שטרום אישר את המיזוג בין מוניטין לקווי זהב

אישור המיזוג הותנה בהטלת חובת מכירה של אגרות חוב של חברת ברק שבידי קבוצת פישמן

הממונה על הגבלים עסקיים, דרור שטרום, אישר בשבוע שעבר מיזוג בין מוניטין עיתונות לבין 012 קווי זהב. אישור המיזוג הותנה בהטלת חובת מכירה של אגרות חוב של חברת ברק שבידי קבוצת פישמן. משום שקבוצת פישמן הופכת מכוח אישור המיזוג לבעלת השליטה במתחרתה של ברק- קווי זהב. בתנאי המיזוג נקבע, כי על פישמן למכור חמישית מהאג"ח לפחות בתוך שנה ואת היתרה בתוך שנה נוספת.

מוניטין היא חברת אחזקות פרטית בשליטת אליעזר פישמן. קווי זהב היא חברה פרטית המספקת שירותים של שיחות בינלאומיות, תקשורת נתונים וקישור לאינטרנט, המוחזקת על ידי נכסי קבוצת ק.מ. , קבוצת עורק , גלובסקום תקשורת אשר נשלטת על ידי פישמן ו-Golden Netherlands N.V. במסגרת המיזוג רוכשת מוניטין מניות קווי זהב, ובעקבותיו הופך פישמן לבעל השליטה בחברה.

בדיקת כלכלני הרשות העלתה, כי למיזוג היבטים אופקיים הנובעים מאחזקותיו של פישמן באגרות חוב של חברת ברק אי.טי.סי, המתחרה של קווי זהב, האחזקה באג"ח מקימה אינטרס לפישמן לשמור על רווחיותה של ברק על מנת שתוכל בבוא העת לעמוד בתשלומי הריבית והקרן של אגרות החוב. לפיכך העלתה האחזקה באג"ח חששות תחרותיים מפני קיומם של השפעות מתואמות בשוק השיחות הבינלאומיות, בייחוד נוכח העובדה כי הפרות תנאי האג"ח על ידי ברק עשויות לגרור דרישה לפירעון מיידי של הקרן.

על מנת להפיג חששות אלה החליט הממונה להתנות את אישור המיזוג בתנאים מגבילים אלה:

* קבוצת פישמן חויבה שלא להחזיק יותר מ-20% מערכן הנקוב של אגרות החוב המונפקות עד לחודש נובמבר 2003 ולמכור את כל אגרות החוב עד סוף חודש נובמבר 2004.

* קבוצת פישמן לא תרכוש אג"ח ו/או ניירות ערך אחרים של ברק או זכויות בה או כלפיה ולא תשתתף במימון רכישה כאמור על ידי או עבור אדם אחר.

* קבוצת פישמן לא תפעל בהתאם לזכויות המוקנות לה באג"ח בטרם יינתן לכך אישור על ידי הממונה, למעט בכל האמור בזכות לקבלת תשלומי הריבית ובזכות להגיש תובענה כספית במידה ולא נפרעו תשלומי הריבית, בגובה התשלום שלא נפרע.

בתנאי המיזוג הובהר, כי במידה ושוק השיחות הבינלאומיות ייפתח לכניסת מפעילים נוספים בטרם הגיע המועדים שנקבעו בהחלטה לשם הפחתת אחזקות קבוצת פישמן באג"ח של ברק, הממונה ישקול שנית את חובת מכירת האג"ח ואת האיסור על רכישת האג"ח או מימון רכישתן על ידי קבוצת פישמן וכן המגבלות על הפעלת זכויות הקשורות באג"ח, וזאת ככל שתובא בפניו בקשה בעניין.

הערה: עיתון "גלובס" שייך לקבוצת מוניטין.

צרו איתנו קשר *5988