הוועדה המחוזית דרום הפקידה בתנאים תוכנית לשינוי פרויקט המרינה באשדוד

הוועדה המחוזית דרום החליטה ברוב קולות להפקיד בתנאים תוכנית המהווה שינוי לתוכנית המתאר של פרויקט המרינה באשדוד. אחרי קיום ההצבעה החליטה הוועדה לאמץ את הצעת יו"ר הוועדה. עניינה של התוכנית הוא שינוי עקרוני לגבי השימושים למגורים, מלונאות, מסחר ושטחי ציבור. השינוי המבוקש נובע, לדברי הוועדה, מהפיחות שחל בציפיות לפיתוח תיירותי מאז אושרה התוכנית, וכן מעלייה בביקוש ובדרישה למגורים.

במסגרת השינוי, יתווספו שטחים למגורים, וייגרעו שטחים לתיירות. הוועדה קבעה, כי יש לשים לב למיקומה המרכזי של המרינה בחזית החופית של רובע הסיטי, ולהזדמנויות הגלומות בה ליזמים ולכלל הציבור. הוועדה מציינת, כי הוגשו ונדונו בוועדה תוכניות נקודתיות לתוספת זכויות בנייה ליחידות הדיור במגרשים שבסמוך, אשר אינם כלולים בתוכנית המתאר של המרינה.

עורכי התוכנית ביקשו לבטל לחלוטין את הפרויקטים למלונאות, אך לשכת התכנון המחוזית דחתה דרישה זו וטענה, כי יש בכך כדי להפוך על פיה את ליבה של תוכנית המרינה. עורכי התוכנית טענו, כי אין דורש לשימושי המלונאות, ועל כן לא ניתן לפתח שטחים אלה כראוי למיקומם המרכזי בחזית הכיכר. הוועדה החליטה להפקיד את התוכנית בתנאים הבאים:

* דו"ח סביבתי למשרד לאיכות הסביבה, אשר יבחן את ההשפעות הצפויות עקב השינויים בתוכנית בנושאים כגון אקלים, הרוח בסביבת מגדלי המלונאות, השפעת תוספת הצל ועוד.

* הוועדה מסמיכה את לשכת התכנון, לתיאום עם המינהל ועיריית אשדוד, לבחון ולהחליט בדבר היקף תוספת זכויות הבנייה, יחידות הדיור ויחידות האכסון המלונאי.

* תיאום התוכנית עם משרדי התחבורה והביטחון.

צרו איתנו קשר *5988