הנקראות ביותר

11 עובדים ויורשי עובדים בכור הגרעיני הגישו תביעות בהיקף 76 מיליון שקל נגד מדינת ישראל

טוענים: במהלך העבודה נחשפנו לקרינה מייננת ולחומרים כימיים שגרמו לסרטן מסוגים שונים

לביהמ"ש המחוזי בת"א הוגשו היום 11 תביעות בהיקף 76 מיליון שקל על-ידי עובדים ויורשי עובדים בכור הגרעיני בדימונה ובמרכז למחקר גרעיני בנחל שורק נגד מדינת ישראל. לטענת התובעים במהלך עבודתם הם נחשפו לקרינה מייננת ולחומרים כימיים מסוכנים ורעילים.

בנותיו, יורשותיו של פרופ' סעדיה עמיאל תובעות 3.3 מיליון שקל. בתביעתם נאמר, כי המנוח, פרופ' לכימיה ולפיזיקה גרעינית, עבד במרכז למחקר גרעיני בנחל שורק משנות ה-50 ועד מותו. במוחו אובחן גידול ממאיר ולאחר הניתוח להסרת חלק ניכר מהגידול, סבל המנוח משיתוק פלג גופו הימני ומקשיי תפקוד ניכרים. ב-1978 הופיע הגידול הממאיר מחדש ובאוגוסט אותה שנה נפטר המנוח.

מיה ויין, אשתו של אליהו ויין, שעבד כטכנאי כימיה במרכז למחקר גרעיני בנחל שורק, תובעת 8.87 מיליון שקל. בתביעה נאמר, כי בספטמבר 1985בהיות המנוח בן 51, אובחן אצלו סרטן המוח מסוג נדיר ביותר.עוד נאמר, כי מספר עובדים נוספים ביחידתו לקו אף הם במחלות סרטן ושיעור התחלואה בסרטני מוח בקרב עובדי מעבדות המרכזים למחקר גרעיני גבוהים משיעורם באוכלוסייה הכללית באותה קבוצת גילאים. בתביעה נאמר, כי הנתבעת הודתה שהמנוח בא במגע במהלך עבודתו עם מתכות מסוכנות, עופרת וקדמיום.

אלמנתו של יהודה יפרח וילדיו, תובעים 8.43 מיליון שקל. יפרח עבד בכור הגרעיני בדימונה מ-1970 ועד 2002 באיזורים המוגדרים 'חמים'. יפרח שימש בתפקידים של מפעיל ומהנדס אלקטרוניקה ביחידה 'חמה'. בכתב התביעה נאמר, כי נחשף למנות קרינה גבוהות במיוחד בעת ביצועם של עבודות האחזקה במערכות הכור אשר בוצעו בשנות ה-70 בסביבת עבודה עתירת קרינה ומזוהמת.

בתקופת עבודתו היה מעורב במספר תקלות גרעיניות חמורות ובשתי הזדמנויות בהן נכח במקום, נשלפו בטעות לזמן קצר מוצרים רדיו-אקטיביים מתוך בריכת המים המיועדת להגנה מפני קרינה מייננת. שיעור החשיפה היה פי מאות-אלפים מהמותר.

במקרה אחר, נדרש לטפל בתקלה בתחתית אחת הבריכות בכור, הזדהם בזיהום רדיו-אקטיבי אך למעט שטיפה יסודית לא נערכו לו כל בדיקות ואם נערכו תוצאותיהם נעלמו. במקרה נוסף, נדרש לבצע פעולה מסוימת לצורך הגברת האוורור בכור. עבודה זו אשר נעשית כיום בלבוש מיוחד ובמערכת נשימה אוטונומית בוצעה על-ידיו ללא ציוד מגן וללא פיקוח.

ישראל כהנא, התובע 4.26 מיליון שקל, עבד בקמ"ג מ-1962-1996 עם שלוש שנות הפסקה, ובין היתר במעבדת הרדיו-גרפיה ובמחסן החומרים. בתביעה נאמר, כי במהלך צילומי הרדיו-גרפיה שנועדו לאיתור תקלות בצנרת נמצא התובע באופן קבוע בקרבה מסוכנת למקורות רדיו-אקטיביים ללא מיגון הולם. ב-2002 אובחן במוחו סרטן ובניתוח שבוצע נכרת הגידול.

יוסי פרג, התובע 8 מיליון שקל, עבד בקמ"ג מ-1979 ועד היום, כחשמלאי באיזורים 'חמים', עתירי קרינה רדיו-אקטיבית. באפריל 2002 בהיותו בן 48 אובחן בו סרטן הלימפומה. בתביעה נאמר, כי מתיקו הרפואי כפי שהועבר על-ידי הנתבעת עולה, כי לפחות פעם אחת נחשף לחומר מזהם ששמו והרכבו הכימיים נמחקו מתיקו הרפואי.

יצחק רחמיאן, התובע 5.7 מיליון שקל, עובד בקמ"ג מ-1975 ועד היום כפקח ביקורת קרינה , טוען, כי עבודתו היום יומית בוצעה באזורים 'חמים' רוויי קרינה רדיו-אקטיבית תוך מגע עם חומרים מסוכנים שונים. עבודה זו בוצעה לפחות עד סוף שנת ה-80 עם מיגון חלקי בלבד ולפעמים בלעדיו, בתנאים של חוסר פיקוח, ללא הדרכה הולמת וללא ניטור של כל סוגי הקרינה והחומרים המסוכנים אליהם נחשף.

לדבריו, לא פעם הוא נשלח לאיתור תקלות וזיהומים ללא מסכה ומכשירי הניטור לא עברו בדיקות תקופתיות לכיול ולאימות תקינותם על-ידי בודק מוסמך במשך שנים ארוכות עד למקרים של תקלות שבר.

התובע מציין, כי לפחות במקרה אחד, נחשף למקור רדיו-אקטיבי חזק ללא כל אמצעי מיגון וללא כל מסכה וזאת במסגרת תרגיל לאיתור מקור רדיו-אקטיבי. במקרים נוספים, שהה בשדות של קרינה גבוהה במשך זמן ממושך עד לאיתור המקור המקרין.

עוד טוען התובע, כי במסגרת עבודתו הוטל עליו להפריד בין עופרת מזוהמת רדיו-אקטיבית לבין עופרת נקייה ללא כל אמצעי מיגון. על-פי כתב התביעה, בתעלות האוורור באחד המכונים 'החמים' נתגלו גרגרי חול המזוהמים בזיהום רדיו-אקטיבי. עוד טוען התובע, כי בנובמבר 1993 בהיותו בן 40 אובחן אצלו סרטן בשלפוחית השתן. בדיקות העלו, כי הוא סובל מגידול בכיס השתן. התובע עבר ניתוח לכריתת הגידול.

עדי פלג, התובע 9.45 מיליון שקל, עבד בקמ"ג ממאי 1972 ועד אוגוסט 1980 כטכנאי גרעין באזורים 'החמים' עתירי קרינה רדיו-אקטיבית. בהיותו בן 54, אובחן אצלו סרטן בעמוד השדרה הגבי והצווארי. לדבריו, מספר עובדים נוספים ביחידתו לקו אף הם במחלות סרטן.

חן ישראל, טכנאי גרעין עובד בקמ"ג מאפריל 1979 ועד היום התובע 8.7 מיליון שקל. לדבריו, היה מעורב במהלך עבודתו במספר תקלות גרעיניות, אחת מהן באוגוסט 1980, שעה שנשפכה 200 ליטר של מים כבדים על הרצפה, והוא ואחרים נדרשו לאסוף את המים בידיהם עם צמר גפן ללא כל ציוד מגן.

עוד הוא טוען, כי נדרש להיכנס לתעלות האוורור של הכור לבדיקת אחד השסתומים וזאת ללא כל ציוד מגן ותוך חשיפה לחומרים מסוכנים ולקרינה מייננת. לדבריו בהיותו בן 47 אובחן אצלו סרטן הריאות ובניתוח שבוצע לו נכרתה האונה העליונה בריאתו הימנית.

אלכס גובר, התובע 4.53 מיליון שקל עובד בקמ"ג מ-1970 כחשמלאי באיזורים 'החמים' עתירי קרינה רדיו-אקטיבית טוען שהיה מעורב במספר תאונות במהלכן נחשף למנות קרינה מוגברות ולחומרים כימיים. ביוני 1981 היה מעורב בפיצוץ בתא גזים וביוני 1993בתקלה במהלך טיפול תרמי בוואקום. לדבריו בהיותו בן 60 אובחנה אצלו מחלת הסרטן. לדבריו, לפחות 5 עובדים נוספים ביחידתו לקו אף הם במחלות סרטן.

ניסים זילכה, התובע 8.6 מיליון שקל עובד בקמ"ג מ-1970 ולאחרונה משמש כמהנדס משמרת. לדבריו בהיותו בן 57 אובחן אצלו סרטן הלימפה. בתביעתו נאמר, כי בשנות ה-70 וה-80 בוצעו עבודות האחזקה בכור בסביבת עבודה רוויית קרינה ונעשו קיצורי דרך דוגמת כניסה לאזורים 'החמים' זמן קצר מאוד לאחר הדממת הכור. התובע טוען, כי הפיקוח והמיכשור, שנועדו להבטיח את העובדים מפני חשיפת יתר מפני קרינה מייננת ולחומרים מסוכנים אחרים, היו לקויים באותם שנים. לדבריו, במהלך עבודתו אירעו מספר תאונות המכונות תקלות גרעיניות. באחד המקרים, נפל לאחד הבריכות, שאף את אדי מי הבריכה ונחשף לקרינה ולזיהום. לדבריו, מספר עובדים נוספים ביחידה בה עבד לקו במחלת הסרטן בגיל צעיר.

שי דוד, התובע 6.5 מיליון שקל עבד בקמ"ג מאפריל 1965 ועד אפריל 1999 כטכנאי ניסויים ראשי במחלקה מיוחדת שעסקה בפרויקט לאומי סודי. לדבריו, עבודתו בוצעה בחדר קטן ללא פתחי אוורור וללא אמצעי הגנה. בתקופת עבודתו היה מעורב במספר תאונות המכונות תקלות גרעיניות. באפריל 1996 היה מעורב בתקלה חמורה שאירעה במעבדה במהלכה אותר זיהום בכפפות העבודה. לדבריו, בהיותו בן 57 אובחנו אצלו מספר מחלות סרטן נדירות ושונות זו מזו דבר המצביע על הקשר המובהק בינן לבין חשיפתו התעסוקתית.

בתגובה נמסר מהוועדה לאנרגיה אטומית כי "אין קשר בין מחלת העובדים לבין עבודתם בקמ"ג. טענות דומות לטענות שעולות מהתביעות החדשות, נטענו במסגרתן של תביעות שהוגשו בעבר. לאחר בירור משפטי נדחו הטענות. לכשנקבל את כתבי התביעה נגיב לטענות אחת לאחת".

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
נדל"ן
גלובס טק
נתוני מסחר
שוק ההון
נתח שוק
דין וחשבון
מטבעות דיגיטליים
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
עקבו אחרינו ברשתות