מזוז: להדיח את בראל; בראל: לא קרא את תשובותי

היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, קובע, כי החלטתו של השר אהוד אולמרט להדיח את מנכ"ל רשות השידור, יוסף בראל, נתמכת בתשתית עובדתית מוצקה. הדחתו של בראל תובא להצבעת ממשלה ביום שני הקרוב, וחוות הדעת של מזוז הועברה לשרים ביום שישי שעבר.

בחוות דעתו של מזוז נאמר, כי קיימים ממצאים חמורים של מבקר המדינה שהתייחסו לרשות השידור. עולה מהן, כי בראל פעל בניגוד לחוק ולכללי מינהל תקין בהקשרים שונים ובהם גם מינוי מקורבים, העסקה וקידום של עובדים ללא מכרזים כדין, והתקשרויות עם יועצים חיצוניים ללא קבלת אישור הגורמים המתאימים.

את חוות הדעת מסיים מזוז בקובעו: "בנסיבות אלו נראה, כי אין מנוס מאישור הצעת ההחלטה על-ידי הממשלה". עד הגשתה של חוות דעת זו נראה היה, כי אין רוב בממשלה להדחתו של בראל, אולם עתה פני הדברים עשויים להשתנות.

בתגובה כתב למזוז בא כוחו של בראל, עו"ד יוסי ארנון: "מרשי הופתע לקרוא את הערותיך בנושא הפסקת כהונתו כמנכ"ל רשות השידור, שכן זה לוקה באי דיוקים ומתבסס על עובדות שאינן נכונות ועל מידע חלקי בלבד.

"על פני הדברים עולה, כי הינך מייחס למרשי דברים שאירעו בטרם כניסתו לתפקיד. מקריאת מכתבך עולה, כי לא קראת את תשובות מרשי לטענות שהועלו כנגדו, ולא בחנת הדברים לעומקם בטרם נקיטת העמדה על ידך, מכך שעמדתך מתבססת על האמור בדו"חות המבקר, על אף שאלה קדמו לכניסת מרשי לכהונתו כמנכ"ל(!).

" לדעת מרשי, הוטעית על-ידי גורמים בפרקליטות בכל הנוגע לטענות שהועלו כנגד מרשי, ומרשי מבקש, כי תשמע את עמדתו ותקרא את תשובותיו בטרם תנקוט בעמדה כנגדו".

בראל מבקש למנות שופט עליון בדימוס, אשר יבדוק את כל הטענות שהועלו על-ידי אולמרט ואת תשובותיו של בראל לאותן טענות, ורק אז תתקבל הכרעה בנושא הדחתו.

בראל משוכנע, מוסיף ארנון, שאולמרט הוטעה על-ידי מזימות של גורמים עוינים ברשות השידור ומחוצה לה, אשר מעוניינים מתוך אינטרסים אנוכיים שונים לעצור את תוכנית ההתייעלות שהנהיג ברשות.

לשכתו של אולמרט מסרה בתגובה: "היה זה בראל שהציע לאולמרט שוחד פוליטי כמו זמן מסך ומינוי מקורבים, ואולמרט דחה את הדברים מתוך רצון לשמור על השידור הציבורי. הן מליאת רשות השידור והן היועץ המשפטי לממשלה תמכו בהדחתו של בראל.

"אחת הסיבות המרכזיות להדחתו של בראל היא התעלמותו ממליאת רשות השידור ומהוועד המנהל. פתאום הוא רוצה לנהל תהליך עבודה מסודר? זו התחסדות".

באשר לטענותיו של בראל, לפיהן מזה שנה וחצי לא מינה אולמרט ועד מנהל לרשות, נמסר בתגובה: "צר לאולמרט ששיקולים זרים גרמו לעיכובים מיותרים. אולמרט הבהיר פעמים רבות, שבכוונתו להוביל מהלך משולש שיתן סיכוי אמיתי להבראת השידור הציבורי: החלפת המנכ"ל, מינוי מליאה חדשה ראויה ורצינית ויישום המלצות ועדת דינור".

(ראו הרחבה ב"גלובס הערב").

צרו איתנו קשר *5988