הפסד של 17 מיליון שקל לפיבי ברבעון - בעיקר בשל הפעילות הלא-בנקאית בקבוצה

ממשלת ירדן מאיימת להגיש תביעה נגד פרויקט שער הירדן, בו שותפה פיבי, בשל העיכובים

פיבי, בעלת השליטה בבנק הבינלאומי, סיימה את הרבעון הראשון בהפסד של 17 מיליון שקל, לעומת הרבעון המקביל בו הפסידה 40 מיליון שקל. ההפסד מיוחס לפיבי השקעות, חברת-הבת המרכזת את הפעילות הלא-בנקאית בקבוצה.

פיבי השקעות תרמה לפיבי הפסד של 36 מיליון שקל, בעוד הבנק הבינלאומי, שהרוויח ברבעון 36 מיליון שקל, תרם לפיבי 18 מיליון שקל, ובכך שיפור משמעותית את תוצאותיה.

תוצאות פיבי לרבעון משקפות תשואה נטו שלילית על ההון של 4% בשיעור שנתי, לעומת תשואה שלילית של 8.8% ברבעון המקביל בשנה שעברה.

הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה הסתכם ברבעון ב-325 מיליון שקל, גידול של 0.9% לעומת הרבעון המקביל. ההפרשה לחובות מסופקים, שהיא למעשה הפרשת הבינלאומי והחברות המאוחדות שלו, הסתכמה ב-82 מיליון שקל, ירידה מהותית של 73.4% לעומת הרבעון המקביל.

ההכנסות התפעוליות והאחרות הסתכמו ב-152 מיליון שקל, ירידה של 22.8%, וההוצאות התפעוליות והאחרות גדלו ב-10.3% והסתכמו ב-342 מיליון שקל.

מאזן פיבי הסתכם בסוף הרבעון ב-65.5 מיליארד שקל, ירידה של 0.8% לעומת הרבעון הקודם. ההון העצמי הסתכם ב-1.66 מיליארד שקל, ירידה קלה של 0.3%.

כאמור, את ההפסדים ברבעון תרמה פיבי השקעות. סך ההשקעות של פיבי השקעות בחברות כלולות, כולל הלוואות, עומד בסוף הרבעון על 546 מיליון שקל. לפיבי ולפיבי השקעות ערבויות בנקאיות, מרביתן לטובת הבינלאומי, להבטחת אשראים של חברות מוחזקות של פיבי השקעות, בהיקף של 48 מיליון שקל, ולהבטחת אשראים של פיבי השקעות, בהיקף של 654 מיליון שקל.

אחת הפעילויות העיקריות של פיבי השקעות היא אחזקה משותפת עם CRH האירית במשאב, בעלת השליטה בנשר. על-פי הדו"חות, פיבי קיבלה ברבעון דיבידנד בגין מניות הבכורה שברשותה, בסך 24 מיליון שקל, מתוך דיבידנד בסך 27 מיליון שקל עליו הוחלט ברבעון.

הרשויות הירדניות הודיעו לאחרונה ליזם הירדני של פרויקט שער הירדן, בו שותפה פיבי, כי בשל העיכוב בפרויקט ואי מילוי דרישותיהן, נגרם נזק לכלכלת ירדן. לכן, הרשויות יבחנו את סוגיית המשך הפרויקט ועשויות לתבוע נזקים.

למועד הדו"חות הסתכם חלקה של פיבי במימון הפרויקט ב-62 מיליון שקל כהלוואות בעלים וערבויות בנקאיות ועוד 3 מיליון דולר, ערבות לבנק העולמי.

יתרת ההלוואות והערבויות בניכוי הפרשות אלה עומדת על 8 מיליון שקל. הנהלת פיבי השקעות מעריכה, כי הסכום בר ההשבה מהפרויקט עולה על יתרת החשיפה.

צרו איתנו קשר *5988