ביהמ"ש העליון: האינטרס הציבורי הוא הקובע בדיני הגבלים ולא כוונת הצדדים

דחה ערעור של טבעול על זכיית שף הים במיכרז של משרד הביטחון, בטענה להפרת הסכם אי תחרות

בית המשפט העליון קבע היום (ב'), כי ההסכם בין קיבוץ אילון ושף הים ניהול, שהוגדר כהסכם סודיות ואי תחרות, הוא הסדר כובל. בכך דחה בית המשפט העליון ערעור של חברת טבעול כנגד משרד הביטחון ושף הים.

בפסק דין עקרוני, שהתקבל ברוב דעות השופטים אליעזר גולדברג ודורית בייניש כנגד דעתו של השופט יעקב טירקל, קבע בית המשפט העליון, כי מטרת החוק היא להגן על האינטרס הציבורי, ואין כל חשיבות לכוונת הצדדים להסדר.

שף הים הוגבלה בייצור מוצרי מזון מחלבון צמחי ולכן יש לקבל את עמדת השופט גבריאל קלינג מבית המשפט המחוזי שלא היה בין הצדדים חוזה מחייב לאור העובדה שההסדר הוא כובל. מדובר בטבעול שהקימה יחד עם קיבוץ אילון שותפות בשם שף הים.

השותפות עסקה בייצור מוצרי תחליפי בשר מן הצומח, על בסיס ידע שהיה לטבעול, ובייצור מוצרי דגים, לפי ידע שהיה לקיבוץ. על רקע מצב כלכלי קשה נחתם הסכם, לפיו הסכימה טבעול לפרוש מהשותפות ללא תמורה, כנגד שיחרורה מההתחייבויות. בנוסף נקבע, כי טבעול תהיה זכאית לרכוש מהשותפות את הציוד המשמש לייצור מוצרי טבעול.

בהסכם הפרישה נקבע סעיף של סודיות ואי תחרות. הסעיף אומר, כי אילון, שף הים וחברת הניהול מתחייבים להימנע במשך חמש שנים מלעסוק במישרין או בעקיפין במוצרים דמויי בשר המיוצרים מחלבון צמחי, ולהימנע מלהשתמש במיתקן שף הים בקיבוץ אילון. מאידך, התחייבה טבעול לא לעסוק במוצרי דגים באותה תקופה.

במארס 1997 פירסם משרד הביטחון מיכרז לאספקת 500 אלף שניצלים מחלבון צמחי. הצעת שף הים זכתה במיכרז. פנייה של טבעול לבית המשפט המחוזי, בבקשה למנוע את ההתקשרות, נדחתה, לאחר שהשופט גבריאל קלינג קבע, כי ההסכם הוא הסדר כובל, ולכן אינו מחייב.

פסק הדין בעליון קובע, כי האינטרס הדומינננטי בדיני ההגבלים העיסקיים הוא האינטרס הציבורי ולא אינטרס הפרט. המטרה היא לשמור על תחרות חופשית במשק העבודה. עם זאת מציין פסק הדין, כי אין מקום לקביעה גורפת, לפיה כל הסכם לאי תחרות בין עובד ובין חברה בה עבד או בין שותפים, הוא הסדר כובל.

עוד קובע פסק הדין, כי העובדה שהכוונה לא היתה להגביל את התחרות, איננה רלוונטית. החוק בודק את תוצאת ההסדר ולא את כוונת הצדדים. מאחר שמטרת החוק היא להגן על האינטרס הציבורי, ולכוונת הצדדים להסדר אין שום משמעות בנוגע לאינטרס זה, אין העניין משנה את התוצאה.

את טבעול ייצגו עוה"ד יעקב שפיגלמן ואייל קינן, ואת שף הים - עוה"ד אביגדור קלגסבלד ושרון קליינמן. (ע.א 6222/97)