הפסד של 44 מ' ש' לתדיראן-אמפא ב-2002; הבעלים נדרשים להזרים הון

החברה-האחות, תדיראן מוצרי צריכה, הפסידה אשתקד 29 מיליון שקל * בשתי החברות הונהגה תוכנית התייעלות, הכוללת צמצום משמעותי בכוח האדם

חברת השיווק תדיראן-אמפא, הנמצאת בבעלות נחושתן ואמפא בחלקים שווים, סיימה את השנה החולפת בהפסד של 44 מיליון שקל, לאחר הפסד של כ-27 מיליון שקל בשנת 2001. מדו"חות נחושתן, הנשלטת על ידי לוי קושניר ואורי קויאטק, עולה כי לתדיראן-אמפא גירעון של 75 מיליון שקל בהון העצמי וגירעון של 38 מיליון שקל בהון החוזר, הממומן בעיקר משטרי הון לבעלי עניין בסך של כ-61 מיליון שקל ואשראי בנקאי המובטח בחלקו בערבויות בעלים.

לאור ההפסדים אשתקד, ובעקבות התמשכות המצב הביטחוני והמיתון בארץ ובשוק מוצרי החשמל בפרט, החלה תדיראן-אמפא בצעדי התייעלות אשתקד, שיימשכו גם השנה, על מנת להגיע לאיזון תפעולי. נכון לסוף דצמבר עמדה יתרת האשראי של החברה בבנקים על כ-91 מיליון שקל וסכום הערבויות הבנקאיות שהעמידו הבעלים על כ-31 מיליון שקל.

על רקע הגידול בגירעון בהון העצמי של תדיראן-אמפא, הגבוה משטרי ההון שהעמידו הבעלים למימון פעילות החברה, מתכוונות נחושתן ואמפא להזרים במהלך התקופה הקרובה 1.5 מיליון דולר נוספים לחברה, בהתאם להסכמות עם הבנקים.

תדיראן-אמפא פועלת בתחום מוצרי הצריכה החשמליים ומדווחת, כי הפסדיה אשתקד הושפעו מעלויות והוצאות חד-פעמיות של כ-34 מיליון שקל בגין מחיקת מלאים, הפסד ממימוש מלאים כתוצאה מהפסקת פעילות, חובות אבודים והוצאות הקשורות בתקופת טרום המיזוג (שבוצע בחודש אפריל 2001).

החברה, המאחדת מאז המיזוג את פעילותן של תדיראן מוצרי צריכה, אמקור ואמפא בתחום של ייצור, ייבוא ושיווק מקררים, ייבוא ושיווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ביתיים ומתן שירות למזגנים, מקררים ומוצרי חשמל, שוקדת בימים אלה על תוכנית ארגון מחדש שתכלול, בין היתר, צמצום משמעותי בכוח אדם, העברת פעילות למיקור חוץ והפסקת פעילויות שאינן תורמות לכיסוי ההוצאות הקבועות.

נחושתן רכשה בדצמבר 2001 30% ממניות תדיראן-אמפא מידי חברת תדיראן מוצרי צריכה ובמאי 2002 רכשה את 20% הנותרים שהחזיקה תמ"צ, בתמורה כוללת של כ-28 מיליון שקל. חודש לאחר שהושלמה רכישת המניות, התקשרה תדיראן-אמפא בהסכם לרכישת שליטה בקבוצת אלקטרו-ויסטה, המשמשת כמפיץ ונותן שירות של המותג AEG בעלות כוללת של 14.6 מיליון שקל.

אשר לתדיראן מוצרי צריכה, מדו"חות נחושתן עולה, כי חברה זו עברה אשתקד להפסד של 29 מיליון שקל, לעומת רווח של 8.6 מיליון שקל ב-2001 ושל 34.9 מיליון שקל ב-2000. במקביל, חלה ירידה מהותית בהכנסות החברה, שעמדו על 516 מיליון שקל, לעומת 611 מיליון שקל ב-2001.

נחושתן מחזיקה 42% ממניות תמ"צ, שמאז העברת חלק מפעילותה לתדיראן-אמפא, פועלת בתחום של פיתוח, ייצור, ייבוא ושיווק מזגנים, וכן פיתוח וייצור מקררים (בקבלנות מישנה). שנת 2002 היתה קשה עבור תמ"צ, שכמו תדיראן-אמפא הושפעה קשות מהמיתון ומהתגברות התחרות בישראל. גם כאן נבע ההפסד, בין היתר, מעלויות והוצאות חד-פעמיות בגין מחיקות מלאים, הפחתת רכוש והעברת פעילות למיקור חוץ המסתכמות בכ-15 מיליון שקל.

השנה אישר דירקטוריון תמ"צ תוכנית ארגון מחדש, שמטרתה לייעל את החברה ולתת לה כלים להתמודד עם המיתון והתחרות. התוכנית כוללת, בין היתר, העברה ומיזוג המטה מת"א למפעל בעפולה, צמצום משמעותי בכוח אדם וארגון מחדש של מבנה הפעילות היצרנית. התוכנית תבוצע במחצית הראשונה של השנה ומטרתה להחזיר את החברה, עוד השנה, לרווחיות.

את השליטה בתמ"צ רכשה נחושתן באוקטובר 99' מקונצרן כור, לפי שווי של כ-55 מיליון דולר לחברה. לאחר הרכישה מימש הקונצרן האמריקני קרייר, שהחזיק מניות מיעוט בתמ"צ, אופציה להגדלת אחזקותיו בחברה, וכתוצאה מכך מחזיק בה כיום 58% מהמניות.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988