בעלי קרקעות בכיכר המדינה עתרו נגד המקומית - תומכים בתוכנית יסקי-סיון

הגישו עתירה מנהלית לביטול ההחלטה הפוסלת את התכנון וטוענים: שיקולים זרים

בעלי הקרקעות במתחם כיכר המדינה הגישו בשבוע שעבר לבית המשפט המחוזי בתל-אביב עתירה מנהלית, כנגד החלטתה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל-אביב-יפו, שלא לאשר את תוכנית העיצוב האדריכלי למתחם כיכר המדינה, שנבחרה לפרויקט על-ידיהם, ואשר הוכנה על-ידי משרד האדריכלים יסקי-סיון.

במוקד עתירת בעלי הקרקע, המיוצגים על-ידי עורכי הדין יהושע חורש, אמיר כספרי ומשה שמחיוף ממשרד ש. הורוביץ, עומדת שאלת עיצובם של שלושת בנייני המגורים הגבוהים, שייבנו בכיכר מכוח תוכנית המתאר המקומית. המדובר בבניינים, אשר יכילו קרוב ל-400 דירות ואשר יתחמו את הכיכר משלושה כיוונים. כמקובל בתוכניות בניין עיר רבות, נקבע במסגרת התב"ע החלה על מתחם כיכר המדינה, כי כתנאי להגשת בקשות להיתרי בנייה, תאושר על-ידי הועדה המקומית תוכנית לעיצוב אדריכלי.

תוכנית העיצוב האדריכלי לפרויקט כיכר המדינה, נבחרה במסגרת תחרות אדריכלים יוקרתית, שאורגנה ומומנה על-ידי בעלי הזכויות בקרקע.

לדברי עו"ד יהושע חורש: "אין כל מחלוקת ביחס להתאמתה של תוכנית יסקי להוראות התב"ע, ומכאן שבנסיבות אלה, סירובה של הוועדה המקומית לאשר את תוכנית העיצוב שנבחרה, מהווה חריגה מסמכותה". חורש מוסיף, כי לאור מודעותה של עיריית ת"א להליכי תחרות האדריכלים למן ראשיתם, ונוכח המצגים ששידרה כלפי בעלי הזכויות, לאחר שראתה את ההצעות השונות שהוגשו לתחרות, לפיהם תשתף פעולה עם כל אדריכל שייבחר בתחרות, ברור כי החלטת הוועדה המקומית נגועה בחוסר סבירות קיצוני.

על-פי העתירה, החלטתה של הועדה המקומית שלא לאשר את תכנית יסקי, הסתמכה במידה רבה, אם לא באופן מוחלט, על חוות דעתו של מהנדס העיר תל-אביב, דני קייזר.

התנגדותו של מהנדס העיר קייזר לתכנית יסקי, מודגשת בעתירה, היות והאדריכל אשר ערך בזמנו את התב"ע נשוא העתירה, היה לא אחר מאשר קייזר עצמו.

"עיון בתשריט התב"ע גם מגלה, כי סגנון עיצובם של המגדלים בתכנית יסקי תואם במידה רבה לרוח התשריט שערך בזמנו קייזר, בו מופיעים שלושה צמדי מגדלים מונומנטליים דמויי "שער הניצחון" הצרפתי. בשעתו, קייזר תכנן בעצמו ותמך תמיכה נלהבת בעיצוב זה, אולם, כעת הוא טוען, כי שינה את דעתו. על-פי העתירה, שינוי טעמו ותפיסתו של קייזר ביחס לחזות הרצויה למגדלי המגורים המתוכננים בפרויקט כיכר המדינה, אין בו, בכדי להתיר לרשויות לפסול תכנית עיצוב אדריכלי, אשר הוגשה על-ידי בעלי הקרקע, ועומדת בכל תנאי התב"ע".

בעתירה נטען, כי עמדתו של קייזר הינה, שתוכנית יסקי עומדת בניגוד לעקרונות התכנון האורבניים של אזור מתחם כיכר המדינה. לטענת העותרים, "עקרונות התכנון" האמורים עליהם נשענת עמדתו של קייזר, שאובים ממסמך אותו חיבר קייזר עצמו, לאחר שהאדריכלים הגישו את הצעותיהם לתחרות, ולאחר שקייזר בחן את כל ההצעות, תוך שהוא מודע לזהות האדריכל שהגיש כל הצעה. עוד טוענים העותרים, כי עקרונות התכנון סותרים את הוראות התב"ע והתשריט ומוסיפים עליהם תנאים חדשים.

בעלי הקרקע אומרים בעתירה, כי מגדלי המגורים, אשר ביחס אליהם נסובה המחלוקת, מצויים בשטח המגרשים הפרטיים במתחם הכיכר, בהפרדה מלאה מן המגרשים הציבוריים השייכים לעיריית תל-אביב, עליהם מתוכננים להיבנות מבני ציבור.