כל סעיפי האישום, כל ההרשעות, כל הזיכויים

בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע היום (ד') את יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, בעבירות של קבלת שוחד, מירמה והפרת אמונים. דרעי הורשע בחמש מתוך שבע העבירות שיוחסו לו. משה ויינברג, אריה ויינברג ויום-טוב רובין הורשעו אף הם ברוב העבירות שיוחסו להם.

פסק הדין כולל 917 עמודים. ראש ההרכב, ד"ר יעקב צמח, קרא הבוקר את עיקרי ההחלטה. עימו ישבו בדין השופטות מרים נאור ומוסיה ארד.

באישום הראשון נטען, כי בשנים 1990-1985 פעל דרעי בתפקידיו הציבוריים השונים, בהיותו עוזר שר הפנים, מועמד למנכ"ל משרד הפנים, מנכ"ל משרד הפנים ושר הפנים, תוך ניצול השפעתו כעובד ציבור, להשיג טובות הנאה ובכללם כספים ממקורות ממלכתיים שונים, במישרין או בעקיפין, לוויינברג ולרובין ולגופים בשליטתם.

בתמורה לכך קיבלו דרעי ורעייתו יפה 165 אלף דולר, בין היתר - כחלק ממימון רכישת דירת הזוג בשכונת הר-נוף בירושלים. 11 אלף דולר הוצאו לאירוחם של בני הזוג דרעי בלונדון, בדירתו של מרטין בראון. כן מומן כרטיס טיסה של יפה דרעי ואחד מילדיה לניו-יורק. חלק מהכסף הועבר באמצעות אחיו של דרעי, עו"ד שלמה דרעי. בסעיף זה הורשע דרעי בלקיחת שוחד, ויתר הנאשמים - במתן שוחד.

באישום השני נטען, כי הנאשמים קשרו קשר לקבל כספים במירמה ממקורות ממלכתיים עבור עמותת משכני הר שמואל ולהעבירם לעמותת "לב בנים", באמצעות מצגי מירמה, רישומים כוזבים ושימוש בסמכויות וביכולת ההשפעה של דרעי כעובד ציבור.

דרעי, שהיה אז מנכ"ל משרד הפנים, יזם העברת 200 אלף שקל ממשרד הפנים, באמצעות עיריית ירושלים, לעמותת המרכז לשיקום אסירים, על אף שאינו מוסמך להורות על כך. לצורך הסוואת הכספים, נעשו רישומים כוזבים בספרי העמותה.

כן הסדיר דרעי העברת 625 אלף שקל ממשרד הדתות, לעמותת מרכז לשיקום אסירים, לצורך העברתו לעמותת "לב בנים". הדבר נעשה תוך עריכת חוזה למראית עין, בדבר מכירת מבנה של "לב בנים". המחיר שננקב היה גבוה בהרבה מהשווי, ובהסתמך עליו התקבלו התמיכות מגורמים ממלכתיים. ויינברג ורובין קיבלו כספים במירמה ממשרד הדתות, בהשתתפותו של דרעי, ובמעשיהם קשרו קשר לרשום רישומים כוזבים.

בסעיף זה הורשע דרעי במירמה והפרת אמונים, וזוכה מרישום כוזב במסמכי תאגיד. יתר הנאשמים הורשעו בקבלת דבר במירמה וברישום כוזב במסמכי תאגיד.

באישום השלישי נטען, כי דרעי היה בין רוכשי המגרשים באתר נבי סמואל מחברת מורשת בנימין, בתיווכו של משה ויינברג. לאחר שהתברר, כי לא ניתן להביא לשינוי יעוד לבנייה, פעל דרעי להקמת ועדה, שהמליצה להעניק מגרשים חלופיים באתר של חברת ערים, לבעלי המגרשים באתר. כן פעל להעברת עבודות הפיתוח באתר מחברת ערים לעמותת משתכני הר שמואל. תמורת פעולותיו של דרעי, העבירה חברת מורשת בנימין שוחד בסך 200 אלף דולר לעמותת משתכני הר שמואל, לפי הסכם בין דרעי, משה ויינברג ורובין.

באישום זה הורשע דרעי במירמה והפרת אמונים, וזוכה מלקיחת ושוחד. משה ויינברג ויום-טוב רובין זוכו מלקיחת שוחד.

באישום הרביעי נטען, כי משה ויינברג ורובין קיבלו מחברת מורשת בנימין 310אלף שקל עבור לעמותת משתכני הר שמואל, ומתוכו הפקידו בחשבון הבנק של העמותה רק 195אלף שקל.

השניים זוכו מאשמת גניבה בידי מנהל ורישום כוזב במסמכי תאגיד.

באישום החמישי נטען, כי משה ויינברג ורובין משכו כסף מחשבון הבנק של עמותת משכתני הר שמואל, תוך רישום כוזב בספחי הצ'קים של העמותה, כאילו היו הכספים החזר חובות שחבה להם כביכול העמותה.

משה ויינברג זוכה מגניבה בידי מנהל והורשע חלקית ברישום כוזב במסמכי תאגיד. רובין הורשע חלקית בגניבה בידי מנהל וברישום כוזב במסמכי תאגיד.

באישום השישי נטען, כי משה ואריה ויינברג ורובין הביאו להכנסת שמותיהם של משה ויינברג ורובין לרשימה שהוגשה לוועדה ממלכתית, שהמליצה לאפשר לרוכשי מגרשים מחברת מורשת בנימין, לקבל מגרשים חלופיים - כמי שזכאים למגרש חלופי. זאת בכוונה לרמות, מכיוון שלא היתה להם זכות כלשהי לפי המלצת הוועדה.

משה ויינברג הורשע בקבלת דבר במירמה ושבועת שקר. אריה ויינברג זוכה מקבלת דבר במירמה. רובין הורשע בקבלת דבר במירמה ובשבועת שקר.

באישום השביעי נטען, כי על פי הנחיותיהם של רובין ואריה ויינברג, נוהלו רישומי קבלת הלוואות והחזרתן במסמכי עמותת "לב בנים", בדרך כלל בלא תיעוד. באופן זה נותר רובין בעל החוב היחיד של העמותה. השניים קשרו קשר לפיו יירשמו כספים שיתקבלו כהכנסות, כאילו הם הלוואות שעל העמותה להחזיר, כך שיתרת החוב לרובין תגדל ותאפשר להם למשוך סכומי כסף שונים. באופן זה, רשמו בכזב כמחצית מהכנסות העמותה בשנים .1988-1986

רובין ואריה ויינברג זוכו מאשמת רישום כוזב במסמכי תאגיד.

באישום השמיני נטען, כי אריה ויינברג הפקיד צ'ק בסך 100 אלף שקל, מחברת מורשת בנימין, שנועד לעמותת "לב בנים", בחשבונו האישי, ומשך את הכסף במזומן. ויינברג זוכה מאשמת גניבה בידי מנהל.

באישום התשיעי טענה המדינה, כי דרעי, בהיותו שר הפנים, פעל למינוי משה ויינברג ליו"ר מועצת להבים, ביודעו שוויינברג חסר כל הכשרה וכישורים לתפקיד, וביודעו שהמינוי עלול לפגוע ביעילות פעולת המינהל הציבורי.

פעולתו זו נועדה להעניק לוויינברג מקור פרנסה, וזאת בשל היחסים החבריים והעסקיים בינו לבין ויינברג, ובתמורה לשוחד שהעניקו ויינברג ורובין לדרעי במהלך השנים. ויינברג קיבל ממועצת להבים משכורת שסייעה לו להיחלץ מקשיים כלכליים בהם היה נתון, וקיבל לשימושו מכונית מפוארת שנרכשה על ידי המועצה. בסעיף זה הורשע דרעי במירמה והפרת אמונים.

באישום העשירי נטען, כי משה ויינברג ויום-טוב רובין קשרו קשר לרשום רישומים כוזבים בספרי העמותה לשיקום האסיר, לפיהם קיבלה העמותה הלוואה מיוסף רייצר, תושב לונדון וחברו של ויינברג, ובהסתמך על רישום זה לשלוח יד בכספי העמותה לשימושם, על ידי משיכה של כסף מחשבון הבנק של העמותה, בטענה כוזבת שמדובר בהחזר של אותה הלוואה. באופן זה נמשכו 40 אלף שקל - 25 אלף דולר באותה עת.

את הכסף הורו לרשום בכזב בספרי הנהלת החשבונות של העמותה, כאילו שימשו להחזר הלוואה לרייצר. ויינברג ורובין זוכו מאשמת גניבה בידי מנהל, והורשעו ברישום כוזב במסמכי תאגיד.

הכרעת הדין במשפט דרעי: הסיקור המלא


"השלמונים עלו משנה לשנה - לפי רום מעלתו של דרעי ולפי חפצו הגובר"

חומרת עונשו של דרעי היא שתקבע האם ייפסל אוטומטית לכהונת שר

הרב יוסף זקוק לדרעי - כדי למנוע מלחמת ירושה

פעילי ש"ס: "אנחנו לא מאמינים לביהמ"ש, הם תפסו את דרעי בתור קורבן"

"מאחורי שתיקתו של דרעי הסתתרה פעילות ענפה שהניבה גירסה מבושלת"

דרעי: מי שרוצה להראות שהוא אוהב אותי - שיוציא את הזעם על עוד אותיות בבחירות

נתניהו: ליבי עם אריה, יפה והילדים - אך חייבים לכבד את ההכרעה

עו"ד שגב: המשפט היה פסול בגלל החשיפה העצומה

חובתה של ש"ס

הפוליטיקאים והצדק

דרעי לא זז


יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988