בקשה לצו ביניים נגד מימוש מכרז לעגלות כבודה בנתב"ג

החברות סינאל תעשיות ור.ג.א ניקיון מבקשות בביהמ"ש המחוזי בתל-אביב צו ביניים, נגד מימוש זכיית החברות פרידנזון שירותים, מרטנס הופמן יועצים ושמיר איתן במכרז לעגלות כבודה בשירות עצמי בנתב"ג. בתיק העיקרי הן מבקשות לבטל את ההצעה המשותפת של הזוכות, ולהורות לרשות על דיון חוזר בתוצאות המכרז, או מכרז חדש.

לטענתן, עד כה לא הופעלה בנתב"ג בקרה ממוחשבת למעקב אחר עגלות כבודה, והמערך המוצע כולל עגלות, מחשב המשדר למרכז בקרה, ומידע על כמות העגלות בכל מתקן. הבקרה הממוחשבת מאפשרת מעקב שוטף על מיקום העגלות בשדה.

לטענת המבקשות, באמצעות עוה"ד רות ברק ורונית גרבר, הצעת המשיבות לא עמדה בתנאי הסף, למערך בקרה המשמש שני נמלים בעולם לפחות. לדבריהן, המשיבות כללו מערך המצוי בנמלי הוואנה וליסבון, אך בליסבון הוצא המערך משימוש חצי שנה לפני הגשת ההצעות למכרז.

לטענתן, המשיבות הסתירו מהרשות, כי המערך לא פועל בליסבון, ועל-פי פרוטוקולים של ועדת המכרזים, לא נבדקה כלל עמידת ההצעות בתנאי זה. עוד טענו, כי המשיבות לא עמדו בתנאי, שציוד השינוע של העגלות יהיה כזה שפותח במיוחד לשם כך.

במכרז נדרשו 400 עגלות לשינוע עצמי, 80 יחידות בקרה, 14 כלי שינוע ומוקד. איסוף העגלות מבוצע כיום בידי ר.ג.א שירותים וניקיון. המבקשות הגישו הצעה משותפת שדורגה שלישית. במקום השני דורגה הצעה משותפת של זיפ אופנה וכץ משלוח בינעירוני.

השופט, ניסים ישעיה, הורה להעביר את הבקשה לתגובת המשיבות תוך 10 ימים. (עת"מ 1312/05).