בורגר ראנץ תערער על החלטת שטרום לא לאשר לה רכישת ברגר קינג

טוענת: היעדר נימוקים להחלטה פוגע בערעור * שטרום: הנימוקים יפורסמו עד 15 באוקטובר

בורגר ראנץ הודיעה לבית הדין להגבלים עסקיים, כי היא עומדת לערער על החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים, דרור שטרום, שלא לאשר את רכישת ברגר קינג (בהקפאת הליכים).

בבקשה להארכת מועד להגשת ערעור, שהגישה באמצעות עו"ד טל אייל בוגר, אומרת בורגר ראנץ כי היא איננה יכולה להגיש ערעור על החלטת שטרום, בשל העובדה כי החלטתו ניתנה ללא נימוקים באופן לקוני.

עם זאת ציין שטרום, כי נימוקי ההחלטה יינתנו בנפרד. בורגר ראנץ אמרה, כי בשל היעדר נימוקים נפגעת יכולתה למצות את זכות הערעור המוקנית לה בחוק.

לאור האמור, ביקשה בורגר ראנץ מבית הדין להורות לשטרום לתת את נימוקי החלטתו עד ל-25 לחודש, דהיינו 40 יום לאחר קבלת ההחלטה ו-90 יום לאחר מועד הגשת הודעת הרכישה.

עוד ביקשה בורגר ראנץ להאריך את המועד להגשת ערעור על החלטת שטרום, כך שתהיה רשאית להגישו בתוך 30 יום מהמועד שתקבל לידיה את נימוקי הממונה.

השופט יהונתן עדיאל קיבל את הבקשה ואפשר לה להגיש ערעור עד לתום 30 יום מיום קבלת הנימוקים. עם זאת מציין עדיאל, כי ספק אם יש בידיו הסמכות להורות לשטרום לתת את נימוקיו עד לתאריך המבוקש.

בתגובה לבקשה הסכים שטרום להארכת המועד להגשת ערר כפי שביקשה בורגר ראנץ. עם זאת מציין הממונה, כי הנימוקים להתנגדות למיזוג הוצגו בפני בורגר ראנץ בהרחבה ובפירוט יתר במסגרת פגישה ממושכת שהתקיימה בין הצדדים לפני מתן ההחלטה.

עוד מציין שטרום, באמצעות עו"ד מיכל רוטשילד, שאין לבית הדין להגבלים עסקיים סמכות לקציבת מועד לפרסום הנימוקים, אך למרות זאת הנימוקים יפורסמו לכל היותר עד ה-15 לאוקטובר, וייתכן מאוד שהם יפורסמו עוד קודם לכן. (בש"א 927/03).

צרו איתנו קשר *5988