אושר בקריאה ראשונה: פנסיית חובה לכל עובד

ההצעה: מעביד שלא יקיים את ההוראות - ייקנס עד מיליון שקל וצפוי למאסר של עד שישה חודשים

הצעת חוק פנסיה חובה עברה אמש (ב') בקריאה ראשונה במליאת הכנסת, תחת שמם של יו"ר ועדת העבודה והרווחה, ח"כ שאול יהלום (מפד"ל), וחבר ועדת הכספים, ח"כ אבשלום וילן (יחד).

הצעת החוק, שקובעת עיקרון לפיו לכל עובד במדינת ישראל יהיה הסדר פנסיה, היא יוזמתו של היו"ר לשעבר של ועדת הכספים, אברהם הירשזון (ליכוד). וילן ויהלום קבלו על עצמם לסיים את החקיקה לאחר מעבר של הירשזון לממשלה כשר התיירות.

לפי הצעת החוק, שרי התמ"ת והאוצר יקבעו בצו הוראות שיחולו על עובדים שאין להם הסדר פנסיה כלשהו. החל ממועד שייקבע בהכנת החוק לקריאה שנייה ושלישית, יהיה לכל עובד בישראל הסדר פנסיוני עד לתקרת שכר שתיקבע בצו.

דין תשלומי הפנסיה יהיה כדין שכר עבודה לפי חוק הגנת השכר. מעביד שלא יקיים את הוראות החוק, צפוי לעונש מאסר עד שישה חודשים וקנס עד 200 אלף שקל. אם מפר החוק הוא תאגיד, הקנס עלול להגיע עד מיליון שקל.

עוד נקבע בהצעת החוק, כי כל הסדר פנסיוני קיים, יכול לבוא במקום ההסדר שייקבע בצו, רק אם הוא בתנאים טובים יותר מהאחרון. זכותו של העובד לבחור את קופת הפנסיה שבה יהיה מבוטח, והחוק מגן על הכספים שיופקדו בקופה מעיקול ושעבוד.

הוראות החוק לא יחולו על עובדים שלגביהם קיים הסדר של פנסיה תקציבית. שר האוצר גם יהיה רשאי לקבוע סוגי עובדים נוספים שחובת הביטוח לא תחול עליהם, אם שכרם אינו עולה על סכום מזערי שייקבע.

יהלום ציין, שהצעת החוק היא תקדימית ואמורה להיות תשתית לקביעת הסדרי פנסיה נכונים, ראויים ומאוזנים שיבטיחו חיים בכבוד בגיל הזקנה לכלל העובדים בישראל.

בקריאה ראשונה עברה אמש גם הצעת החוק הפרטית של הח"כים חיים אורון (יחד) וחיים כץ (ליכוד), לפיה כל שינוי של האוצר בתקנות הנוגעות לקרנות הפנסיה יהיה טעון אישור של ועדת הכספים.

התיקון סותם פירצה בחוק קרנות הפנסיה שנוצרה בעת אישורו בוועדה במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2004, בדיון מרתוני של יום ולילה כשרוב חברי הוועדה נמנמו. הפירצה הקיימת מאפשרת לממונה על שוק ההון לשנות את התקנות ללא פיקוח ציבורי.

צרו איתנו קשר *5988