוגדרים כשטחים ציבוריים פתוחים.

צרו איתנו קשר *5988