תשואת רווח ההון - תשואה שוטפת ( תשואת הדיבידנד )

תשואה מהשקעה נמדדת ע"י הרווח הכספי הנובע מביצוע ההשקעה .

תשואה זו מתקבלת למעשה משני מרכיבי רווח אפשריים.

א. רווח הון שנמדד ע"י ההפרש ( החיובי ) בין מחיר מכירת הנכס ומחיר קניית הנכס ( כאשר ההפרש שלילי , מתקבל הפסד הון ) .

ב. רווח שוטף המתקבל בזמן החזקת הנכס. רווח שוטף יכול להיות ,דיבידנד על מניה או דיבידנד על תעודת השתתפות בקרן . בהתאמה רווח שוטף יכול להיות ,ריבית על הלוואות או ריבית על אגרות חוב .

התשואה הכוללת על השקעה = תשואת רווח ההון + תשואת הדיבידנד .

תשואת רווח ההון קלה לחישוב כי היא מבוססת על שני ערכים כספיים ( מחיר קניה ומחיר מכירה ).
תשואת הדיבידנד מורכבת יותר לחישוב , כי היא מתייחסת לסידרה של סכומים כספיים המתקבלים במועדים שונים ( החישוב נעשה בדרך כלל באמצעות אמצעים ממוחשבים ) .
דוגמא חישוב התשואה
משקיע קנה תעודת השתתפות בקרן נאמנות במחיר קניה של 3,000 ש"ח . במהלך החזקת התעודה קיבל בסוף כל חודש דיבידנד של 45 ש"ח . לאחר שנה , מכר את התעודה במחיר פדיון של 3,150 ש"ח .
תשואת רווח ההון : 5% לשנה 1.05 = 3,000 / 3,150
תשואת הדיבידנד : 1.5% לחודש 0.015 = 3,000 / 45
קביעת אחוז התשואה הכוללת בדוגמא זו מורכבת , מכיוון שאין הגדרת זמן זהה לשני מרכיבי התשואה . הצורך לצרף בין תשואה חודשית לתשואה שנתית יוצר תחשיב בעייתי , הנפתר באמצעות תוכנות פיננסיות .

בדוגמא זו ( באמצעות מחשבון פיננסי ) : התשואה הכוללת החודשית : 1.8754% התשואה הכוללת השנתית : 24.98%