נדחתה בקשת ידיעות, מעריב ורשת שוקן לביטול האישום בדבר פרסום שירותי זנות

עם זאת נקבע, כי חלק מטיעוני התביעה שנויים במחלוקת * הוגש כתב אישום מתוקן

בית משפט השלום בת"א דחה באחרונה את בקשתם של העיתונים "ידיעות אחרונות" ו"מעריב", של רשת שוקן ושל מנהליהם לבטל את כתב האישום נגדם.

כתב האישום, שהוגש במאי 2002, ייחס לנאשמים עבירה של פרסום בדבר מתן שירותי זנות.

הנאשמים העלו מספר טענות מקדמיות שמתוכן ביקשו לבטל את כתב האישום.

לטענת באי כוחם, יש לבטל את סעיף 205 ג'(א) לחוק העונשין, על-פיו מואשמים מרשיהם בפרסום בדבר שירותי מין של בגיר, כיוון שמדובר בסעיף בלתי ברור ולא חוקתי, הסותר את הוראות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, פוגע בפרטיות ובכבוד ופוגע לא מידתית בחופש הביטוי והמידע.

השופט דניאל בארי הגיע לידי מסקנה, כי דין כל הטענות המקדמיות להידחות, וציין, כי חלק מהטענות הן עקרוניות ומצדיקות התייחסות רצינית ומעמיקה, אולם התייחסות מעין זו מחייבת הסכמה עובדתית מלאה לגבי עובדות כתב האישום.

בארי הוסיף, כי לפחות חלק מהעובדות הניתנות על-ידי התביעה הן שנויות במחלוקת.

בינתיים הגישה התביעה לבית המשפט כתב אישום מתוקן.

כתב האישום המקורי ייחס לנאשמים עבירה של פרסום בדבר שירותי מין של בגיר, ואילו בכתב האישום המתוקן החליטה התביעה לייחס לנאשמים עבירות בהתאם למכלול המודעות על שירותי זנות שפורסמו בעיתונות.

על-פי כתב האישום המתוקן, הנאשמים - רשת שוקן, מנכ"לה יוסף ורשבסקי, ומנהל עיתון "העיר" והאחראי על מחלקת המודעות של העיתון, גיל גילת, מואשמים בכ-30 אישומים.

עיתון "מעריב", האחראי על הפרסומים בעיתון, רון קליינפלד, והאחראי על נוסח המודעות בדבר מתן שירותי הזנות, אלכסנדר דורין, מואשמים בכ-250 אישומים.

העיתון "ידיעות אחרונות" ומנהל לוח ידיעות אחרונות, רונן שפירא, מואשמים בכתב האישום המתוקן בכ-500 אישומים.

ישיבת ההקראה בתיק נקבעה ליום 3.2.03. (ת.פ 3635/02).

צרו איתנו קשר *5988